DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Je ni kweli kila nafsi itaonja mauti kulingana na (Zaburi 89:48)?

Tusome, Zaburi 89:48 “Ni mwanamume gani atakayeishi asione mauti, Atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu?” Awali ya yote ni vizuri kufahamu kuwa Mwandishi aliyeandika maneno haya, alikuwa katika mazingira…

Je ni kweli Musa alikuwa mtu mpole kuliko wote duniani?

Katika maandiko tunasoma kwamba Mungu alimshuhudia Musa kuwa ndiye mtu mpole kuliko watu wote duniani, lakini tunaona huyo Musa mbeleni (katika Hesabu 31:15) anakuja kuonekana kama mkatili sana?, hapo sijaelewa!.…

THE WAY TO GET SALVATION.

Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Its the grace of God that we still exist, So I welcome you to meditate the Word of life in our…

THE SPIRIT SPEAKS OPENLY.

Shalom.. Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. God's Word says in... 1 Timothy 4:1 "Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart…

NOT BY MIGHT, NOR BY POWER, BUT BY MY SPIRIT.

Zechariah 4: 6 "Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my…

Wakati wakina Shadraka wanatupwa katika tanuru la moto, Danieli alikuwa wapi?

Wakati wakina Shadraka wanatupwa katika tanuru la moto, Danieli alikuwa wapi?

Kwa namna gani mauti hufanya kazi ndani yetu na uzima kwa wengine? (2Wakorintho 4:12).

Tusome, 2 Wakorintho 4:12 “Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu”. Ili tuelewe vizuri, tuchukue mfano wa kondoo anayepelekwa machinjoni, yeye ndani yake ipo MAUTI kwasababu…

RUN AWAY FROM SIN AT ANY COST.

Shalom. Welcome to study the Bible, and remind yourself of what we have already learned. The only thing that God's people should fear most of our time now is sin……

WHAT DOES IT MEAN TO BE A CHRISTIAN?

Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Do you know why the Lord Jesus commanded His Apostles and all of us to go into all the world and…

FANYA BIDII ZOTE ULE MATUNDA YA UZIMA.

Mwanzo 2:9 BWANA Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa; na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na…