DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika-vunjika..

SWALI: Nini maana ya hili neno, Mathayo 21:44 “Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika-vunjika; naye ye yote ambaye litamwangukia, litamsaga tikitiki. 45 Wakuu wa makuhani na Mafarisayo, waliposikia mifano…

MMESIKIA KWAMBA IMENENWA?

Zipo sheria zilizotoka kwa Mungu, na pia zipo sheria zilizotengenezwa na wanadamu lakini Mungu akaziruhusu zitumike kwa watu wake. Kwamfano katika biblia tunasoma kuwa wana wa Israeli waliruhusiwa kutoa talaka…

Ni muda gani Bwana Yesu alisulibiwa. Je! Ni saa 3 au saa 6?

SWALI: Ni muda gani Bwana Yesu alisulibiwa. Je! Ni saa 3 asubuhi kama tunavyosoma kwenye Marko, au saa 6 mchana kama tunavyosoma katika Yohana. JIBU: Tusome vifungu vyenyewe. Marko 15:24…

YAFAHAMU MAPENZI KAMILI YA MUNGU KWA MAADUI ZAKO.

Haijalishi utaudhiwa na watu kiasi gani, haijalishi utakuwa na maadui wengi kiasi gani, lakini kamwe Mungu hawezi kuwachukia kama unavyowachukia wewe. Jicho lako linavyowaona wewe ni tofauti na Mungu anavyowaona,…

HAPANA MFUPA WAKE UTAKAOVUNJWA.

Nakusalimu katika jina lipitalo majina yote la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena tujifunze maneno ya uzima.. Wakati ule wanamsulibisha Bwana Yesu, walipoona jua linakaribia kuchwa na waliowasulibisha bado hawajafa,…

Mintarafu ni nini?

Maana ya neno “Mintarafu” ni “kuhusiana na”. Kwamfano ukitaka kutamka sentesi hii >> “sifahamu chochote kuhusiana na ujio wa pili wa Kristo” …. unaweza kusema... “Sifahamu chochote mintarafu ujio wa…

YEYE ALIYEUWASHA HUO MOTO LAZIMA ATALIPA.

SWALI: Naomba kufahamu ufunuo wa mstari huu ni upi? Kutoka 22:6 “Ukiwaka moto, na kushika penye miiba, na ngano zilizofungwa miganda, au ngano ambazo hazijakatwa, au shamba, likateketea; yeye aliyeuwasha…

MTAWATUPIA MBWA NYAMA HIYO.

Kutoka 22:31 “Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi; kwa hiyo msiile nyama yo yote iliyoraruliwa huko kondeni na mnyama wa mwitu; mtawatupia mbwa nyama hiyo”. Shalom, Katika agano la kale…

saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada

SWALI: Nini maana ya “saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada?" Jibu: Unabii huo Bwana Yesu aliutoa kwa wanafunzi wake, pamoja na wote ambao watakuja kumwamini…

LIPI TUNAJIFUNZA KWA WALIOMWONA YESU ALIYEFUFUKA?

Shalom, Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe daima. Siku ya leo, dunia inaadhimisha tukio kuu lililotokea takribani miaka 2000 iliyopita, Na tukio lenyewe ni lile la kufufuka kwa Bwana…