DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

GOGU NA MAGOGU, Katika biblia ni nani?

Neno Gogu na Magogu limeonekana sehemu mbili katika biblia, Sehemu ya kwanza ni katika kitabu cha Ezekieli 38:2, na katika Ufunuo 20:8. Sasa ni vizuri kujua kwanza Magogu ni nini,…

Wevi na wanyanga’anyi waliomtangulia Yesu walikuwa ni wapi?

SWALI: Bwana Yesu asifiwe mtumishi habari ya uzima, samahani nini swali;  Yohana 10:7-8 inasema; “7 Basi Yesu aliwaambia tena, Amin, amin, nawaambieni, Mimi ndimi mlango wa kondoo. 8 Wote walionitangulia…

Masuke ni nini? (Luka 6:1, Marko 4:28)

Masuke ni nini  katika biblia? Masuke ni ile sehemu ya nafaka inayotoa ua na mbegu ndani yake, Kwamfano Ngano suke lake linachipuka kwa pale juu, tazama picha, na nafaka kama…

Nini maana ya “heri mtu asiyekaa barazani pa wenye mizaha?”

 SWALI: Zaburi 1:1 inasema ..“heri mtu asiyekaa barazani pa wenye mizaha”. Je, ni mizaha gani inaongelewa hapo na kuna tofauti gani kati ya Utani na mizaha, na Kama hamna tofauti…

Mlango uitwao “Mzuri” Unaozungumziwa katika Matendo 3:2 ndio upi?

Tusome.. Matendo 3:1  “Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali, saa tisa. 2  Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu,…

USINIE MAKUU.

Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe, Karibu tujifunze biblia. Neno la Mungu linasema katika.. Warumi 12:3 “Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu ASINIE MAKUU KUPITA…

Neema ni nini?

Neema ni nini kibiblia? Neema ni “upendeleo usio na sababu”. Upo upendeleo wenye sababu na usio na sababu. Mfano wa upendeleo wenye sababu ni huu tulionao sisi wanadamu, sisi tunapendelea…

VIPIMO MBALIMBALI VYA KIBIBLIA.

Hivi ni baadhi ya vipimo mbalimbali vilivyotumika kupima vitu katika biblia, Vikikaridiwa kwa vipimo vya kisasa. Vipimo vya Urefu. Mwanzi = 2.7 MitaPima 1= Mita 1.8 (Futi 6)Shubiri = sm…

Ni kwanini mifugo ya Yakobo iliongezeka kwa wingi kiasi kile?

SWALI: Ni nini alichokifanya Yakobo kwa ile mifugo ya Labani mpaka ikaongezeka kwake kwa wingi kuliko ya mjomba yake? Tukisoma biblia tunaona baada ya Yakobo kumtumkia mjomba yake Labani kwa…

Kikoto ni nini?(Yohana 2:15)

Kikoto ni nini? Kikoto ni aina ya kiboko mfano wa mjeledi. Tazama picha juu. Tunaweza kuona wakati ule Yesu alipokwenda Hekaluni na kukuta watu wameigeuza nyumba yake kuwa pango la…