DON’T BE AFRAID WHEN YOU GO DOWN.

Hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu?

Bwana alimaanisha nini kusema “Hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu”


Tusome;

Mathayo 10:23 “Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine; kwa maana ni kweli nawaambia HAMTAIMALIZA MIJI YA ISRAELI HATA AJAPO MWANA WA ADAMU”

JIBU: Ukiusoma mstari huo kuanzia juu kabisa, yaani kuanzia mstari wa kwanza…Utaona ni Habari inayohusu tendo la Bwana Yesu kuwatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri injili katika miji ya Israeli…Na utaona alipowaagiza wakahubiri aliwapa na baadhi ya maagizo au masharti, kwamba wasichukue chochote na pia wawe wavumilivu kwa watakayoyapitia huko..Lakini mwishoni kabisa mwa maagizo tunaona Bwana anawaambia…“hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu”..

Sasa swali linalojitengeneza kwenye vichwa vyetu hapo ni kwamba…mbona Bwana Mitume walikuwa wameshaimaliza hiyo miji na Yesu bado alikuwa hajarudi?..ina maana mpaka leo injili haijasambaa kwenye miji yote ya Israeli ndio maana Bwana hajarudi mpaka leo?.

Jibu rahisi la swali hili tunaweza kulipata kwenye Habari kama hii hii katika kitabu cha Luka…Tusome,

Luka 10:1 “Basi, baada ya hayo Bwana aliweka na wengine, sabini, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe.

2 Akawaambia, Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache; basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake.

3 Enendeni, angalieni, nawatuma kama wana kondoo kati ya mbwa-mwitu.

4 Msichukue mfuko, wala mkoba, wala viatu; wala msimwamkie mtu njia”

Tuvichunguze baadhi ya vipengele katika mstari huo wa kwanza ambavyo ndivyo vitakavyotupa dira ya kuelewa Habari nzima….katika mstari wa kwanza biblia inasema… “Bwana aliweka na wengine, sabini, AKAWATUMA WAWILI WAWILI WAMTANGULIE kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe”…Zingatia hilo neno “WAMTANGULIE”..Kama wewe ni mswahili mzuri utaelewa maana ya neno “kutangulia” ni nini…kutangulia maana yake ni mtu anakwenda mahali kisha wewe unafuata baadaye…yaani anawahi kufika kule kabla wewe kufika…hiyo ndiyo maana ya kutangulia…

Hivyo mstari huo una maana kuwa “hao wanafunzi sabini na wale 12 Bwana aliokuwa anawatuma kwenda huko katika miji ya Israeli hakuwatuma tu…huko wenyewe…bali Bwana aliwaahidi kwamba atawafuata, hivyo aliwatuma tu kama wamtangulie.”

Ili kuelewa vizuri tafakari tena kamfano haka… “Umemwagiza mfanyakazi wako atangulie asubuhi na mapema sehemu ya kazi kuendelea na kazi, na ukamwambia hatamaliza kazi zote kabla ya wewe kufika hapo ofisini, maana yake utafika kabla hata hajamaliza kazi zote”.. Ndicho Bwana alichowaambia wanafunzi wake, kwamba huko wanakwenda naye pia atakuja kabla hawajaimaliza miji yote ya Israeli (Hilo ni neno la Faraja)…Na kweli aliiungana nao baadaye hakuwaacha yatima…

Sasa kuna jambo moja la kujifunza hapo…Kwamba Desturi ya Bwana ilikuwa hafiki mahali kabla ya kutuma kwanza wajumbe wake wakamtengenezee njia…Maana yake kabla ya yeye kuja mahali anatuma kwanza watumishi wake wakahubiri injili..Ndivyo alivyofanya kwa Yohana Mbatizaji…yeye alitumwa kumtengenezea Bwana njia na kuiandaa mioyo ya watu kabla Bwana mwenyewe hajaanza kuhubiri..ili atakapoanza kuhubiri vile Bwana atakavyohubiri visiwe ni vitu vigeni sana kwa watu wake.(kasome Yohana 10:41-42, na Luka 1:17).

Utaona sehemu zote kabla Bwana hajaenda mahali huwa anatuma wanafunzi wake kwanza na baadaye anaungana nao.. (kasome Luka 9:52-54, Marko 14:12-18, Marko 11:1-4)..

Ndugu Mpendwa hata sasa, Bwana bado anatuma watu wake kuitengeneza njia yake…Umesikia injili mara ngapi?, kila mahali upitapo, mtaani, kwenye magari, mashuleni, unapofanyia kazi?..lakini unadharau kwasababu labda anayekuhubiria umemzidi kipato, au umemzidi elimu, au umri?..Lakini lisikie hili neno ambalo Bwana Yesu alilisema..

Marko 9:37 “Mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu, anipokea mimi; na mtu akinipokea mimi, humpokea, si mimi, bali yeye aliyenituma”

Hako katoto unakokadharau sasa, huyo uliyemzidi elimu, pengine na kipato…huyo ambaye hata maandiko hawezi kuyatamka vizuri na anakuhubiria utubu umgeukie Mungu lakini unamchukulia unavyojua wewe…Bwana Yesu ambaye sasa hivi yupo mbingu za mbingu anamheshimu, siku ile tutaonyeshwa tumemkataa yeye Dhahiri.

