Monthly Archive Januari 2022

MAJIBU YA MASWALI YANAYOULIZWA NA WASIO WAKRISTO (Sehemu ya kwanza).

Swali 1: Ni nani aliyemshawishi Daudi kuwahesabu Israeli ni Mungu au shetani?..Maana 2Samweli 24:1 inasema ni Mungu lakini 1Nyakati 21:1 inasema ni shetani.

Jibu: Ni shetani ndiye aliyemshawishi Daudi kwa ruhusa ya Mungu. Ayubu alijaribiwa na shetani kwa ruksa maalumu kutoka kwa Mungu. Hivyo ni sawa na kusema Mungu ndiye alimjaribu Ayubu..ni hivyo hivyo kwa Daudi pia.

Swali 02: Mungu anadanganya?maana  Ezekieli 14:9 inasema anadanganya.

Jibu: Mungu hadanganyi shetani ndiye anayedanganya, mtu mwovu anapoikataa njia ya haki, Mungu anaweza kuruhusu shetani amwingie na kumdanganya, hivyo inaweza kutafsirika kwamba kadanganywa na Mungu lakini si Mungu bali ni shetani (Soma 1Wafalme 22:20-23).

Swali 03: Nabii aliyetabiriwa na Musa kuwa atatokea si Yesu bali ni nabii mwingine kutoka Arabia,  Mohamedi (Kumbukumbu 18:15).

Jibu:

Kumbukumbu la Torati 18:15 “BWANA, Mungu wako, atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi; msikilizeni yeye”

Musa alikuwa mwisraeli na si Mwarabu kutoka Saudi Arabia, na ndugu zake hawakuwa waarabu bali wayahudi..Na Mohamedi hakuwa Mwisraeli bali Mwarabu.

Lakini Bwana Yesu alikuwa Myahudi na alizaliwa Israeli. Na zaidi ya yote alifanya miujiza zaidi haya ya Musa. Kwahiyo Bwana Yesu ndiye aliyetabiriwa pale na yeye ndiye Mwanzo na Mwisho hakuna mwingine. (Matendo 7:37).

Swali 04: Biblia inasema tukifika peponi tutapewa wake mara 100 ya tulionao sasa, mabikira.(Marko 10:30). Kwanini mnasema hakuna kuoa peponi?

Jibu:

Marko 10:28 “Petro akaanza kumwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe.

29 Yesu akasema, Amin, nawaambieni, Hakuna mtu aliyeacha nyumba, au ndugu waume, au ndugu wake, au mama, au baba, au watoto, au mashamba, kwa ajili yangu, na kwa ajili ya Injili,

30 ila atapewa mara mia sasa wakati huu, nyumba, na ndugu waume, na ndugu wake, na mama, na watoto, na mashamba, pamoja na udhia; na katika ulimwengu ujao uzima wa milele”

Ndugu wake na ndugu waume, sio wake au waume au wachumba, bali ni ndugu wenye jinsia za kiume na za kike, na zaidi ya yote thawabu hizo ni katika ulimwengu huu huu, na sio peponi. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa.(Marko 12:25)

Swali 05: Yesu alisema “kila mtu atabeba msalaba wake” iweje yeye achukue dhambi za wengine?

Jibu: Alisema “Mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate”. Marko 8:34.

Kinyozi akikwambia “ukitaka kuja kwangu kunyoa beba viwembe vyako unifuate na pia uwe tayari  kupata maumivu endapo ikitokea hitilafu”.. Je! Kwa kusema hivyo atakuwa amekataa kuchukua mzigo wako wa kukunyoa?.

Na wokovu wa Yesu ni hivyo hivyo, ukitaka  kupona, sharti ukubali gharama za wokovu. Ukikwepa gharama utakufa na dhambi zako.(Yohana 8:24).

Swali 06: Paulo kamtabiri Mohamed kupaa mpaka mbingu ya tatu 2Wakorintho 12:2, Mohamed ndiye pekee aliyefika mbingu ya tatu, Yesu hakufika huko.

Jibu: Si Mohamed aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya tatu bali ni Paulo mwenyewe. Na Paulo aliishia hiyo mbingu ya tatu tu! Na si zaidi, lakini Bwana Yesu alifika mpaka mbingu za mbingu..ambazo hakuna aliyefika hata mmoja.

Yohana 3:13 “Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani, Mwana wa Adamu”.

Waefeso 1:20 “aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho;

21 juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia;

 22 akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa…”

Swali 07: Je Bwana Yesu alikuwa ni Mungu au Mwanadamu? Maana biblia inasema alikuwa ni mtu! (Matendo 2:23)

Jibu: Bwana Yesu alikuwa ni Mungu kamili katika mwili wa kibinadamu, kutimiza kusudi Fulani maalumu,

Ukivaa vazi la kiaskari na kwenda kutimiza majukumu yako ya kiaskari, utaitwa askari na vile vile utafungwa na sheria za kiaskari, lakini hiyo haikufanyi wewe usiendelee kuwa mkurugenzi katika kampuni lako uliloliacha huko nyumbani, Au haikufanyi wewe usiendelee kuwa kiongozi katika Mtaa wako au mji wako.

