DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Nini maana ya “mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili”?

SWALI: Biblia inamaanisha nini inaposema “mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili”?(Yuda 1:23) JIBU: Maneno hayo utayasoma katika vifungu hivi;  Yuda 1:22 “Wahurumieni wengine walio na shaka, 23 na wengine…

Swali: Kurushwa upesi kunakozungumziwa katika Danieli 9:21 ndio kupi?

Jibu: Tusome. Danieli 9:21 “naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule, Gabrieli, niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni”. Kurushwa upesi kunakozungumziwa hapo…

MAMA UNALILIA NINI?

Leo tutajifunza jinsi gani matatizo yetu yanavyoweza kuweza kutupofusha hata tusiione miujiza yetu. Kuna wakati Mungu, anakuwa ameshakwisha anza tayari kututendea miujiza, lakini kutokana na kuwa tunayapa sana matatizo yetu…

WHATEVER YOU DO FOR CHRIST , COUNTS.

Shalom,let us study the Word. One thing in life we should never forget is the act of giving to God.Every one who is borne of God,whether a teacher,a prophet,a pastor…

NITAUPATAJE UPENDO WA KI-MUNGU NDANI YANGU?

Shalom, Kuna kipindi mitume walimpelekea Bwana hitaji hili; Luka 17:5 “… Tuongezee imani”. Kwao pengine hili lilikuwa ni hitaji jepesi sana , lakini kwa upande wa Bwana halikuwa ombi la…

Sadaka ya kuinuliwa ni sadaka ya namna gani?

Jibu: Sadaka ya kuinuliwa ni sadaka ambayo mtu anaiinua mbele za Mungu. Na ni sehemu ya sadaka iliyo ya heshima kuliko nyingine yoyote ile. Kwamfano mtu anaweza kutoa sadaka ya…

Mtu mwenye “kitango” ni mtu wa namna gani kibiblia?

Neno hilo utalisoma katika vifungu hivi; Mithali 20:13 “Mwenye kitango akisingizia hufunua siri; Bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Mithali 20:19 “Mwenye kitango akisingizia hufunua siri; Basi, usishirikiane naye…

Vyombo vya uzuri ni vipi vinavyotajwa katika biblia?

SWALI: Shalom mpendwa katika Bwana , swali langu lipo katika kutoka 33:5 BWANA alipomwambia Musa vueni “vyombo vyenu vya uzuri” ili nipate kujua nitakalowatenda . Nataka kujua aliposema hivyo alikuwa…

AINA TATU ZA WAKRISTO.

Nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tujifunze maneno matukufu ya uzima, maadamu tumeiona leo. Wakristo wameganyika katika makundi makuu matatu, makundi hayo yanafananishwa na miti ya matunda.…

Swali: Je Ni sahihi kwa Mkristo kupeleka kesi mahakamani?

Jibu: Kwanza ni muhimu kufahamu kuwa makosa yote yanastahili msamaha. Hata kama tumetendewa makosa makubwa kiasi gani, mwisho wa siku ni lazima tusamehe, hiyo ndio sheria ya Imani. Hakuna ukristo…