MISTARI YA BIBLIA KUHUSU WATOTO.

MISTARI YA WAZAZI/WALEZI KUHUSU WATOTO. Haya Mafungu ya biblia ambayo wazazi/walezi wanapaswa wayajue kuhusu watoto wao. Zaburi 8:2a “Vinywani mwa watoto