Monthly Archive Januari 2021

Tarishi au Matarishi ni akina nani  kwenye biblia?

Tarishi ni mtu aliyeajiriwa kwa kazi ya kusafirisha na kuwasilisha barua au nyaraka mahali pengine. Katika biblia watu ambao walikuwa wanatumwa kusambaza barua za wafalme kwa watu wa mji, au viongozi  waliitwa Matarishi.

Kwa mfano katika habari hii, utaona enzi zile za wafalme kulikuwa na  Mfalme aliyeitwa Hezekia ambaye alikusudia kurejesha tena sikukuu zilikuwa zimesahauliwa katika Israeli kwa miaka mingi, Hivyo ili adhma yake iweze kufanikiwa  ilimbidi awaandae hawa wajumbe (matarishi) ili wamsaidie kulipeleka hili agizo lake kwa watu wote waliokuwa Israeli wapande Yerusalemu kwenda kumfanyia Mungu sikukuu ya pasaka..

2Nyakati 30:5 “Basi wakafanya amri kupiga mbiu kati ya Israeli yote, toka Beer-sheba mpaka Dani, ya kwamba watu waje wamfanyie pasaka Bwana, Mungu wa Israeli, huko Yerusalemu; maana tangu siku nyingi hawakuifanya kama vile ilivyoandikwa.

6 Wakaenda MATARISHI wenye nyaraka za mfalme na wakuu wake, kati ya Israeli yote na Yuda, na kwa amri ya mfalme, kusema, Enyi wana wa Israeli, mrudieni Bwana, Mungu wa Ibrahimu, na Isaka, na Israeli, apate kuwarudia waliosalia wenu waliookoka mikononi mwa wafalme wa Ashuru”.

Utaona tena, kipindi kile, cha Mfalme Ahasuero, Amri ilipotolewa na Mfalme kuwa wayahudi wote wanapaswa wauliwe ndani ya siku moja, utaona agizo hilo lilisambazwa katika miji yote kwa mikono ya  hawa matarishi.

Esta 3:13 “BARUA ZIKAPELEKWA KWA MIKONO YA MATARISHI mpaka majimbo yote ya mfalme kuwaangamiza Wayahudi wote, na kuwaua, na kuwafisha, vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja, yaani, siku ya kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili ndio mwezi wa Adari; na kuyachukua mali yao kuwa nyara”.

Neno hilo utalisoma pia katika vifungu hivi..

Esta 8:10 “Akaandika kwa jina la mfalme Ahasuero, na kutia muhuri kwa pete ya mfalme, akazipeleka barua kwa MATARISHI, wamepanda farasi, wamepanda wanyama wepesi sana waliotumika kwa huduma ya mfalme, ndio waliozalishwa katika zizi la mfalme”.

Ayubu 9:25 “Basi siku zangu zina mbio kuliko TARISHI; Zakimbia, wala hazioni mema”.

Yeremia 51:31 “TARISHI mmoja atapiga mbio kumlaki mwingine, Na mjumbe mmoja atapiga mbio kumlaki mwenziwe, Ili kumpasha habari mfalme wa Babeli, Ya kuwa mji wake umetwaliwa kila upande”.

Soma pia 2Nyakati 30:10, Esta 8:14

Lakini swali la kujiuliza na sisi je  ni matarishi wa habari gani? Je Ni habari za Kristo, au habari za watu mitaani?. Sote tunawajibu wa kuwa matarishi wa Kristo, tuwe wepesi kwenda kuwahubiria wengine habari njema za msalaba, ili waokolewe, kuliko habari nyingine zozote. Bwana anatazamia, vinywa vyetu, mikono yetu, maisha yetu,  vyote vitumike katika kuutangaza ufalme.

Je, mimi na wewe tunafanya hivyo?. Majibu tunayo mioyoni mwetu,

Shalom.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Pomboo ni nini katika biblia?(Kutoka 25:5, Ezekieli 16:10)

Mharabu ni nani katika biblia?

Matuoni ni nini katika biblia?

USIPIGE MATEKE MCHOKOO!

Rudi nyumbani

Print this post

Neno Buruji lina maana gani katika biblia?

Buruji ni aina ya mnara ambao ulijengwa  zamani mahususi kwa ajili ya kuvamia kambi za maadui zilizojengwa kwa kuta ndefu.

Kwa namna ya kawaida ilikuwa ni ngumu kuvamia ngome za namna hiyo..kwani askari walikaa juu ya kuta hizo ndefu wenye mishale ya moto na mawe mazito..kwahiyo kama nyinyi mtakwenda kushindana nao kwa njia za kawaida kwa pale chini. Kitakachokuwa kinaendelea ni kifo tu.

Hivyo iliwabidi wabuni njia nyingine za kuwashambulia maadui waliojizungushia boma juu ya kuta..ndipo hapo sasa yakagunduliwa  haya maburuji..ambayo kwa chini yalikuwa na matairi manne..na urefu wake ulilingana na zile kuta za maadui zao au zaidi kidogo..hivyo askari walikuwa wanapanda mpaka juu kabisa mwa maburuji hayo…mahali ambapo watakuwa usawa mmoja na wale maadui zao..kisha wanaanza kuwashambulia..huku wanazidi kuusogelea ukuta wa mji kidogo kidogo.

Na wakishafanikiwa kufika kwenye ukuta wanashusha ngazi zao..kisha wanashuka kutokea huko huko juu na kuingia katika mji na kuanza kuwashambulia. 

Tazama picha juu uone jinsi zilivyotengenezwa

Kwa kuwa buruji hizo zilikuwa zinajengwa kwa mbao..sasa ili kuzuia moto kutupwa kuziteketeza..walizizungushia chuma au ngozi za wanyama kiasi kwamba mishale ya moto hata ikitupwa haikuweza kuleta madhara.

Isaya 23:13

  • [13]Tazama, nchi ya Wakaldayo; watu hao hawako tena; Mwashuri ameiweka tayari kwa hayawani wa jangwani; WAMESIMAMISHA BURUJI ZAO ZA VITA, wameyaharibu majumba yake ya enzi, akaufanya kuwa uharibifu.

Pia kibiblia minara yote ya maficho iliyokuwa ndani ya ngome iliitwa kwa jina hili

Vifungu hivi vinaelezea neno hilo.

Waamuzi 9:46

[46]Kisha watu wote waliokaa katika ile buruji ya Shekemu waliposikia habari hiyo wakaingia ndani ya ngome ya nyumba ya El-berithi.

2 Mambo ya Nyakati 26:15

[15]Akafanya katika Yerusalemu mitambo ya vita, iliyobuniwa na watu wastadi, iwekwe juu ya 

na juu ya buruji, ili kutupa mishale na mawe makubwa. Jina lake likaenea mbali sana; kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu.

