Je Bwana Yesu alikuwa na mchoro (tattoo) katika paja lake?

Tusome.. Ufunuo 19:16 “Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, MFALME WA WAFALME, NA BWANA WA MABWANA” Mstari huu unatumika na wengi w