Nini maana ya kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua (Mithali 13:12)?.

Jibu: Tusome, Maandiko yanasema.. Mithali 13:12 “Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima”. Ni kawaid