Soma pia Waamuzi 9:47,49 Yeremia 31:38, Sefania3:6 Wimbo 8:9 Nehemia 3:8

Halikadhalika pia kiroho zipo kuta nzito adui yetu ibilisi ameziweka mbele yetu.. lakini Tukimtumainia Bwana yeye mwenyewe ndio atakuwa buruji letu. Hatuhitaji nguvu za mwilini kupambana naye..bali zile za Rohoni..Wana wa Israeli walimwamini Mungu na wakafuata maagizo yake kwa ukamilifu..na walipokutana na zile kuta za Yeriko, sote tunafahamu ni nini kilitokea..ni kwamba zilizama chini zote..pakawa tambarare kama vile hakujawahi kuwa na kuta au ngome..

Halikadhalika na sisi tunahitaji kumwamini Mungu na kuishi sawasawa na njia zake. Na hayo mengine ya vita vya ibilisi yeye atayashughulikia mwenyewe kirahisi kabisa.

Bwana akubariki.

Je! Umeokoka?Je umepata uhakika kama ukifa leo utakwenda wapi?..una habari kuwa hili ndio kanisa la mwisho lijulikanalo kama Laodikia? Na kwamba zile dalili zote za kuja kwa Yesu zimeshatimia tunachongojea sasa ni Unyakuo tu?

Unangojea nini? Tubu mrudie muumba wako katika hizi dakika za lala salama.

Maran Atha.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Ngome ni nini?  Kwanini Mungu anafananishwa na ngome?

Rudi nyumbani

Print this post

MATARAJIO YA KILA MWANADAMU DUNIANI NI YAPI?

Nakusalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu tujikumbushe mambo ya msingi ambayo bila shaka moja ya hizi siku tutayaona yakitokea ulimwenguni. 

Kwa kawaida ulimwengu umeundwa na makundi mengi ya watu, na kila kundi ni lazima utakuta kuna mtu Fulani linamtazamia, ambaye wanaamini ataulimwengu umeundwa na makundi mengi ya watu, na kila kundi ni lazima utakuta kuna mtu Fulani linamtazamia, ambaye wanaamini atakuwa aidha mkombozi wao wa kudumu au atakakuwa aidha mkombozi wao wa kudumu au atakayewaletea suluhisho la maisha yao kwa ujumla. Kwamfano Wanasayansi, kila siku wanatafiti, usiku na mchana, wakitumai siku moja watakutana na viumbe vinavyotoka sayari nyingine(Aliens), ambavyo wanaamini vitakuwa na uwezo mkubwa sana wa kiteknolojia, hivyo siku watakapokutana navyo, na kuisoma sayansi yao basi matatizo mengi sana ya kijamii yaliyoshindikana yatatatuliwa. Hata pengine ikiwemo kifo au kuzeeka.

Vivyo hivyo, wanajamii,au wanasiasi nao hawapo tu hivi hivi, nao pia wanatazamia, atatokea kiongozi mmoja atakayeleta suluhu ya shida za watu, atakayeweza kuleta maendeleo ambayo yataigueza dunia na kuifanya kuwa sehemu ya amani, yenye furaha, na isiyokuwa na shida. Na ndio maana kila wanapomchagua kiongozi Fulani mpya, katika nchi wanampa muda ili waone kama ataweza kufanya hivyo, akishindwa watamtoa na kuleta mwingine, hivyo hivyo wataendelea mpaka wampate wanayemtafuta, lakini mpaka sasa bado hawajampata na ndio maana wanaendelea kuchagua na kurithisha, Jambo hilo lilikuwepo tangu zamani sana, na bado litaendelea kufanyika mpaka siku za mwisho.

Hali kadhalika  na watu  wa dini zote ulimwenguni, ikiwemo sisi wakristo kila dini  inayo matarajio ya mtu fulani huko mbeleni atakayekuwa suluhisho la matatizo yao ya mwilini na rohoni, moja kwa moja. 

Hivyo kiu hii  ya kutafuta mtu fulani, au kitu fulani cha kuwatatulia matatizo yao, ni kiu ya asili ambayo Mungu aliiweka ndani ya mioyo wa mwanadamu Ili kusudi kwamba wamtafute yule ambaye anapaswa kutafutwa.

Ni pengo ambalo mwanadamu amejikuta analo tu ndani ya moyo wake maadamu anaishi duniani, na ndio maana kila siku anatafuta kwa bidii ni kwa namna gani ataweza kulijaza.

Hivyo kufanya habari kuwa fupi ni kuwa mtu sahihi ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili yao hakuwa  mwingine zaidi ya YESU KRISTO, huyu ndio jibu na suluhu ya tatizo na shida yoyote ya kiroho au ya kimwili, na huyu ndio wangepaswa wamtazamie, arudi kuja kuwakomboa na mateso ya ulimwenguni.

Sasa hakuna asiyejua kuwa hizi ni nyakati za majeruhi, kwamba Yesu yupo mlangoni kurudi kuleta suluhisho la matatizo yote ya ulimwenguni, lakini biblia inatuonyesha kabla kiongozi wa kweli hajarudi atatangulia kwanza yule wa uongo, na kwasababu watu hawapendi kuungozwa na Mungu, na huku  ndani ya mioyo yao wana kiu ya kuongozwa, mtu huyu atakapokuja itakuwa ni rahisi sana dunia  nzima kutekwa na yeye kwasababu atajifanya yeye kuwa kama Yesu,..Ndio maana Bwana Yesu alituonya akasema wakati wa mwisho watakuja  wengi kwa jina lake wakisema wao ndio.. hivyo tusiwasikilize,

Ndivyo itakavyokuwa kwa kiongozi huyu atakuwa mashuhuri na amebobea katika Nyanja zote, atakuwa ni mwanasiasi, pia atakuwa ni mtu wa dini kweli kweli, ataushawishi ulimwengu kuwa ataleta Amani waliyokuwa wanaitafuta kwa muda mrefu, ataleta suluhu ya matatizo yao yote, na kwa jinsi atakavyokuwa na ushawishi mkubwa biblia inasema wale watu ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watamwamini.

Ufunuo 13; 8 “Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia”.

Hata iweje, ikiwa wewe wakati huo utakuwepo ulimwenguni, utamwamini tu, kama sio katika upande wa kisiasa, basi utamwamini tu katika upande wa kiimani/dini, kwasababu, mtu huyo atakuwa pia na uwezo mkubwa wa kufanya ishara kubwa na maajabu yasiyo ya kawaida., 

2Wathesalonike 2: 9 “yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote, na ishara na ajabu za uongo”;

Shetani anajua watu wanapenda ishara na hivyo atajaliwa kuzifanya tu, tena za wazi kwa wazi kwenye TV, watu wote wataziona, Kama vile alivyozifanya kipindi kile wazi wazi mbele ya farao pale Musa alipokwenda kuonyesha maajabu ya Mungu kwake, , watu watamwabudu kama Vile Mungu. Vilevile atakuwa  Ni mtu ambaye atakuwa anaingia maagano mengi ya amani na watu wengi (Danieli 9:27) ….