Na Mungu alipouvaa mwili wa kibinadamu ulioitwa Yesu, ilikuwa ni lazima aitwe mtu!  kwa kitambo lakini hiyo bado bado haimfanyi asiendelee kuwa  Mungu.

Tito 2:13 ”tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu”


Mada Nyinginezo:

FUATILIA NDOTO HII, UTAJIFUZA KITU.

KWANINI MITUME WAMUULIZE BWANA FARAGHANI?

Ni yupi aliyekuwa mkwe wa Musa kati ya Reueli na Yethro?

JE! NI DHAMBI KUIMBA WIMBO WA TAIFA?

JE! NI DHAMBI KUIMBA WIMBO WA TAIFA?

Rudi Nyumbani

Print this post

Tunguja ni nini katika biblia? (Mwanzo 30:14).

Tunguja ni aina ya mmea ambao haupatikani kirahisi, mmea huo una mizizi ambayo inakuwa na umbile kama la mtu.

Kutokana na maumbile hayo ya mizizi ya mmea huo, kufanana na maumbile ya mwili wa mwanadamu, watu wa zamani na hata wa sasa baadhi, huamini mmea huo unabeba nguvu fulani za kiungu.

Hivyo ulitumika na wachawi katika kazi za kichawi na wasio wachawi kwa matumizi mengine ya kiimani, kama leo watu wanavyotumia mti wa muarobaini kwa matumizi mbalimbali.

Katika biblia tunamsoma Raheli, ambaye wakati fulani aliamini mizizi ya mmea huo inaweza kumpatia mtoto siku za mbeleni.

Hivyo wakati fulani Rubeni mtoto wa dada yake alipokuwa shambani aliuona mmea huo (Mtunguja). Na kuuchimbua mizizi yake, na kwenda kumpatia mama yake (Lea).

Lakini Raheli (ambaye hakuwa na mtoto) alipoona kuwa Rubeni mtoto wa dada yake kamletea mama yake tunguja ambazo alikuwa anazihitaji sana, ili zimsaidie kupata mtoto, alikwenda kumwomba dada yake baadhi ya hizo, ili zimsaidie kupata uzao.

Lakini dada yake alikataa kumpa, lakini akamwambia kama anazitaka, basi amwuzie haki ya Yakobo kulala kwake siku hiyo badala ya kulala na Raheli.(Kwasababu ilikuwa ni zamu ya Yakobo kulala kwa Raheli siku hiyo na si kwa Lea). Yakobo alikuwa anaenda kwao kwa zamu.

Na kwasababu Raheli ana uchu wa kupata mtoto, akahamisha tumaini lake lote kwa Mungu na kulipeleka kwenye zile Tunguja, kwamba ndio zitamsaidia kupata mtoto.

Hivyo akauza haki yake ya kukutana na Yakobo siku hiyo, na kumpa dada yake, na yeye kuchukua zile tunguja.(Aliuza haki yake hiyo kama vile Esau alivyouza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa Yakobo ndugu yake kwasababu ya chakula kimoja tu).

Na matokeo ya Raheli kufanya vile hayakuwa mazuri, kwani badala ya yeye kupata mtoto, dada yake akapata watoto wengine watatu zaidi.

Tusome,

Mwanzo 30:14 “Reubeni akaenda siku za mavuno ya ngano akaona tunguja kondeni, akazileta kwa Lea mamaye. Ndipo Raheli akamwambia Lea, Nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao.

15 Naye akamwambia, Je! Ni jambo dogo kuninyang’anya mume wangu; hata wataka kuzitwaa tunguja za mwanangu pia? Raheli akamwambia, Kwa hiyo atalala kwako usiku huu kwa tunguja za mwanao.

16 Yakobo akaja kutoka kondeni jioni, Lea akatoka kumlaki, akasema, Lazima uje kwangu, kwa sababu nimekuajiri, kwa tunguja za mwanangu; akalala kwake usiku ule.

17 akamsikia Lea, naye akapata mimba, akamzalia Yakobo mwana wa tano.

18 Lea akasema, Mungu amenipa ujira wangu, kwa sababu nimempa mume wangu mjakazi wangu. Akamwita jina lake Isakari.

19 Lea akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa sita.

20 Lea akasema, Mungu amenipa mahari njema, sasa mume wangu atakaa nami, kwa kuwa nimemzalia wana sita. Akamwita jina lake Zabuloni.

21 Baadaye akazaa binti, akamwita jina lake Dina”

Hiyo inatufundisha nini?

Siku zote ahadi za Mungu ni thabiti, akisema au akiahidi basi atatimiza alichokisema.

Lakini uvumilivu unapotushinda na kuamua kutafuta njia nyingine mbadala ya kulazimisha kupata jambo ambalo tayari Mungu alishatuahidi na kutuambia tungoje, basi tunajipoteza wenyewe au ndio tunavyozidi kukikawisha kile kitu kufika.(www wingulamashahidi org).