Bwana atusaidie.

Kama bado hujampa Yesu Kristo Maisha yako, tupo ukingoni sana mwa siku za mwisho, ambapo ghafla tu unyakuo utapita na watakatifu watatoweka….waliobaki hawatasikia tena usumbufu wa mahubiri wanayohubiriwa sasa..watakuwa wamefungua jalada lingine la maisha..na watakatifu vivyo hivyo..Kwahiyo sio wakati wa kukaa nje..Mlango wa Safina unakaribia kufungwa, waasherati,walevi, wezi, watukanaji, watazamaji picha chafu mitandaoni, wanaokula rushwa, na wanaofanya kila aina ya machafuko biblia inasema sehemu yao itakuwa ni katika lile ziwa la moto. Ingia leo ndani ya Safina ya Yesu, wokovu unapatikana bure.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

Wewe u nabii yule akajibu la!..swali huyu ‘nabii yule’ ni nani?

JE! WEWE NI MWAKILISHI MWEMA?

Kwanini Bwana alisema Hakuna aliye mwema ila mmoja?

Kwanini Bwana alisema Hakuna aliye mwema ila mmoja?

Habari ile ya Pilato kuchanganya zile damu za wayahudi na pamoja na dhabihu zao,(Luka 13) ilihusu nini?

Rudi Nyumbani:

Print this post

Wewe u nabii yule akajibu la!..swali huyu ‘nabii yule’ ni nani?

SWALI: Ukisoma Yohana 1:19-26 inaelezea habari za Yohana mbatizaji akijitambulisha yeye ni nani! Napata shida katika mstari wa 21, alipoulizwa ” wewe u nabii yule” akajibu la!.

Huyu nabii yule, ambaye wayahudi walimtegemea kuja, ni nani?

Maana Yohana alishaulizwa kama yeye ni KRISTO, au ELIYA mwanzoni na akakanusha kuwa yeye si hao…Sasa huyu nabii yule ni nani?


JIBU: Tusome..

Yohana 1:19 “Na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamwulize, Wewe u nani?

20  Naye alikiri, wala hakukana; alikiri kwamba, Mimi siye Kristo.

21  Wakamwuliza, Ni nini basi? U Eliya wewe? Akasema, Mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, La.

22  Basi wakamwambia, U nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako”?

Mstari huu umetafsiriwa vibaya hususani kwa watu wasio wakristo wanaosema huo ni unabii unaomzungumzia mtume Mohamedi, kuwa atakuja baada ya Kristo kuwarejeza watu kwa Mungu

Lakini biblia haitabiri jambo lolote kuhusu kuja kwa mtu mwingine baada ya Kristo, yeye ndiye Alpha na Omega, hakuna nabii au mtume mwingine yoyote ambaye atatumwa baada ya Kristo, kuwaongoza watu katika njia ya kweli..Kama mtu atajiita mtume au Nabii basi ajue huduma yake italenga katika kuwaelekeza watu kwa  huyu nabii mkuu Yesu Kristo,..Lakini sio kupokea maagizo yake tofauti yanayodai kuwa yanawaongoza watu kwa Mungu.

Sasa swali ni nani aliyekuwa anazungumziwa pale?

Kabla ya kufahamu ni nani aliyekuwa anazungumziwa pale, ni vizuri kufahamu Unabii Musa aliutoa huko nyuma kuhusu nabii mwingine ambaye Mungu atamnyanyua kama yeye, (Kumbukumbu 18:15-22)..Sasa biblia inaweka wazi kabisa nabii huyo aliyezungumziwa na Yesu Kristo na hilo tunalithibitisha katika (Matendo 3:22-23) ukipata nafasi unaweza kuvisoma kwa muda wako vifungu hivyo…

Sasa Je hawa wayahudi walimaanisha nabii gani tena huyu? Ambaye walimuulizia Yohana..?

Jibu ni kwamba enzi zile wayahudi walikuwa na mitazamo mingi ambayo mengine haikuwa sahihi, na hiyo ni kutokana na kuwa na ukimya wa miaka mingi bila kuzukiwa na nabii yoyote Israeli, tangu nabii wa mwisho ambaye aliyejulikana kama Malaki..Hiyo ikawafanya wengi wao waamini kuwa wapo manabii wa kale kama Yeremia watafufuka au watashushwa kwa ajili ya kuwatolea unabii na maneno ya Mungu..

Na ndio maana utaona pale Bwana Yesu alipowauliza mitume wake, kuwa yeye ni nani walimjibu hivi..

Mathayo 16:13 “ Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria-Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, Watu hunena Mwana wa Adamu kuwa ni nani? 14  Wakasema, Wengine hunena u Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii.

Soma tena..

Luka 9:7 “Na Herode mfalme akasikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu,

8  na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka”.