Mtu huyo ndiye Mpinga Kristo, au kwa jina lingine asi, au mwana wa uharibifu..  kwa ufupi ni kuwa dunia nzima itamwelekea, na matokeo yake ni kuwa atafanikiwa kugeuza mfumo mzima wa dunia unavyokwenda, na wakati huo huo ndipo atakapoianzisha ile chapa ya mnyama kiasi kwamba hakuna mtu atakayeweza kununua au kuuza bila kuwa  chapa hiyo, ikiwa na maana hata kuajiriwa.

Mpaka hapo Wanasayansi,watakapoliona hilo watakuwa wameshapata majibu yao, wananchi nao pia watakuwa  wameshapata  majibu yao, na viongozi wote vipofu wa dini watakuwa wameshampata masihi wao.

Wakati huo ukifika na kama wewe upo bado hapa duniani, ujue kuwa Dunia hii haitakuwa na zaidi ya miaka saba mpaka iishe. Kwasababu atapewa kutenda kazi yake ya kuua na kuchinja watu wote wasioipokea ile chapa yake kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Dhiki itakayokuwepo huko, biblia inasema haijawahi kutokea na wala haijatakaa itokee baada ya hapo. Kiasi kwamba mpaka mtu utoboe ,na  hajashiriki kupokea chapa yake kwa namna yoyote ile, uwezekano wake ni sawa na asilimia sifuri. Ni jambo lisilowezekana kabisa.

Lakini mwishoni kabisa watu watakuja kugundua mbona hajaleta badiliko katika dunia, lakini hiyo itakuwa wameshachelewa, kwasababu mtu pekee ambaye anayeweza kuigeuza hii dunia na kuwa Paradiso ya Mungu ni MFALME YESU KRISTO PEKE YAKE.

Wakati huo ndipo Mungu ataanza kuiadhibu dunia kwa mpigo makali  ya vitasa saba  Ufu 16, ndipo watakapojua kuwa Kristo wa kweli  anakuja. Hapo ndipo watakapojipanga wapigane na Kristo katika vita ile ya Har magedoni..lakini watauliwa wote ndani ya muda mfupi sana.

Mambo hayo hayana muda mrefu kuanza kutokea, kwasababu kama siri ya kuasi imeshaanza kutenda kazi unategemea vipi, tutakuwa na muda mrefu sana hapa duniani? Kila ishara ya siku za mwisho iliyozungumziwa kwenye biblia imeshatimia, tunachongojea hapa ni UNYAKUO tu, ambao hatujui ni lini, unaweza ukawa ni leo usiku, au kesho asubuhi, na ukishapita huo ndipo huyu mpinga Kristo ataanza kufanya kazi zake. Swali ni je! Upo ndani ya Kristo?. Je akirudi leo usiku unao uhakika wa kwenda kumlaki mawinguni? Kama huna uhakika fahamu kuwa dhiki kuu au ziwa la moto linakungoja, Na sijui utamjibu nini Yesu siku ile ya hukumu, kwa kusikia maneno yote hayo lakini  hukutaka kuokoka.

Tubu mrudie muumba wako, hizi sio nyakati za kubembelezana tena.. Huu ni ule wakati wa NURU YA JIONI.

Maran Atha

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

UTAWALA WA MIAKA 1000.

SIKU YA UNYAKUO ITAKUKUTAJE?

MAPEPO YANATAFUTA HIFADHI NDANI YAKO KWA BIDII SANA.

ILI NIWE KIELELEZO KWA WALE WATAKAOMWAMINI BAADAYE.

Maherodi walikuwa ni akina nani, Na kazi yao ilikuwa ni ipi?

INJILI YA MANENO LAINI ITAKUGHARIMU.

Rudi nyumbani

Print this post

MAPEPO YANATAFUTA HIFADHI NDANI YAKO KWA BIDII SANA.

Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe, karibu tujifunze biblia.

Je umewahi kujiuliza, mapepo yanapomtoka mtu yanakwenda wapi?..Je yanakufa au yanakwenda kuzimu?. Jibu ni kwamba idadi kubwa ya mapepo yanapomtoka mtu yanakwenda kutafuta kumwingia mtu mwingine, au yanarudi kutafuta kuingia pale yalipotoka kama mtu yule atakuwa hajajitakasa. Bwana wetu Yesu alitupa ufunuo huo..

Mathayo 12.43  “Pepo mchafu, amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipate.

44  Halafu husema, Nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka; hata akija, aiona tupu, imefagiwa, na kupambwa.

45  Mara huenda, akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo; na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza….”.

Kwahiyo mapepo hayafi, bali yanapomtoka mtu yanarudi kwenye mzunguko. (Kama tu fedha inavyozunguka, inapotoka kwako haiendi kuchomwa wala kutupwa, bali inaenda kwa mwingine, na baadaye kurudia tena kwako kama umestahili kuipata).

 Sasa ni muhimu kufahamu kuwa mapepo yapo kwenye mizunguko kila siku. Na ni muhimu pia kufahamu kuwa mapepo, pamoja na shetani wanaomba mbele za Mungu, (yaani wanapeleka hoja za maombi), na katika hayo mengine wanakubaliwa, na kufanyiwa kama walivyoomba. Ndio maana kuna umakini sana wa kuzidi kujitakasa, kwasababu biblia inasema shetani ni mshitaki wetu, maana yake anapeleka habari zetu mbele za Mungu, na katikati ya hizo habari anaingiza na maombi yake kututaka sisi.

Utaona alifanya hivyo kwa Ayubu, na alifanya hivyo kwa mfalme Ahabu..

1Wafalme 22: 19 “Mikaya akasema, Sikia basi neno la Bwana; Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto.

20 Bwana akasema, Ni nani atakayemdanganya Ahabu, ili akwee Ramoth-Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi; na huyu hivi.

 21 Akatoka pepo, akasimama mbele za Bwana, akasema, Mimi nitamdanganya.

22 Bwana akamwambia, Jinsi gani? Akasema, Nitaondoka, na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, Utamdanganya, na kudiriki pia; ondoka ukafanye hivyo.

23 Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote; naye Bwana amenena mabaya juu yako”.

Hivyo mapepo yanaomba kama sisi tunavyoomba, na kama yamestahili, yanapewa haki yao kama sisi tunavyopewa. Kwasababu Mungu ni mwenye haki, kila kiumbe alichokiumba anakipa kulingana na kinachostahili.. Kwamfano kama mtu ambaye hamtaki Mungu kabisa wala kumpenda ijapokuwa anajua yupo, lakini kamchagua shetani na kumwabudu, akiwa na akili zake timamu kabisa, mtu huyo ni milki ya halali ya shetani, ni haki ya shetani kuwa naye, hivyo ni haki ya shetani kumfanya lolote.

Sasa kwa mtu ambaye hajajitakasa, mapepo yanayozagaa huko na huko, yanaomba kwa Mungu kibali cha kumwingia, na zinapokosekana kabisa sababu za mtu huyo kuepushwa na mapepo hayo, ndipo mapepo hayo yanashinda hoja na hatimaye yanapewa ruhusa ya kumwingia .(Hivyo ndivyo watu wanavyoingiliwa na mapepo).