Siku ile Yakobo alipotoka shambani pengine ndio ilikuwa siku ya Raheli kupata ujauzito, lakini shetani alimshawishi na kuhamisha imani yake kwenda kwenye mimea inayotumika na wapagani, na mwishowe Mungu akamsikia dada yake badala yake yeye, kama alivyomsikia Yakobo badala ya Esau, ikampelekea Raheli kusubiri tena miaka mingine mingi (na tunguja zake hizo hazimkusaidia chochote).

Mpaka Mungu alipomhurumia tena kupenda kumpa uzao (www.wingulamashahidi.org)

Hivyo na wewe dada/mama unayetafuta uzao sasa.. Bwana amekuahidi atakupa mwana, usianze kutanga tanga kwa waganga wa kienyeji, kuwa mvumilivu, subiri.. kwasababu kwa kutanga tanga, usidhani kwamba ndio utaharakisha uzao wako uje!..badala yake ndio utauchelewesha kabisa au hata kuupoteza.

Kadhalika na mambo mengine yote!, Ikiwemo mali na afya..hatuyapati kwa kufuata maagizo ya waganga wa kienyeji, au kupiga ramli, au kutambika Au tunguli..tutayapataa kwa sisi kuzishikilia ahadi za Mungu na kuziamini na kuziishi.

Bwana atubariki.

Maran atha!.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

BASI, IWENI NA HURUMA, KAMA BABA YENU ALIVYO NA HURUMA

Kwanini Raheli aliiba miungu ya Baba yake, (Labani) Mwanzo 31:19.

YUKO WAPI MFALME WA WAYAHUDI?

WALA MSIUANGALIE MWILI, HATA KUWASHA TAMAA ZAKE.

Rudi nyumbani

Print this post

Je Mungu huwa anajuta?

SWALI: BWANA YESU asifiwe mtumishi, mistari hii inanichanganya nisielewe vizuri, Neno la Mungu linasema;

Hesabu 23:19
Mungu si mtu, aseme uongo; Wala si mwanadamu, ajute; Iwapo amesema, hatalitenda? Iwapo amenena, hatalifikiliza?

Hapa biblia inasema hasemi uongo Wala hajuti, lakini ukisoma tena hapa inasema

1 Samweli 15:11
Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme; maana amerudi nyuma, asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samweli akasikitika, akamlilia BWANA usiku kucha.

Nashindwa kuutambua ukweli Ni upi?

JIBU: Ukweli ni kwamba Mungu HAJUTI..Isipokuwa kuna wakati anajiweka katika mazingira ya kibinadamu ili tuzielewe hisia zake vema.

Na ndio maana mahali pengine utaona anazionyesha kazi zake kama vile zinamapungufu fulani, hazijakamilika..mpaka anatumia neno SI VEMA huyu mtu aishi peke yake nitamfanyia msaidizi, kana kwamba hakuliona hilo tangu mwanzo, lakini ukisoma mwanzoni kabisa katika kitabu cha Mwanzo 1:27 inatuambia tayati alishamuumba mwanaume na mwanamke katika mawazo yake..lakini katika utekelezaji anajifanya kama kasahau, ndio hapo anakuja kumuumba mwanamke baadaye sana baada ya uumbaji wote kukamilika Mwanzo 2:8..

Hiyo ndio tabia ya Mungu. Anajiweka hivyo wakati mwingine ili kutufundisha sisi jambo.

Mara nyingine anajifanya kama hana mashauri bora ya kumzidi mwanadamu..utakumbuka kule jangwani Musa alimshauri Mungu aghahiri mawazo yake..lakini haimaanishi kuwa Mashauri yetu ni zaidi ya Mungu. Soma Kutoka 32:9-14

Halikadhalika hapa..anasema..yeye si mwanadamu hata ajute..ikiwa na maana mipango yake yote tayari alishaiona mwisho wake utakuwaje tangu mwanzo..kwamba huu utaishia katika uzuri au huu utaishia pabaya..kwamfano alipomuumba shetani, alijua kabisa ataasi, na atawapoteza malaika na wanadamu wengi..lakini akamuumba hivyo hivyo..

Hata sasa Mungu anajua kabisa mwisho wa kila mwanadamu na kila jambo..kwamfano katika habari hiyo ya Sauli..Mungu alijua atakuja kukengeuka huko mbeleni..lakini alimpa bado ufalme..

Na alipokuja kukengeuka kweli, ndio tunaona Mungu anamwambia Samweli najuta kwanini nimechagua Sauli awe mfalme..kuonyesha tu hisia zake juu ya Sauli ili sisi wanadamu tumuelewe. Lakini alifahamu kila kitu.

Halikadhalika hata sasa mambo kama hayo Mungu anayafanya rohoni, .Mungu kukusifia leo haimaanishi kuwa ndio tiketi ya mbinguni moja kwa moja…Mungu kukutia mafuta sasa na kuwaacha wengine, haimaanishi kuwa wewe ndio kipendwa cha Bwana, hata ukifanya dhambi atakusitiri tu siku ile kisa ni kuhani wake.

