DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma.

Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma.

UMUHIMU WA KUBATIZWA.

Ubatizo ni agizo la msingi sana, si la kulipuuzia hata kidogo!, na kwasababu shetani anajua ni agizo la msingi basi atatufuta kila njia watu wasibatizwe kabisa, au wabatizwe isivyopaswa na…

VIJANA NA MAHUSIANO.

Karibu katika darasa fupi, linalohusu vijana na mahusiano. Yapo maswali kadhaa ya kujifunza kwa kijana kabla ya kuanza mahusiano ya aina yoyote ile, na mambo yenyewe ni haya;  1. Je…

SHINA LA UCHUNGU, LISICHIPUKE NDANI YETU.

Biblia inasema; Waebrania 12:14 “Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao; 15 mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya…

YESU NDIYE ATAKAYEKURUSHIA MAWE, USIPOTUBU.

Tunaishi katika ulimwengu ambao, ukisimama tu kuhubiri, au kukemea dhambi, moja kwa moja utaambiwa UNAHUKUMU, Ukimweleza mtu madhara ya dhambi ya uzinzi kuwa mwisho wake, ni motoni, atakuambia, wewe ni…

Wanikolai ni watu gani? Katika biblia?

“Nikolai” ni neno la kigiriki lenye maana ya “Kuteka madhabahu”. Katika kanisa la kwanza kulikuwa na kundi dogo la watu lililonyanyuka, ambalo lilikuwa linateka madhabahu. Na kuteka madhabahu kunakozungumziwa sio…

Kiburi cha Uzima ni nini? (1Yohana 2:16)

Tusome, 1 Yohana 2:16 “Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. 17 Na dunia…

Je! Ni kanisa lipi sahihi kumuabudia Mungu?

Je! Ni kanisa lipi sahihi kumuabudia Mungu?

Maji ya Farakano ni nini katika biblia?

Kama jina lake lilivyo “Maji ya Farakano”...maana yake ni maji yanayoondoa mafarakano. Mtu yeyote katika Israeli ambaye alikuwa amejitia unajisi kwa kugusa maiti ya mtu, alikuwa amejifarakanisha na Mungu, hivyo…

Je suruali ni vazi la kiume tu?

Ni wapi katika biblia panaonyesha kuwa suruali ni vazi la kiume tu? Na vipi juu ya kanzu!, mbona kama ni mfano wa gauni lakini linavaliwa na wanaume, kwanini Suruali isivaliwe…