DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Tofauti kati ya kukana na kusaliti ni ipi?

Kukana ni kitendo cha kumkataa mtu aliyekaribu nawe, kwa hofu/shinikizo Fulani pengine aidha kwa hofu ya kuaibishwa, au kudharauliwa, au kuuliwa au kutengwa, au kuchekwa n.k. Lakini kimsingi sio kwamba…

Matulizo ya mapenzi ni nini? (Wafilipi 2:1).

Jibu: Tusome, Wafilipi 2:1 “Basi ikiwako faraja yo yote katika Kristo, yakiwako MATULIZO YO YOTE YA MAPENZI, ukiwako ushirika wo wote wa Roho, ikiwako huruma yo yote na rehema, 2…

TOFAUTI YA MITUME, MANABII, WAINJILISTI, WACHUNGAJI NA WAALIMU NI IPI?

Huduma hizi 5 tunazisoma katika kitabu cha Waefeso.. Waefeso 4:11 “Naye alitoa wengine kuwa MITUME, na wengine kuwa MANABII; na wengine kuwa WAINJILISTI na wengine kuwa WACHUNGAJI na WAALIMU”. Na…

Kusemethi ni nini katika biblia?

Kusemethi au kusemethu ni nafaka inayokaribia kufanana sana na Ngano kimwonekano na kiladha. Nafaka hii ni familia moja na nafaka ya Ngano. Miaka ya zamani kabla ya Kristo, nafaka ya…

Ijumaa kuu ni nini? Na kwanini iitwe kuu?

Ijumaa kuu ni ijumaa ya mwisho kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo kuwepo hapa duniani, ni siku ile ambayo alipitia mateso mengi, na kusulibiwa, na kufa na kisha kuzikwa. Siku…

Kula uzao wa tumbo lako maana yake nini? (Kumbukumbu 28:53)

Swali: Katika Kumbukumbu 28:53, tunaona Mungu anasema watu watakula nyama za wana wao, na uzao wa tumbo lao, je alikuwa anamaanisha nini kusema hivyo?. Jibu: Tusome, Kumbukumbu 28:53 “Nawe utakula…

Tofauti kati ya mtu na mwanadamu ni ipi?

Tofauti kati ya mtu na mwanadamu ni ipi?

Easter ni nini?..Na je tunaruhusiwa kuisheherekea?

Na je tunaruhusiwa kuisheherekea? Jibu: Pasaka ni sikukuu ya kiyahudi, ambayo ilianza kuadhimishwa kipindi wana wa Israeli wanatoka nchi ya Misri, wakati ambao Mungu aliwaambia wapake damu ya mwanakondoo katika…

Nimekuwa kama mwari nyuni wa jangwani,

SWALI: Naomba kufahamu Zaburi 102:6 inamaana gani? Mwandishi anaposema.. Zaburi 102:6 Nimekuwa kama mwari nyuni wa jangwani, Na kufanana na bundi wa mahameni. Mwari ni aina ya ndege ambao, wana…

Neno ‘Kima’ linamaanisha nini Katika biblia? (Mathayo 27:9 )

Tofauti na “Kima” mnyama ambaye anajulikana (jamii ya nyani), ukirudi katika biblia Neno hili lina maana nyingine pia. Kima maana yake ni “thamani ya kitu katika pesa”. Kwa mfano tukisema…