Ukweli ni kwamba wapo watu ambao wataishia kuwa manabii wa uongo, wengine wapinga-kristo, na jehanamu wataenda..lakini ushuhuda wa wito watakuambia ni Yesu mwenyewe alinitokea na kunituma..Akanipa na ishara za miujiza, lakini wanaishia motoni

Mathayo 7:21-23
[21]Si kila mtu aniambiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni; bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
[22]Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi?
[23]Ndipo nitawaambia dhahiri, Sikuwajua ninyi kamwe; ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu.

Swali ni je…umempa Kristo maisha yako na kusimama kweli kweli? Unahabari kuwa Karama pekee sio uthibitisho kuwa Mungu yupo na wewe? Wakati wowote anaweza kujutia na kughahiri huo wito wako, aliokupa kama unasua sua

Kama hujasimama imara, fanya hivyo sasa. Mgeukie muumba wako kwa kumaanisha kwasababu, kumbuka hizi ni siku za mwisho na Kristo yupo mlangoni kurudi

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.

Mada Nyinginezo:

Nini maana ya “yasiyokuwapo hayahesabiki”(Mh 1:15)

THAWABU YA UAMINIFU.

THAWABU YA UAMINIFU.

Kwanini Yakobo alimshinda Mungu, Je! Mungu huwa anashindwa na wanadamu?

JE! NA SISI NI SHABA ILIAYO NA UPATU UVUMAO?

Nini maana ya kupiga Kite! Katika biblia.

Rudi nyumbani

Print this post

Nini maana ya kupiga Kite! Katika biblia.

Neno kupiga kite limeonekana mara kadhaa katika biblia.

Maana ya “kupiga Kite” ni kutoa pumzi nje, kuashiria aidha kushangazwa, kupata unafuu au kukata tamaa.

Kwamfano mwanafunzi aliyekuwa anasubiria matokeo ya mtihani alioufanya, na wakati anaangalia matokeo kwenye orodha na kuona amefaulu basi unaweza kuona anashusha pumzi. (Kitendo hicho cha kushusha pumzi, kana kwamba kapunguza presha ndani yake, kitendo hicho ndicho kinachoitwa kupiga Kite).

Au mtu aliyejaribu kufanya jambo fulani kwa muda mrefu, asifanikiwe na kuazimia kujaribu kwa mara moja ya mwisho, kama tumaini lake la mwisho, na wakati anangojea kupata tumaini zuri, ghafla yanakuja matokeo mabaya ya kuvunja moyo, mtu wa namna hiyo pia utaona anashusha pumzi, kuashiria kukata tamaa (kitendo hicho pia ni kupiga kite).

Limetumika neno “kupiga” na sio “kufanya”...kwasababu matendo hayo ya kuvuta pumzi au kutoa, yanatamkwa kwa kuanza na neno “kupiga”..kwamfano “kupiga miayo”, huwezi kusema “kufanya miayo”.

Katika biblia Neno hilo limeonekana mara kadhaa.

Maombolezo 1:11 “Watu wake wote hupiga kite, Wanatafuta chakula; Wameyatoa matamaniko yao wapate chakula Cha kuihuisha nafsi; Ee BWANA, tazama, uangalie; Kwa maana mimi nimekuwa mnyonge”.

Pia,

Maombolezo 1:4 “Njia za Sayuni zaomboleza, Kwa kuwa hakuna ajaye kwa sikukuu; Malango yake yote yamekuwa ukiwa, Makuhani wake hupiga kite; Wanawali wake wanahuzunika; Na yeye mwenyewe huona uchungu”.

Unaweza kusoma pia 9, utaona Neno hilo hilo.Unaweza kusoma pia Maombolezo 1:21, na Zaburi 90:9 , utaona Neno hilo hilo.

Je umemwamini Bwana Yesu?..kumbuka ulimwengu huu unapita na mambo yake yote, miaka yetu inapukutika kama kite, anaanza na matumaini inaishia na huzuni na kukata tamaa, lakini kama tukiwa ndani ya Yesu itaanza na huzuni lakini itaishia na furaha.

Zaburi 90:9
Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako,
Tumetowesha miaka yetu kama kite.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

JISHUSHE ILI MUNGU AKUHUDUMIE.

Je kupiga miayo ni ishara ya mapepo?

TAFUTA KUIFANYA KAZI YA MUNGU KWA HUDUMA MUNGU ALIYOIWEKA NDANI YAKO.

Amwimbiaye nyimbo mtu mwenye moyo mzito.

Rudi nyumbani

Print this post

Podo ni nini na umuhimu wake ni upi rohoni?

Podo ni kimfuko au kibegi kidogo aidha cha ngozi au malighafi nyingine, ambacho hutumika kubebea mishale.

