DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

What does the word INRI on the cross of the Lord Jesus mean?

QUESTION: May I understand, what do the words above the cross of the Lord Jesus (I.N.R.I)/INRI mean?, I have always seen in the pictures of the Cross, but I do…

Neno I.N.R.I kwenye msalaba wa Yesu maana yake ni nini?

SWALI: Naomba kufahamu,Yale maneno yanayookana juu ya msalaba wa Bwana Yesu (I.N.R.I) yana maana gani, Nimekuwa nikiyaona kwenye picha za msalaba lakini siyaoni mahali popote kwenye biblia?. JIBU: Tukisoma kitabu…

من هو الجشورون في الكتاب المقدس؟

من هو الجشورون في الكتاب المقدس؟ ولماذا صار بدينًا يحتقر صخرة خلاصه (تثنية 32: 15)؟ الجواب: يشورون هو اسم آخر لأمة إسرائيل يستخدم في الكتاب المقدس اليهودي ، وخاصة في…

JE MOYO WAKO NI MNYOFU MBELE ZA MUNGU

Shalom, Nini kinachokufanya umfuate Yesu au uende kanisani?..Je moyo wako ni mnyofu mbele za Mungu? Katika biblia, Agano jipya tunamsoma Mchawi mmoja aliyeitwa Simoni, ambaye alikuwa akifanya uchawi, na kuwadanganya…

Who is Jeshurun  in the bible?

Question: Who is this Jeshurun in the Bible? And why did he become fat and despise the rock of his salvation (Deut. 32:15)? Answer: Jeshurun ​​is another name for the…

MAMBO MANNE,YANAYODHOOFISHA UOMBAJI WAKO.

Maombi(uombaji) ni nyenzo namba moja ya kumfikisha mtu uweponi mwa Mungu kwa haraka sana. Na kama tunavyofahamu sikuzote mtu yeyote aliyepo mbele za uso wa  Yehova mwenyewe, uwezekano wa yeye…

USIUZE URITHI WAKO.

Urithi tulioahidiwa sisi wanadamu ni UZIMA WA MILELE. Na tumeahidiwa huo na Mungu wetu pale tu tunapomwamini Yesu Kristo. Mtu aliyemwamini YESU KRISTO, anakuwa ni mrithi wa Ahadi za Mungu…

KWANINI UNAPASWA UJIWEKE TAYARI SASA, KABLA YA ULE WAKATI KUFIKA?.

Unajua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea siku chache kabla ya Nuhu kuingia Safinani?…Mungu alimwambia Nuhu ingia wewe na mke wako na watoto wako na wanyama wote ndani ya safina.. Sasa…

KUOTA UNAANGUKA .

Kuota unaanguka chini maana yake ni nini? Ndoto hii huwa inachukua maumbile tofautitofauti, wengine wanaota wanaanguka kutoka kwenye ghorofa refu sana, wengine kutoka kwenye mti mrefu, wengine kwenye shimo lisilokuwa…

NI NANI ALIYEWAONYA KUIKIMBIA HASIRA ITAKAYOKUJA?

Shalom. Jina kuu la Mwokozi wetu Yesu Kristo, libarikiwe. Karibu tujifunze biblia. Mathayo 3:5 “Ndipo walipomwendea Yerusalemu, na Uyahudi wote, na nchi zote za kandokando ya Yordani; 6 naye akawabatiza…