Kwamfano mtu ambaye ni mwasherati sana, tayari katika ulimwengu wa roho, idadi kubwa sana ya mapepo yameshatuma maombi ya kumwingia mtu huyo, lakini yanajaribu kuzuiliwa kwa muda, ili mtu Yule angalau atumiwe wahubiri wawili watatu watakaomwonya aache njia yake mbaya, lakini hasikii, siku zinasogea.. Bila kujua kuwa yupo kwenye hatari kubwa, lakini anaendelea hivyo hivyo, mwishowe yale mapepo yanashinda hoja na kupewa haki yao, ndio hapo yanaruhusiwa kumwingia huyo mtu.

Matokeo ya mapepo hayo kumwingia mtu ni aidha kumsababishia mauti ya ghafla ya mwilini na rohoni, na mikosi na magonjwa yasiyo na tiba mfano HIV, (na wengi hawafahamu kuwa wanaopata ugonjwa kama wa Ukimwi wala hawajaambukizwa na mtu mwenye ugonjwa huo. Wengi ni unaanzia tu kwao, kwasababu lile ni pepo, kama vile lilivyomwingia mtu wa kwanza kupata ugonjwa huo, ndivyo linavyomwingia mtu yeyote sasahivi,  aliye mwasherati, sio lazima uambukizwe kutoka kwa mtu mwenye huo ugonjwa). Hiyo ni kutokana na mapepo hayo yameshinda hoja juu yako, kwasababu ya maisha anayoishi yasiyompendeza Mungu.

Unaweza kuuliza ni wapi tena maroho hayo yalionekana kumwomba Mungu…Tusome.

Mathayo 8.28  “Naye alipofika ng’ambo, katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile.

29  Na tazama, wakapiga kelele, wakisema, Tuna nini nawe, Mwana wa Mungu? Je! Umekuja kututesa kabla ya muhula wetu?

30  Basi, kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha.

31  Wale pepo wakamsihi, wakisema, Ukitutoa, tuache twende, tukaingie katika lile kundi la nguruwe.

32  Akawaambia, Nendeni. Wakatoka, wakaingia katika nguruwe; na kumbe! Kundi lote wakatelemka kwa kasi gengeni hata baharini, wakafa majini”.

Hapo mapepo yanamwomba Bwana, na tena yanamsihi yasiende shimoni, bali yaende kwa nguruwe wale…Yalikuwa na sababu zote kwanini yaombe vile.

Na hata leo ni hivyo hivyo, wewe ni muasherati mapepo yanaomba ruhusa juu yako, na hata pengine yamesharuhusiwa bila wewe kujua, hayo yatakuongoza baharini kukuua kama yalivyofanya kwa wale nguruwe.

Umekuwa mtu wa vinyongo, na kutokusamehe, tayari umefungua mlango wa mapepo kukuvamia na kukuharibu..Umekuwa mwabudu sanamu na mchawi wewe tayari ni ngome ya adui.

Umekuwa mtu wa kuvaa kizinzi, na moyoni unajua kabisa mavazi kama hayo hata ukiitwa kwenye interview ya kazi huwezi kwenda nayo, lakini unaendelea kuyavaa na kukatisha nayo mtaani na hata kuingia nayo kanisani, fahamu kuwa wewe ni kituo cha mapepo.

Lakini leo umesikia neno hili, fungua moyo wako tubu, mwambie Bwana sitaki kuwa kituo cha mapepo, bali unataka kuwa kituo cha Roho Mtakatifu ndani yako. Na kama umedhamiria kutubu kabisa, unachopaswa kufanya baada ya toba hiyo ni kugeuka kikweli kweli, kama kulikuwa na watu hujawasamehe moyoni mwako kutokana na sababu Fulani Fulani, kuanzia dakika hii unawasamehe wote, haijalishi wamefanya kosa gani, kwasababu hata sisi Kristo alitusamehe.

Pia kama ulikuwa ni mzinzi na mwasherati, kuanzia dakika hii unakiri kuuacha kwa vitendo, maana yake Yule uliyekuwa unafanya naye uzinzi, unakata mawasiliano naye, na pia kama ulikuwa unavaa nguo za kizinzi unachoma, wala usiende kuzigawa, unazichoma zote usiache hata moja, na kama ulikuwa unatazama picha za pornograph na unasikiliza miziki ya kidunia katika simu yako unafuta yote kuanzia saa hii, wala usingoje kesho, kwasababu hujui yatakayozalika ndani ya siku moja, biblia inasema hivyo.

Na baada ya kufanya hayo na mengine yote yanayofanana na hayo, hapo toba yako itakuwa ni ya matendo, hivyo Roho Mtakatifu atashuka ndani yako kuhakikisha uyarudii matapishi na kuithibitisha imani yako, na hata kama kulikuwa ndani yako kuna mapepo, yataondoka yenyewe kwasababu Toba inayoambatana na matendo ina nguvu ya kufungua minyororo kuliko kitu kingine chochote, wala huhitaji kukemewa mapepo tena, (Toba ya namna hiyo hakuna pepo litakalosalia), ulichobakisha ni wewe kwenda kutafuta ubatizo sahihi wa maji tele (Yohana 3:23), na kwa Jina la Yesu Kristo kuukamilisha wokovu wako, kama bado hujabatizwa hivyo.

Na kuanzia hapo hakuna hoja yeyote ya shetani itakayoshinda juu yako, na mapepo yatawekwa mbali na wewe, na utaishi maisha yasiyo na usumbufu wowote kutoka kwa adui.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

SI MAPEPO YOTE NI YA KULIPUKA.

ONDOKA YESU, TUACHIE MAPEPO.

Je! ile habari ya watu wawili wenye pepo inajichanganya?

ZIFAHAMU HOJA SABA ZENYE NGUVU MBELE ZA MUNGU.

IFAHAMU HUZUNI NA FURAHA YA MALAIKA.

Rudi nyumbani:

Print this post

ILI NIWE KIELELEZO KWA WALE WATAKAOMWAMINI BAADAYE.

Bwana Yesu asifiwe. Karibu tujifunze neno la Mungu.

Paulo ni kielelezo kikubwa sana, kwa watu walio katika dhambi leo hii, ukiyatazama maisha Paulo, utajifunza mengi sana, Yeye mwenyewe anasema hapo zamani alikuwa ni mtukanaji, akiwa na maana alikuwa mtu asiyekuwa  na maadili katika jamii, anasema tena  alikuwa ni jeuri, kuonyesha kuwa alikuwa ni mtu mwenye kiburi kilichoshindikana,

Lakini ni heri angekuwa tu na tabia hizo ambazo ni za kawaida kuonekana kwa mwenye dhambi yeyote, kibaya zaidi alikuwa ni “mpinga-Kristo”, ile roho ya mpinga kristo ilikuwa tayari imeshamvaa, roho ya asi, mwana wa uharibifu, na kama tunavyojua kilele cha juu kabisa cha uasi wa dhambi ni kuwa adui wa Kristo, kama vile shetani alivyo, yaani kuwa mpinga-Kristo. Na ndio hatua ambayo mtume Paulo alikuwa ameshaifikia.