Utalisoma Neno hilo katika vifungu hivi;

Mwanzo 27:1-3
[1]Ikawa Isaka alipokuwa mzee, na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau, mwanawe mkubwa, akamwambia, Mwanangu. Naye akamwitikia, Mimi hapa.
[2]Akasema, Tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu.
[3]Basi, nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo;

Soma pia Ayubu 39:23, Isaya 49:2, Yeremia 5:16

Lakini Hiyo inafunua nini rohoni?
Sikuzote askari makini huwa habebi mchale mmoja anapokwenda vitani..atahitaji
Furushi la mishale kujihakikishia ushindi wake dhidi ya adui zake. Na ndio hapo atahitaji podo la kuihifadhia hiyo mishale yake.

Ni kama mwanajeshi, hawezi kutegemea risasi moja kujihakikishia ushindi atakuwa na mkanda wa risasi, ili adui yake ajapo amshindilie vya kutosha..

Halikadhalika na sisi kama wakristo, hatuna budi kuwa na podo zetu zenye mishale mingi ya kumpiga yule adui.
Hatumpigi shetani kwa maombi tu peke yake, vinginevyo tutakwama mahali.. tutampiga kwa mshale wa kuhibiri injili pia, kwa mshale wa kutenda matendo mema, kwa mshale wa kumtolea Mungu sadaka, kwa mshale wa kuwasaidia wenye uhitaji, kwa mshale wa utakatifu n.k.

Hapo ndipo tutakuwa tumezijaza podo zetu silaha.

Embu soma kwa makini vifungu hivi;

Zaburi 127:4-5
[4]Kama mishale mkononi mwa shujaa,
Ndivyo walivyo wana wa ujanani.
[5]Heri mtu yule
Aliyelijaza podo lake hivyo.
Naam, hawataona aibu
Wanaposema na adui langoni.

Nasi tujitahidi kujaza podo zetu silaha nyingi ili shetani asipate upenyo wa kutushambulia kirahisi.

Bwana akubariki

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.

Mada Nyinginezo:

Pomboo ni nini katika biblia?(Kutoka 25:5, Ezekieli 16:10)

YANAYOENDELEA SASA KATIKA MADHABAHU YA MUNGU ROHONI.

Mjoli ni nini/ ni nani katika biblia?

Je ni kweli miaka yetu ya kuishi ni 80 tu (kulingana na Zaburi 90:10).

KUWA RAFIKI WA DUNIA NI KUWA ADUI WA MUNGU.

Rudi nyumbani

Print this post

Mjoli ni nini/ ni nani katika biblia?

Mjoli ni mfanyakazi-mwenza, Ni mtu unayefanya naye kazi moja inayofanana.. Kwamfano kama wewe ni mwalimu, ukakutana na mwalimu mwenzako huyo ni mjoli wako…Kama wewe ni mhubiri ukakutana na mhubiri mwenzako huyo ni mjoli wako, kama wewe ni mkulima ukakutana na mkulima mwenzako huyo ni mjoli wako..

Neno hilo utalisoma katika vifungu hivi kwenye biblia..

Mathayo 18:23-35
[23]Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake.
[24]Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta
elfu kumi.
[25]Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake, na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni.
[26]Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia.
[27]Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni.
[28]Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake, aliyemwia dinari
mia; akamkamata, akamshika koo, akisema, Nilipe uwiwacho.
[29]Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi, akisema, Nivumilie, nami nitakulipa yote pia.
[30]Lakini hakutaka, akaenda, akamtupa kifungoni, hata atakapoilipa ile deni.
[31]Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka.
[32]Ndipo bwana wake akamwita, akamwambia, Ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote, uliponisihi;
[33]nawe, je! Haikukupasa kumrehemu mjoli wako, kama mimi nilivyokurehemu wewe?
[34]Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji, hata atakapoilipa deni ile yote.
[35]Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi, msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.

Wafilipi 4:3
[3]Naam, nataka na wewe pia, mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake hao; kwa maana waliishindania Injili pamoja nami, na Klementi naye, na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima.

Soma pia..Wakolosai 1:7 ,4:7, Ufunuo 19:10, 22:9.

Vivyo hivyo na sisi watakatifu ulimwenguni kote tuliookolewa na Yesu Kristo, kila mmoja ni mjoli kwa mwenzake. Hivyo hatuna budi kupendana, kutumikiana, kusameheana.. Maadamu tupo katika shamba moja na kazi moja, tunapaswa kuujenga ufalme wa Mungu kwa nguvu zetu zote. Huku tukizingatia misingi ya Biblia, na sio ya kidhehebu au kidini

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.

Mada Nyinginezo:

Yule aliyemzuia Yohana asimsujudie alikuwa ni Mwanadamu au Malaika?

Makuruhi ni nini, kama tunavyosoma katika biblia?

JINSI YA KUEPUKA KUUMIZWA MOYO KUSIKOKUWA NA SABABU.

EZEKIELI, ITABIRIE MIFUPA MIKAVU.

Rudi nyumbani

Print this post

Je ni kweli miaka yetu ya kuishi ni 80 tu (kulingana na Zaburi 90:10).

Maandiko yanasema siku zetu za kuishi ni miaka70 tukiwa sana na nguvu ni miaka 80, sasa swali mbona kuna wengine wanaizidi hiyo miaka na kufikisha hata miaka 90?


