Hakitaingia kamwe cho chote kilicho kinyonge.(Ufu 21:27)

Hakitaingia kamwe cho chote kilicho kinyonge.(Ufu 21:27)