Yeye ndio alikuwa anaasisi mauaji yote ya watakatifu waliokuwa Yerusalemu kwa wakati ule, hata kifo cha Stefano yeye ndiye aliyetekeleza  tukio lile zima, alikuwa ni katili wala alikuwa hana huruma na mtu yeyote aliyeitwa mkristo, Hiyo ikapelekea mpaka habari zake zikavuma kwenye makanisa yote ya wakristo, kiasi kwamba ilikuwa wakisikia tu Paulo yupo sehemu fulani, waliondoka na kwenda kujificha sehemu nyingine.

Hilo peke yake halikumtosha alianza kutanua mpaka na mipaka, akawa anaomba barua ili aende miji ya kando kando kwenda kuwakamata hao wayahudi wanaojifanya wanamwabudu Yesu, na kuwafunga. Hivyo kwa wakati ule alifanyika chombo kiteule cha ibilisi kupambana na uzao wa Mungu duniani. Unaweza tengeneza picha alikuwa ni mtu wa namna gani huyu. Huyu Unayemsoma kwenye nyaraka sio Yule Sauli wa zamani.

Lakini neema ya wokovu ilipomjia MARA MOJA TU. Na kutii, alipokea badiliko la ajabu sana. Badiliko ambalo lilimfanya awe Paulo na sio Sauli tena. Na kwa jinsi alivyoithamini ile neema, ndivyo Mungu alivyozidi kumwongezea neema juu ya neema mpaka, akawa zaidi hata ya wale mitume wengine ambao walionekana kama ni nguzo katika kanisa ambao mitume ambao walitembea na Yesu mwenyewe duniani.

1Timotheo 1:12 “Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu ALINIONA KUWA MWAMINIFU, akaniweka katika utumishi wake;

13 ingawa hapo kwanza nalikuwa MTUKANAJI, MWENYE KUUDHI WATU, MWENYE JEURI, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga, na kwa kutokuwa na imani.

14 Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu.

15 Ni neno la kuaminiwa, tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi; ambao wa kwanza wao ni mimi.

16 Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza, Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote; NIWE KIELELEZO KWA WALE WATAKAOMWAMINI BAADAYE, wapate uzima wa milele.

17 Sasa kwa Mfalme wa milele, asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina”.

Mtu ambaye hakuwahi kumwona Bwana Yesu akitembea  duniani, mtu ambaye hakuwepo hata siku ile ya  Pentekoste ya kwanza, mtu ambaye alikuwa ndio adui nambari moja wa msalaba,  leo hii ndio  tunasoma nyaraka zake akitufundisha sisi.

1Wakorintho 15:9 “Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi Kanisa la Mungu.

10 Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo; na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote; wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja name”.

Hiyo ni kuonyesha kuwa Mungu, hatazami sana, ulimuudhi pakubwa kiasi gani huko nyuma, au uliiharibu kazi yake kiasi gani huko nyuma, anachoangalia ni jinsi gani umemaanisha leo hii kutubu, na kumgeukia, na kumtii yeye. Hapo hapo ndipo anapopatazama sana. Katika hali uliyopo anataka kuanzana na wewe hapo hapo

Na kwa jinsi utakavyoendelea kumaanisha ndivyo atakavyozidi kukupandisha viwango siku baada ya siku, mpaka unakuwa zaidi hata ya wale waliokutangulia katika imani zamani, hao ambao leo hii wanaonekana ni watu wa Mungu wakubwa. Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu, hanaga, kwamba kisa huyu nilimtokea, au huyu nilizungumza naye kwa sauti, au huyu nilitembea naye kwa ishara, ndio maana ninampa neema..hilo hana.. ingekuwa ni hivyo asingemfanyia Mtume Paulo, angeendelea tu na wale wale mitume wake 12, kuwafanya wawe juu tu siku zote.

Pale pale unapotubu kwa kumaanisha kabisa kuacha maisha yako ya dhambi na kuanza maisha mapya naye.. Hapo hapo neema yake inaanza kumwagwa juu yako. Na viwango vyako vinapandishwa kuanzia dakika hiyo,.

Hivyo maanisha kumwamini Yesu, ishi maisha kama ya mtu aliyetubu. Onyesha bidii kwake, na wewe mwenyewe utakuwa shahidi kwa pale atakapokufikisha..

Paulo ni kielelezo tosha cha sisi, tunaomwamini Yesu leo, kwamba tutafanywa kama yeye au hata zaidi ikiwa tutakuwa waaminifu kama yeye.

Shalom.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Mharabu ni nani katika biblia?

FAHAMU UWIANO MUNGU ANAOHITAJI KUUONA KWETU.

ANGALIENI MWITO WENU.

IFAHAMU HUZUNI NA FURAHA YA MALAIKA.

Rudi nyumbani

Print this post

Mharabu ni nani katika biblia?

Kuna tofauti kati ya “Mwarabu” na “Mharabu”. Maneno haya mawili yameonekana sehemu kadhaa katika biblia na yana maana mbili tofauti.

Tukianza na “Mwarabu”.

Mwarabu au kwa wingi waarabu; ni jamii ya watu wanaoishi maeneno ya mashariki ya kati. Yaani maeneno ya  Syria,Jordani, Palestina, Saudi Arabia, Yordani, Yemen, Kuwait,  Iran, Iraq, na Uturuki. Wenyeji wa maeneo hayo ndio wanaojulikana kama waaramu.. akiwa mmoja ni mwarabu, wakiwa wengi ni waarabu.

Katika biblia watu hao wametajwa sehemu kadhaa..

Yeremia 3: 2 “Inua macho yako, ukavitazame vilele vya milima, ukaone; pa wapi mahali ambapo hawakulala nawe? Kando ya njia umeketi ili kuwangojea, KAMA VILE MWARABU JANGWANI; nawe umeitia nchi unajisi kwa ukahaba wako na uovu wako”.

Na pia unaweza kusoma Isaya 13:20, utaona mwarabu akitajwa.

Lakini pia katika biblia kuna neno “MHARABU” , Neno hili au jina hili halihusiani na watu hao wenyeji wa mashariki ya kati, bali linamaanisha “Mharibuji”. Mtu anayetumwa kuharibu kwa kuua ni  Mharabu (Mithali 18:9), lakini pia Malaika wa Mungu anayetumwa kwa lengo la kuitimiza ghadhabu ya Mungu kwa kuua, naye pia anaitwa Mharabu.

Tunaweza kuona mfano mmoja katika biblia..

1Wakorintho 10:10 “Wala msinung’unike, kama wengine wao walivyonung’unika, wakaharibiwa na mharabu”.

