DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

MUNGU ALIVICHAGUA VITU AMBAVYO HAVIKO.

MUNGU ALIVICHAGUA VITU AMBAVYO HAVIKO.

Sinagogi kufumakana maana yake nini? (Matendo 13:43).

Jibu: Tusome, Matendo 13:42 “Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. 43 SINAGOGI ILIPOFUMUKANA, Wayahudi na waongofu watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba; ambao, wakisema nao,…

Na ulimi laini huvunja mfupa.(Mithali 25:15)

SWALI: Biblia ina maana gani kusema “Na ulimi laini huvunja mfupa”? (Mithali 25:15) Mithali 25:15 “Kwa uvumilivu mwingi mkuu husadikishwa; Na ulimi laini huvunja mfupa”. JIBU: Ulimi ni kiungo kilaini…

NDIPO HUENDA AKACHUKUA PEPO WENGINE SABA.

Luka 11:24 “Pepo mchafu amtokapo mtu, hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika; asipoona, husema, 25 Nitairudia nyumba yangu niliyotoka. 26 Hata afikapo, akaiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda…

Je! Yuda atahukumiwa na Mungu kwa dhambi yake ya usaliti?

Je! Yuda atahukumiwa na Mungu kwa dhambi yake ya usaliti? Na wakati ulikua mpango wa Mungu Bwana Yesu afe kwaajili ya ukombozi?. Jibu: Ndio Yuda atahukumiwa kama mkosaji..Kwasababu Bwana Yesu…

Je sisi wakristo tunaruhusiwa kufanya 40 za marehemu?

Je sisi wakristo tunaruhusiwa kufanya 40 za marehemu, au kufanya maziara ya makaburi baada ya mazishi? Historia ya sherehe ya 40 ni ya kipagani na si ya kikristo. Asili yake…

Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda.

SWALI: Bwana alimaanisha nini katika mstari huu; Amosi 6:5 “ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda, na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi, kama vile Daudi” Je! alimkosa…

AINA SABA (7) ZA UNAFIKI, AMBAZO UNAPASWA UJIEPUSHE NAZO.

Maana inayojulikana ya Unafiki ni ile hali ya kutoa maneno, au kuonyesha hisia au vitendo kwa nje tu, ambavyo kiuhalisia ndani ya mtu huyo havipo. Kwamfano mtu anaweza kuwa anakuchukia,…

Deraya ni nini? Kama tunavyosoma katika Isaya 59:17

Jibu: Tusome, Isaya 59:17 “Akajivika haki kama DERAYA KIFUANI, na chapeo cha wokovu kichwani pake, akajivika mavazi ya kisasi yawe mavazi yake, naye alivikwa wivu kama joho”. Deraya ni jina…

MKAMCHUKUE SALAMA.

Je unajua sababu kuu ya Yuda kujinyonga?.. Jibu ni kwasababu alishuhudia jambo ambalo lilikuwa ni tofauti na mategemeo yake! Matazamio ya Yuda hayakuwa kumtoa Bwana Yesu auawe!.. Yuda lengo lake…