SHINA LA UCHUNGU, LISICHIPUKE NDANI YETU.

Biblia inasema; Waebrania 12:14 “Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao; 15 m