Mharabu anayezungumziwa hapo, ni malaika yule aliyetumwa kuwaharibu na kuwaangamiza wana wa Israeli walipokuwa wananun’unikia Mungu jangwani..ambapo Bwana Mungu aliwaonya wana wa Israeli, waende katika njia zake ili wasiangamizwe na malaika huyo..

Kutoka 23: 20 “Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea.

21 Jitunzeni mbele yake, mwisikize sauti yake; wala msimtie kasirani; maana, hatawasamehe makosa yenu; kwa kuwa jina langu limo ndani yake”.

Na hata leo, Mharabu wa Mungu yupo, kwaajili ya kutulinda katika safari ya wokovu, lakini tukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, yupo mbele yetu kutupinga kama alivyowapinga wana wa Israeli na kuwaua wengi na kama alivyompinga Balaamu katika Hesabu 22.

Bwana atujalie neema yake na kutulinda.

Maran atha.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

USITAFUTE KUKANWA NA BWANA SIKU ILE.

IFAHAMU HUZUNI NA FURAHA YA MALAIKA.

VITA VYA IMANI NI VITA ENDELEVU.

MAPIGO YA VITASA SABA, NA SIKU YA BWANA.

REKEBISHA YAFUATAYO ILI MAMBO YAENDE SAWA.

Rudi nyumbani

Print this post

FAHAMU UWIANO MUNGU ANAOHITAJI KUUONA KWETU.

Ipo kanuni moja ya Mungu, ambayo ni vema sisi sote tukaifahamu. Kanuni hiyo ni kuwa Mungu huwa hafanyi mambo yote peke yake, japo anaouwezo wa kutenda mambo yote yeye mwenyewe, lakini ni kanuni aliyojiwekea kwamba sehemu kubwa aitende yeye mwenyewe, na abakishe sehemu ndogo sana ambayo atashirikiana na viumbe vyake, au mwanadamu kuitenda.

Kwamfano Pale Edeni, Mungu alishaiumba kila kitu, angeweza kumwacha Adamu awe anakula tu, na kuisha maisha yake ya starehe kwa milele yote, lakini utaona alimpa Adamu jukumu dogo sana la kuilima na kuitunza bustani yake, jambo ambalo Mungu angeweza kulifanya yeye mwenyewe, kama aliweza kuimba dunia, angeweza pia kuilima na kuitunza bustani ile peke yake, mwanadamu aishi kwa raha siku zote.

Vivyo hivyo hata katika miili yetu hii aliyotupa, sote tunajua ni mali yake, lakini sio kila kitu anakifanya yeye peke yake, asilimia kuwa ni yeye ndio anayeitunza miili yetu, kwamfano ukitafakari, mapigo ya moyo yeye ndio anayeyashughulikia yaende katika mpangilio alioutaka, wewe hauhusiki na kitu chochote hapo,  kukuza nywele, au kucha, huelewi chochote, au kusukuma damu, jambo hilo halikuhusu hata kidogo, kana kwamba sio sehemu ya mwili wako n.k., Sasa fikiria mambo magumu kama hayo anaweza kuyafanya unadhani anashindwa kabisa kukuogesha kila siku, wewe ukiamka tu asubuhi tayari ni msafi? Au kukulisha chakula, wewe ukiamka tayari tumbo limejaa? Au kukutundikia dripu la maji ndani ya mwili wako kiasi kwamba ukipungukiwa na maji kidogo tu lenyewe tu linashusha, na hivyo hakuna haja ya kwenda kutafuta maji nje?..Kwanini aruhusu mpaka uanze kuteseka uandae chakula ule, na wakati mwingine kwenda kujisumbua kutafuta?

Hiyo yote ni kwasababu, Kanuni ya Mungu, ndivyo ilivyo kwetu sisi wanadamu, yeye mwenyewe kachagua afanye kwa sehemu kubwa, na ile sehemu ndogo sana ashirikiane na sisi kufanya.. Huo ndio uwiano wa Mungu. Na kama mtu akiipuuzia sehemu hiyo ndogo asiifanye, ajue kuwa matatizo makubwa sana atakumbana nayo, kama sio kifo kabisa.

Vivyo hivyo na mambo ya rohoni, tunajua kabisa Mungu ndio kila kitu kwetu, yeye ndio msaada wetu, yeye ndio tegemeo letu, yeye ndio kila kitu kwetu, pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya lolote, yeye ndiye anayejua kesho yetu, anayejua tutalalaje, tutaamkaje, Tunajua kabisa Mungu anatupigania na kutushindania kwa mambo mengi, mengine hata hatujui, lakini  pia katika hayo yote tupaswa kujua pia yapo mambo mengine anataka tushirikiane naye, ili vyote viende sawa sawa. Vinginevyo tukivipuuzia, tukasema tunamwachia Mungu kila kitu, tujue kuwa tutapata matatizo makubwa sana, hata vile vingine ambavyo Mungu anatutendea yeye mwenyewe bila kutushirikisha tunaweza tusivipate.

Ni sawa na kusema, Mungu ananikuza, anadundisha mapigo yangu ya moyo, anachuja damu yangu kwenye figo, pasipo kujishughulisha hivyo ngoja nisiende pia kujipikia chakula nile , kwani nitashiba tu mwenyewe.. Hapo utakufa ndugu yangu, haijalishi kuwa Mungu anakuhudumia kiuaminifu kwa hayo mengine usiyoyasumbukia. Huo utakuwa ni uvivu uliopindukia.

Ndio maana andiko hili linasema..

Mithali 26:15 “Mtu mvivu hutia mkono wake sahanini; Kwamchosha kuupeleka tena kinywani pake”.

Sasa na rohoni nako vivyo hivyo, yapo mambo ambayo itakuhitaji wewe ufanye ili Mungu aende na wewe.. Na jambo mojawapo ni “MAOMBI” ikiwa  wewe sio mwombaji,  na umeokoka halafu unajidanganya kwa kusema Mungu anajua haja ya moyo wangu kabla hata sijaomba sawasawa na Mathayo 6:32, hivyo atanisaidia tu, mimi siombi, au naomba nikijisikia, kwani mimi ni mteule wake, siwezi potea..ukae ujue kuwa, Utapata hasara kubwa sana ya roho yako kipindi sio kirefu.

Bwana Yesu alivyosema, kesheni mwombe, alikuwa anamaanisha tuombe kweli kweli, kama yeye alikuwa ni mkamilifu, hana kosa lolote aliomba, inatupasaje sisi miti mikavu? Wakati mwingine Mungu anasimama kama jemedari wetu vitani, akitarajia tupigane pamoja naye, tushike panga pamoja naye, tukate pamoja naye,  sio tukae tukimtuzama akitupigania kila siku.

Kama utasubiria Mungu akulinde na washirikina, akutete kwenye mambo yako, akunyanyue katika huduma yako, akufanyie hiki, au kile,  na huku huombi, au hujibidiishi kwake, ukajidanganya kuwa umeokoka, hapo hesabu kuwa umepotea.

