DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Neno Saumu lina maana gani katika biblia?

JIBU: Saumu ni neno lenye asili ya lugha ya "kiaramu" lenye maana ya "kujizua kufanya jambo/kitu fulani kwa ajili ya ibada". Hivyo pale mtu anapoacha kula kwa kipindi fulani, kwa…

MWISHO WA MAVUNO, NI MWISHO WA DUNIA.

Si kila tunayemuhubiria, ni lazima tuone matokeo ya papo kwa papo ya badiliko.. Ni kweli tunatamani iwe hivyo kwa watu wote , na wakati mwingine ukiwa kama muhubiri unaweza kuvunjika…

UPO UMUHIMU MKUBWA WA KUMTOLEA BWANA!

Jina la Mwokozi wetu, Yesu libarikiwe.. Karibu tujifunze biblia, leo tutajifunza jambo dogo, linalohusiana na faida za kumtolea Bwana. Moja ya mambo ambayo shetani kayakoroga sana katika Ukristo na nje…

Kwanini Mungu aliwaita Adamu na Hawa jina moja?

SWALI: Kwanini katika Mwanzo 5:2 tunasoma Mungu aliwaita Adamu na Hawa jina moja la Adamu..na sio mawili tofauti.? Mwanzo 5:2 mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki akawaita jina lao Adamu, siku…

Kwanini Raheli aliiba miungu ya Baba yake, (Labani) Mwanzo 31:19.

Ni kwanini Raheli afanye vile, ilihali Mungu alikataza ibada za sanamu?. Jibu: Tusome, Mwanzo 31:18 “Akachukua wanyama wake wote, na mali yake yote aliyokuwa ameyapata, na wanyama aliowapata katika Padan-aramu,…

Waanaki ni watu gani katika biblia?

Waanaki ni jamii ya watu wakubwa na warefu waliotoka katika uzao wa mtu mmoja anayeitwa Anaki mtoto wa arba (Yoshua  15:13, 21:11)..Maana halisi ya jina hilo kulingana na lugha ya…

Raheli aliwalilia vipi watoto wake?

Shalom ni Raheli yupi aliyekuwa anawalilia watoto wake?, na Watoto hao ni wakina nani? Na kiliwatokea nini?.. (Yeremia 31:15 na Mathayo 2:18). Jibu: Tusome, Yeremia 31:15 “Bwana asema hivi, Sauti…

EPUKA KUPELELEZA KILA KITU MUNGU ANACHOKUAHIDIA.

Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe, nakukaribisha katika kuyatafakari maneno ya uzima ya Mungu wetu, Karibu sana. Jambo ambalo tunapaswa tuwe makini nalo, ni kuchunguza chunguza au kupeleleza peleleza…

Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani.

SWALI: Ni kwa jinsi gani Paulo aliwiwa na Wayunani na wasio Wayunani, wenye hekima na wasio na hekima? (Warumi 1:14). JIBU: Labda tuanze kusoma kuanzia juu kidogo mstari wa 13.…

Watu wajikatao ni watu wa namna gani? (Wafilipi3:1).

Tusome, Wafilipi 3:1 ‘Hatimaye, ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuwaandikieni mambo yale yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. 2 Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na WAJIKATAO’’. 3…