Tusome,

Zaburi 90:10 “Siku za miaka yetu ni miaka sabini, Na ikiwa tuna nguvu miaka themanini; Na kiburi chake ni taabu na ubatili, Maana chapita upesi tukatokomea mara”.

Tunapaswa pia tujiulize kwanini kuna watu hawaifikii hiyo miaka 70 au 80, ambayo Mungu amesema mwanadamu ataiishi, badala yake wanakufa katika umri mdogo na hata wengine katika uchanga kabisa?..Je Mungu ni mwongo?.

Jibu ni la! Mungu si mwongo, alipotaja umri huo wa miaka 70-80 kama ndio umri wa mwanadamu hakumaanisha kuwa ndio amri/sheria kwamba kila mtu ni lazima aufikie huo, na asizidi hapo, hapana! bali alitaja huo umri kama Wastani wa maisha ya mtu.

Maana yake wastani wa umri wa mwanadamu ni kati ya miaka 70 hadi 80.
Ikiwa na maana kuwa wanadamu wengi watakufa katikati ya huo umri. Lakini hiyo haimaanishi kuwa ni wote!.. bali wengi wao.

Wapo watakaofika miaka 90 au hata 100, lakini ni wachache sana, ukilinganisha na wanakaokufa kati ya umri wa miaka 70-80.
Na wapo watakaokufa chini ya umri huo.

Na kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda ni kama wastani huo wa umri wa wanadamu unazidi kushushwa kutokana na kuongezeka kwa maasi.

Wanadamu wa kwanza walikuwa wanaishi hata miaka elfu, lakini wastani wa miaka hiyo ilikuja kushushwa hadi miaka 120, baada ya gharika..Na ikaja kushushwa zaidi hadi miaka 80 wakati wa Daudi, na sasa pengine wastani huo umeshushwa zaidi, kulingana na uhalisia wa takwimu za watu wanaokufa sasa, ni wachache sana wanaofika hata hiyo miaka 70.

Lakini yote katika yote iwe tunaishi miaka 50 au 80 au 100, maisha yetu duniani bado ni mafupi tu! ukilinganisha na umilele ambao unakuja mbele yetu baada ya kifo.

Itatufaidia nini tuishi miaka 120 ya dhambi hapa duniani halafu tukatumikie mamilioni ya miaka katika ziwa la moto?.

Ni heri tuishi miaka 80 au 100 katika kumtumikia Mungu, na mwisho tukaishi mamilioni ya miaka ya raha katika mbingu mpya na nchi mpya.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

KUJIPAMBA NI DHAMBI?

Binadamu wa kwanza aliishi miaka mingapi?

Nuhu alipataje ujuzi wa kuwatambua wanyama wale wote na kuwaweka ndani ya Safina?

SHUSHANI NGOMENI NI WAPI KWA SASA?

Rudi nyumbani

Print this post

Ni wayahudi wa aina gani wanaotajwa kuwa sinagogi la shetani? (Ufunuo 2:9, Ufunuo 3:9)

Ni wale wa wayahudi wa kimwili au kiroho?, yaani ni wale wazaliwa wa Uyahudi au wale walimomwamini Kristo Yesu na kufanyika kuwa wayahudi kwa namna ya rohoni. (Ufunuo 2:9, ufunuo 3:9)?.


Tusome,

Ufunuo 2:9 “Naijua dhiki yako na umaskini wako, (lakini u tajiri) najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani.

10 Usiogope mambo yatakayokupata; tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima”.

Wayahudi wanaozungumziwa hapo ni wayahudi kwa kuzaliwa kabisa, ambao walikuwa wanajiona kama wao ndio Wayahudi kweli kweli, yaani uzao wa Mungu mteule, lakini Mungu alikuwa anawaona tofauti, kwasababu walikuwa wanaipinga injili ya Masihi, yaani Yesu Kristo, ambaye alitabiriwa katika torati yao hiyo hiyo (Matendo 3:20-24 na Yohana 5:39).. Mfano wa hao ni Mafarisayo na Masadukayo, ambao walikuwa ni wayahudi kwa kuzaliwa lakini walikuwa wanaenda kinyume na maneno ya uzima ya Bwana YESU.

Katika nyakati za kanisa la kwanza, waliokuwa maadui wa kwanza wa Injili ya Bwana Yesu, walikuwa ni wayahudi, ambao walikuwa wanaona wivu wanapowaona watu wengine hususani wa Mataifa wanamgeukia Mungu wa Israeli.

Sasa Kundi hilo la wayahudi wasioamini Injili ya Bwana Yesu na kuipiga vita, ndio Bwana anawaita “sinagogi la shetani”..Na wayahudi hawa walikuwa wamezagaa sehemu nyingi duniani kote, kila walipowaona watu wa mataifa wanamwamini Yesu, walikuwa wanaitumia torati yao kuwavunja moyo na kuwaaminisha mambo yaliyo kinyume na injili ya Kristo.

Matendo 14:1 “Ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi; na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini.

2 Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa Mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu”.