Vivyo hivyo katika kuifanya kazi ya Mungu, kuna wengine wanasema, Walio wake watakuja tu, wakisimamia andiko hili, 2Timotheo 2:19. Hivyo hawataki kujishughulisha na jambo lolote la ki-Mungu, hata kufagia uwanja wa kanisa. Ni kweli walio wake watakuja kwasababu Mungu anazo njia nyingi sana za kuwakomboa watu, wake. Lakini ipo asilimia ya huduma yake kaiweka ndani yetu sisi. Ambayo tunapaswa tuitimize. Ili tuweke ule uwiano anaouhitaji.

Lakini tusipoitimiza tukakaa tu hivi hivi,tujue kuwa tupo hatarini sana kufa kiroho. Hata kama tutaona leo hii Mungu anatushindania katika mambo yetu mengi, tujue tu kesho yetu itafika ukingoni. Tutarudi nyuma.

Kwahiyo tukae tukijua kuwa, ili ukristo wetu uende sawasawa, tutambue wajibu wetu na majukumu yetu kwa Bwana, kama vile Bwana anavyoyatambua majukumu yake, na wajibu wake kwetu, lakini kama upande wetu utasua sua, tufahamu kuwa, Mungu hataweza kutembea na sisi hata kidogo.

Hivyo Bwana atutie nguvu, tuwe waombaji, na pia tuone ni nini tunaweza kufanya kwenye kazi ya Mungu.

Shalom.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

AINA TATU ZA WAKRISTO.

KIKWAZO CHA EUODIA NA SINTIKE.

Maherodi walikuwa ni akina nani, Na kazi yao ilikuwa ni ipi?

ANGALIENI MWITO WENU.

TAFAKARI SANA KABLA YA KUAMUA HATIMA YAKO.

KWANINI KRISTO AFE?

Rudi nyumbani

Print this post

KIKWAZO CHA EUODIA NA SINTIKE.

Shalom karibu tujifunze Neno la Mungu ambalo ndio taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu.(Zab 119:105)

Leo tuwatazame wanawake hawa wawili ambao tunaona Mtume Paulo,akiwataja kipekee zaidi katika biblia kutokana na bidii yao kwa Bwana. Mmoja aliitwa Euodia na mwingine Sintike. Mtume Paulo anasema wanawake hawa walishindania injili pamoja naye, hii ikiwa na maana bidii yao iliwazidi hata wanawake wengine wote, walikuwa tayari kutumika katika kanisa la Mungu, kama wanawake katika nafasi zao  kwa uaminifu pengine bila kuvutwa na mambo mengi, walikuwa tayari kuwatazama kwa bidii wanawake vijana na wazee, pengine sio tu kwenye kanisa hilo moja la Filipi, bali hata kwenye makanisa mengine  ya Makedonia, pengine walikuwa tayari kujitoa katika kuhimiza michango kwa ajili ya kazi za mitume, na injili kwa ujumla, walikuwa waombaji wazuri na wafungaji n.k.

Hivyo sifa zao zilivuma sana, mpaka tunaona hapa mtume Paulo akiwataja kwenye nyaraka zake. Lakini walikuwa na dosari moja, ambayo leo hii ni vizuri wanawake wote watakatifu wanaomcha Bwana wakaifahamu kwasababu ipo hata sasa katika kanisa.

Wafilipi 4:2 “Namsihi Euodia, namsihi na Sintike, WAWE NA NIA MOJA KATIKA BWANA. 3 Naam, nataka na wewe pia, mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake hao; kwa maana waliishindania Injili pamoja nami,….”

Kama tunavyoweza kuona hapo pamoja na bidii yao, walikuwa wanatofautiana kwa mambo kadha wa kadha. Pengine, mmoja alimdharau mwingine, hivyo wakawa hawasikilizani, kila mmoja akawa anafanya kazi kivyake, hata mahali ambapo wangepaswa waunganishe nguvu kwa pamoja watumike, ili kumpiga shetani vizuri, walishindwa kutokana na tabia yao ya kudharauliana,  unaona, pengine mmoja alisikia maneno fulani kutoka kwa mwingine akizungumziwa vibaya, na hiyo ikawafanya wasusiane, unaona na mambo mengine kama hayo. Ikawafanya kila mmoja atumike kivyake. Lakini Mtume Paulo alikuja kuwasii kwa waraka wawe na Nia moja.

Wanawake hawa wanawakilisha makundi mbalimbali ya wanawake waliookoka kanisani, Sikuzote ni wanawake ndio wanakuwa wazito katika kushirikiana, utakuta ni kweli anayobidii kwa Mungu, wanamtumikia Mungu kwa moyo wake wote, lakini kuwatambua wanawake wenzake wenye bidii kama ya kwake, na kushirikiana nao, hilo ndio linakuwa tatizo kubwa.

Paulo alimuonya Eudia na Sintike, kwamba katika bidii yao wawe na Nia moja, waukamilishe wito wao. Hata leo hii Kristo anawataka wanawake wote kanisani wawe na Nia moja. Kwani Ibilisi anajua nguvu iliyopo ndani ya wanawake pale wanaposhirikiana kwa pamoja ajili ya kazi ya Mungu, anajua lile ni jeshi kubwa ambalo kwa muda mfupi sana, linaweza  kuvuruga mipango yake kama likimaanisha kuwa pamoja. (Zaburi  68:11 )

Anajua wanawake wanayobidii katika kuomba, analijua hilo, anajua wanawake ni wepesi katika imani, na ndio maana wapo kwa wingi kanisani, hivyo hataki jeshi la namna hii liwe na Nia moja, hataki washirikiane kwenye kazi, anataka kila mmoja atumike kivyake vyake ili nguvu iwe ndogo. Na anachofanya ni kupanda mbegu za kuchukiana, kusengenyana, wivu,kusemana, kijicho n.k. ili tu wachukiane.

Hivyo kama wewe ni mwanamke au Binti wa ki-Kristo, kataa hiyo roho kuanzia leo. Kataa hizo hila za shetani juu yako, jishushe kwa wenzako, na mwenzako naye ajishushe kwako, shirikianane, ili mpate  kupokea thawabu timilifu. Bidii yako ina thamani machoni pa Mungu, lakini umepungukiwa ushirikiano na wenzako,

Embu angalia wale wanawake walioizunguka huduma ya Yesu walivyokuwa. Walikuwepo waliokuwa ni  matajiri sana, wenye vyeo vikubwa katika jamii kwamfano Yoana, mke wa Kuza, wakili wa Herode,  lakini alikuwa tayari kushirikiana na Mariamu Magdalene aliyetolewa pepo saba. Angalia tena Mariamu ambaye alimzaa Yesu, hakujiona yeye ni zaidi ya wengine kisa kapewa neema ya kumzaa mwokozi wa ulimwengu, lakini alishirikiana na wenzake kwa nia moja. Na sio hao tu, biblia inasema na WENGINE WENGI, walikuwa ni nguzo muhimu sana kwenye huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo.

Luka 8:1 “Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka-zunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu; na wale Thenashara walikuwa pamoja naye,

2 na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa; nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba,

3 na Yoana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana, na WENGINE WENGI, waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao”.

Hata sasa wanawake wanaoshirikiana, wenye nia moja, watabakia kuwa  muhimili mkubwa sana katika kanisa. Lakini shetani atalipiga vita, Hivyo ikiwa wewe ni Euodia, leo hii  badilika, ikiwa wewe ni Sintike vilevile badilika, zitambue hila za shetani, kwa kuanza unyenyekevu.

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

MWANAMKE ULIYEKOMAA KI-UMRI, ITAMBUE HUDUMA YAKO.

TUZO UTAPEWA KULINGANA NA NAFASI YAKO.

JE NI KWELI BWANA YESU SIKU YA KURUDI ATAFIKIA ISRAEL

NAFASI YA MWANAMKE KATIKA KANISA

Rudi nyumbani

Print this post

Maherodi walikuwa ni akina nani, Na kazi yao ilikuwa ni ipi?

Enzi zile za Bwana Yesu kulikuwa na makundi makubwa matatu yaliyokuwa na nguvu sana katika jamii, ambayo  yalikuwa yanampinga  sana vikali Bwana Yesu, tukiachalia mbali Mafarisayo na masadukayo ambao habari zao tunazijua sana, kulikuwa na kundi lingine la tatu lililoitwa Maherodi. Kama jina lao lilivyo ni watu ambao walikuwa wanamsapoti Herode, na kumtambua kama ndiye kiongozi na mtawala pekee anayepaswa kupewa heshima zote za kifalme, na hata utukufu. Kundi hili la watu lilikuwa lipo kisiasa zaidi kuliko kiroho.

Watu hawa hawakuwa na mapatano yoyote na mafarisayo na Masadukayo, kwasababu Masarisayo tangu zamani hawakuukubali utawala wa kirumi, bali walimtazamia Masihi ambaye atatoka katika uzao wa Daudi, atakayewakomboa dhidi ya watawala wao Warumi. Hivyo hawakuwahi kupatana kwa lolote, lakini kwasababu ya wivu ambao walikuwa nao kwa Yesu, walipatana na maherodi, ili tu wapate kuwa na nguvu ya kutosha ya kumwangamiza Bwana Yesu. Kama tu vile  Herode alivyopatana na Pilato wakati ule, watu ambao walikuwa ni maadui wa muda mrefu, lakini kwasababu ya kutanga kumwangamizi mwokozi wakapatana.

Marko 3:6 “Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake PAMOJA NA MAHERODI, jinsi ya kumwangamiza”.

Na ndio maana utaona, walikuwa wakituma watu kwao, na kumwandalia Yesu maswali ya mtego ambayo walijua majibu yake yatakinzana na sheria za Herode hivyo wapate sababu ya kumshitaki kwa majibu yake, lakini mipango yao wote ilishindikana mara nyingi. Utasoma habari hizo katika vifungu hivi;

Marko 12:13 “Wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na MAHERODI, ili wamnase kwa maneno”.

Mathayo 22:16 “Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na MAHERODI, wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli, na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. 17 Basi utuambie, Waonaje? Ni halali kumpa Kaisari kodi, ama sivyo”?

Marko 8:15 “Akawaagiza, akasema, Angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode”.

Umeona, watu wa namna hii hata sasa wapo, kila taifa na kila nchi, tukiachilia mbali watu wa dini, ambao wanatumiwa na shetani, lakini wapo pia kundi lingine la watu ambao watakuwa tayari kupenda utukufu wa watawala kuliko utukufu wa Mungu. Kiasi kwamba wakiona jambo lolote hata la ki-Mungu linanyanyuka watataka tu kuliweka chini, hata kama halileti madhara yoyote au halisababishi vurugu yoyote katika  jamii, watataka kulishusha ili tu kuupendeza utawala.

Hawa pamoja na kiongozi wao Herode ndio waliohusika kumfunga na kumuua Yohana Mbatizaji, vilevile kumpeleka Bwana Yesu kwa Pilato.

 Watu kama hawa walikuwepo kipindi cha Bwana Yesu, na watakuwepo hata sasa. Na wakati wa dhiki kuu pia watakuwepo.

Biblia imetuonya tusipende kuwatumainia wanadamu zaidi ya Mungu.

Zaburi 118:8 “Ni heri kumkimbilia Bwana Kuliko kuwatumainia wanadamu”.

Kwasababu anayemtumainia mwanadamu kuliko Mungu, kibiblia watu kama hao wamelaaniwa (Yeremia 17:5).

Bwana atusaidie.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Matuoni ni nini katika biblia?

IMESALIA RAHA YA SABATO KWA WATU WA MUNGU.

KUSUDI LA MIMI KUWEPO DUNIANI NI LIPI?

Swali: Je Ni sahihi kwa Mkristo kupeleka kesi mahakamani?

Rudi nyumbani

Print this post

Matuoni ni nini katika biblia?

Matuoni limetokana na neno “kituo”. Hivyo popote lilipoonekana katika biblia lilimaanisha kituo, au vituo au kambi. Na matuo hayo au kambi hizo zinaweza kuwa ni kambi za kazi, au za vita, au za makazi au za shughuli nyingine yoyote maalumu.

Kwamfano tunaweza kuona sehemu chache neno hilo lilipoonekana katika biblia..

2Wafalme 3: 24 “Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga Wamoabi, hata wakakimbia mbele yao; wakaendelea wakiwapiga-piga Wamoabi hata kwao”.

Hapo neno hilo limetumika kama “kambi ya vita”.. hivyo ni sawa na kusema “Hata walipokuja kambini mwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga Wamoabi, hata wakakimbia mbele yao”

Pia tunaweza kulisoma katika..

2Nyakati 32:21 “Naye Bwana akatuma malaika aliyewakatia mbali mashujaa wote, na majemadari, na maakida,MATUONI mwa mfalme wa Ashuru. Basi akarudia nchi yake mwenye haya ya uso. Naye alipoingia nyumbani mwa mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga”.

Mistari mingine yenye neno hilo ni Zaburi 106:16, 2 Nyakati 22:1, Amosi 4:10 na Zekaria 14:5.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia mafundisho ya Neno la Mungu ya mara kwa mara kwa njia ya email yako au Whatsapp basi tutumie ujumbe kwenye namba hii +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

UFUNUO: Mlango wa 19

JINSI SHETANI ANAVYOZUIA MAJIBU YA MAOMBI YETU.

CHUKIZO LA UHARIBIFU

UMEPATA UHAKIKA WA KUTOKUINGIA HUKUMUNI KATIKA SIKU ILE?

Ni uthibitisho upi unaoonyesha kuwa kuna MBINGUNI na KUZIMU?

Rudi nyumbani

Print this post