Ni heri kama wangekuwa hawaiamini tu!, lakini walikuwa wanaipiga vita injili ya Bwana Yesu..mfano wa hao ni Mafarisayo na Masadukayo. Mitume waliwatahadharisha sana watu wa mataifa wajihadhari na wayahudi hao, (Kitabu cha Wagalatia chote ni waraka wa Mtume Paulo kwa wakristo wa Galatia, akionesha kuhuzushwa kwake kwa jinsi walivyogeuzwa nia kirahisi na kundi hilo la wayahudi wa uongo, na hata kuiacha injili ya kweli).

Myahudi kweli kweli ni yule anayemwamini Bwana Yesu Kristo na maneno yake kama torati ilivyotabiri.

Kumbukumbu 18:15 “Bwana, Mungu wako, atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi; msikilizeni yeye.”

Sasa hao ndio waliokuwa maadui wa Injili katika kanisa la kwanza, lakini katika siku za hizi za Mwisho vita ni vikali Zaidi, kwasababu shetani hawatumii tena hawa wayahudi kufanya vita na Ukristo. Bali anawatumia wanaojiita wakristo, (ambao kiuhalisia ni wakristo wa uongo) kuuangamiza ukristo wa kweli.

Leo hii ukihubiri injili kamili ya kimaandiko au ukiuishi utakatifu, vita vya kwanza vitatoka kwa “wanaojiita wakristo”.. shetani anawatumia Zaidi wanaojiita wakristo kuliko watu wa mataifa.

Ni kipindi cha kuwa macho sana na kuyasoma maandiko, ili tuweze kuushinda upotofu wa shetani.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

TOFAUTI KATI YA HEKALU, SINAGOGI NA KANISA NI IPI?

NI NANI ALIYEKUPA MAMLAKA HII UYATENDE HAYA?

Kwanini Paulo aungane na wale watu wanne wenye nadhiri?

NI KWA NAMNA GANI SHETANI ANAIZUIA INJILI?

MAWE YALIYOKWISHA KUCHONGWA MACHIMBONI.

Rudi nyumbani

Print this post

Bwana alimaanisha nini kusema “kila mtu atatiwa chumvi kwa moto”

SWALI: Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “kila mtu atatiwa chumvi kwa moto.” (Marko 9:49)


JIBU: Kama tunavyofahamu kazi kubwa ya chumvi ni kiungo, kiasi kwamba chakula kinaweza kikawa ni kizuri kweli, kinavutia kwa macho, kina harufu nzuri, lakini kikikosa chumvi huwa kinapoteza ladha yote, haijalishi kilitengenezwa kwa viungo vingi kiasi gani.

Vivyo hivyo na sisi kwa Mungu, ili tuwe tumestahili kuingia katika ufalme wake wa mbinguni, ni lazima tuwe kama chakula kilichokamilika kwake, tukikosa ladha tu ya chumvi yake, kamwe hatuwezi kuuingia ufalme wake.

Sasa ili kuelewa vizuri chumvi hiyo tunaipate, au inakujaje kujaje ndani yetu, tusome Habari yenyewe, kuanzia vifungu vya juu yake kidogo, ili tupate picha kamili;

Marko 9:43 “Na mkono wako ukikukosesha, ukate; ni afadhali kuingia katika uzima u kigutu, kuliko kuwa na mikono miwili, na kwenda zako jehanum, kwenye moto usiozimika;

44 ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki.]

45 Na mguu wako ukikukosesha, ukate; ni afadhali kuingia katika uzima, u kiwete, kuliko kuwa na miguu miwili, na kutupwa katika jehanum; [

46 ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki.]

47 Na jicho lako likikukosesha, ling’oe, ulitupe; ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu, una chongo, kuliko kuwa na macho mawili, na kutupwa katika jehanum;

48 ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki.

49 KWA SABABU KILA MTU ATATIWA CHUMVI KWA MOTO.

50 Chumvi ni njema; lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikolee? Mwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi”.

Umeona, baada ya maagizo hayo, mwishoni kabisa Kristo ndio anasema na sisi tutatiwa chumvi lakini si kwa kitu kingine bali kwa MOTO.

Na moto wenyewe ndio huo, aliokuwa anauzungumzia hapo juu, kwamba kiungo chako kimoja kikikukosesha kikate, unapokata kiungo chako, utasikia maumivu kweli, lakini ndio tiba ya kukufikisha mbinguni, ndio chumvi yenyewe inayokufanya ulete ladha mbele ya Mungu.

Hiyo ikiwa na maana kuwa, hata wewe, binafsi unafahamu kabisa vipo vitu ambavyo vinakukosesha vinakufanya usimrudie Mungu wako kikamilifu, inawezekana ni kazi Fulani, au kampani ya marafiki zako walevi, au wahuni, au wadada wenzako wadadisi, au ndugu zako, au binti yule, au kijana yule. Kumbuka Bwana amekupa amri hii, ikiwa wanakufanya uikose mbingu,  Achana nao, haraka sana bila kuangalia nyuma.. wakatae..

Ni kweli inauma,unapoviacha hivyo vitu, au unapowaacha ni moto utausikia, lakini ndivyo unavyotiwa chumvi na Bwana. Kwasababu usipoukubali moto huo sasa, utakutana nao siku ile utakaposhuka Jehanum ukifa.

Huu si wakati, wa kuikumbatia dhambi hata kidogo, si wakati wa kumwangalia mtu Fulani anasema nini juu ya Maisha yako ya milele, mbinguni utakwenda peke yako, vilevile usipotubu jehanumu utakwenda peke yako. Ni heri upitie shida hapa duniani, kule ukaishi milele kwa rah a na Mungu, kuliko kupitia raha za kitambo hapa duniani, halafu kule ukaishia motoni milele.

Hivyo ndugu yangu kubali kutiwa chumvi sasa, kwa kukubali kuacha yale ambayo yameshikamana sana na wewe kwa wakati huu wa siku za mwisho.

Waebrania 12:1 “Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito, na dhambi ile ituzingayo kwa upesi; na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu”,

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.

Mada Nyinginezo:

“Ninyi ni chumvi ya dunia” Andiko hilo lina maana gani?

OLE WAKO KORAZINI NA BETHSAIDA.

Nini tofauti kati ya moyo na roho?

UNYAKUO.

EZEKIELI, ITABIRIE MIFUPA MIKAVU.

Rudi nyumbani

Print this post

Bwana alimaanisha nini kusema “Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake”?

SWALI: Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake”?


JIBU: Ukisoma kuanzia mstari wa juu yake kidogo anasema;

Luka 6:39 “Akawaambia mithali, Je! Aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili?

40 Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake”.

Akiwa na maana kuwa, Yule anayeongozwa hawezi kumzidi maarifa kiongozi wake, kama akiwa ni kipofu hata Yule anayeongozwa atakuwa ni kipofu pia, na mwisho wao wote utakuwa ni shimoni tu,  Kama alikuwa na maarifa fulani kidogo, hata Yule anayeongozwa atakuwa na maarifa hayo hayo madogo, kama alikuwa na mengi, vivyo hivyo na mwanafunzi wake atakuwa nayo. Lakini hawezi kumzidi kimo.

Halikadhalika katika kanisa la Kristo, ikiwa Kiongozi anayelichunga kanisa, atakuwa anafundisha mafundisho potofu, hakuna namna washirika wake wataacha kuyaishi na kufundisha mafundisho hayo hayo kwa wengine, haiwezekani wakafundishe mafundisho ya haki. Kwasababu Mwanafunzi hampiti mwalimu wake,

Hiyo ni kututahadharisha, tuwe makini na viongozi tunaowachagua watuongoze.  Ikiwa viongozi wetu hawatuhimizi kuishi katika utakatifu, na  maisha ya haki, na ya ufalme wa mbinguni. Tujue kuwa tutafanana na wao, tutakuwa mfano wa watu wa ulimwengu huu, na mwisho wetu utakuwa ni jehanamu tu pamoja na wao.

Lakini Bwana Yesu aliendelea kusema.. “lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake”. Ikiwa na maana mwanafunzi mzuri anayezingatia, huwa anafikia kiwango cha kulingana na mwalimu wake, Na hapo ndipo Bwana alipokuwa anapataka, lakini si zaidi yake.

Swali la kujiuliza Je! Ni kiongozi yupi uliyemchagua akuongoze?

Bwana Yesu mahali pengine alisema maneno hayo hayo kwa namna nyingine.. Alisema,

Mathayo 10:24 “Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake.

25 Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je! Si zaidi wale walio wa nyumbani mwake”?

Ikiwa kama sote ni wanafunzi wa Bwana Yesu, tufahamu pia, Kristo alichukiwa na kudhihakiwa, na kutukanwa na kuitwa Beelzebuli, lakini ikiwa sisi wakati wote ni wakupendwa na dunia na kusifiwa, ni lazima tujiulize, kwanini hatujawa kama mwalimu wetu.

Sehemu nyingine, mwalimu wetu Yesu Kristo, aliwatawadha wanafunzi wake miguu, kama ishara ya unyenyekevu, japokuwa yeye alikuwa ni mkuu kuliko wao, akasema.

Yohana 13:14 “Basi ikiwa mimi, niliye Bwana na Mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi.

15 Kwa kuwa nimewapa kielelezo; ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo.

16 Amin, amin, nawaambia ninyi, Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake; wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka.

17 Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda”

Kwahiyo, tukiishi kama Kristo alivyoishi duniani, tutapita njia ile ile aliyoipitia yeye. pale alipostahili kupendwa na sisi tutapendwa, pale alipostahili kuchukiwa na sisi tutachukiwa, Pale aliponyenyekea na sisi tutanyenyekea.

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.

Mada Nyinginezo:

NINI MAANA YA KUWA MKRISTO?

Je ni sahihi kumwita mtu “Mkuu”?

Tofauti kati ya mtume na mwanafunzi ni ipi kibiblia?

Tofauti kati ya mtume na mwanafunzi ni ipi kibiblia?

Rudi nyumbani

Print this post