Soma pia Luka 9:19..utaona jambo hilo hilo…

Mistari hii yote inathibitisha kuwa, wayahudi walikuwa wanatazamia kuwa mmojawapo wa manabii wa kale atanyanyuka kabla ya kuwasili masihi (Kristo) duniani, ambaye labda ni Yeremia, au Danieli, au Isaya… mtazamo ambao haukuwa sahihi.

Na ndio maana hata pale utaona sasa kwanini Yohana aliulizwa je “wewe u nabii yule” wakirejea mmojawapo wa manabii wa kale amekuja kuwahubiria maneno ya Mungu…Lakini yeye akajibu  La!.

Hivyo kwa hitimisho hakuna Nabii mwingine aliyetokea wala tunayemngojea sasa, atakayekuwa mkuu Zaidi ya Masihi YESU KRISTO. Huyo ndiye chapa na nafsi ya Mungu, na mkuu wa wa wafalme wa Dunia, na Bwana wa Mabwana.

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

JE! MUNGU NI NANI?

Shetani ni nani?

Yeshuruni ni nani katika biblia?

Nini tofauti kati ya Amri, sheria na Hukumu?

NIFANYE NINI ILI NILITIMIZE KUSUDI LA MUNGU.

Neno I.N.R.I kwenye msalaba wa Yesu maana yake ni nini?

Rudi Nyumbani:

Print this post

Je ni kweli huwezi kuijua karama yako mpaka uwekewe mikono na wazee?

SWALI: 1Timotheo 4:14 “Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliyopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee.”.. Je ni kweli huwezi kuijua au kuitumia karama yako mpaka uwekewe mikono na wazee?


JIBU: Kwanza ni muhimu kufahamu wazee wanaozungumziwa hapo ni wakina nani?..wazee wanaozungumziwa hapo sio wazee wa ukoo, wala wazee wa vijiji, bali wazee wa Imani ambao ni viongozi wakongwe kiimani katika Kanisa…Na hawa wanaweza kuwa Wachungaji, Maaskofu au Mashemasi..ambao wamekaa muda mrefu wakitumika katika kazi ya Mungu. Wengi wa hawa Bwana anakuwa amewafundisha kipekee na kuwapitisha katika mambo mengi, hivyo wanakuwa wamekirimiwa hekima zaidi ya wengi katika ufahamu wa Neno..Kama vile Sulemani, alivyoandika hekima zile na kuwaita wale aliowaandikia “wanangu”

Mithali 3: 11 “Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, Wala usione ni taabu kurudiwa naye.

12 Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, Kama vile baba mwanawe ampendezaye”.

Ni kama vile Mtume Paulo alivyowaita wanawe, wale aliowageuza na kumgeukia Kristo.

2Timotheo 2:1 “Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu; kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu; kwa Timotheo, mwanangu mpendwa. Neema na iwe kwako, na rehema, na amani, zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu”.

Sasa hili kundi katika kanisa ndio linaloitwa wazee wa kanisa. Lakini pamoja na hayo, sio wote ni watumishi wa kweli wa Mungu, wapo pia wazee ambao ni mapando ya shetani..biblia imesema tutawatambua kwa matunda yao.

Sasa tukirudi kwenye swali, Je ni lazima kuwekewa mikono na wazee hawa ili karama au huduma ijidhihirishe?, na kwamba pasipo kuwekewa mikono na wazee hawa huwezi kuifahamu karama yako au huwezi kuifanya kazi ya Mungu?

Jibu rahisi la swali hili ni HAPANA!..Mikono ya wazee haiumbi karama ndani ya mtu, wala haidhihirishi karama ndani ya mtu…bali ina bariki karama ambayo tayari ipo ndani ya mtu.

Wengi wasiouelewa mstari huu, wanafikiri mpaka wazifahamu karama zao ni lazima kwanza wawekewe mikono na wazee…jambo ambalo sio sahihi kibiblia.

Katika biblia Agano jipya, tunamsoma mtu anayeitwa Paulo na Barnaba…hawa baada ya watu wote kuijua karama ambayo Mungu kaiweka ndani yao, yaani karama ya kitume…Ndipo wazee wa kanisa wakawawekewa mikono kwa uongozo wa Roho Mtakatifu, kama kuibariki huduma/ karama ambayo tayari ipo ndani yao..na hawakuwawekea kwanza mikono ndipo wakawa mitume..Hapana…Paulo alikuwa mtume tayari na alikuwa ameshapokea maagizo ya utume wake kutoka kwa Bwana Yesu mwenyewe, tangu alipokuwa anaeleke Dameski…hivyo kilichokuwa kimesalia ni watu tu kuibariki huduma hiyo, na hata kama watu wasingeibariki bado Mungu angeendelea kuibariki tu, isipokuwa kuombeana kule kunazidi kuongeza neema ya Mungu juu ya huduma ya mtu, hivyo kuna umuhimu pia mkubwa sana…Tusome,

Matendo 13:2 “Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia.

3 Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao”.

Umeona hapo?..Neno linasema “Nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi ile niliyowaitia” maana yake..tayari walikuwa wameshapewa huduma/kazi na Mungu..na sio kwamba walipokea huduma au karama ile siku ile ya kuwekewa mikono au baada ya kuwekewa mikono.

Hali kadhalika hata sasa, mtu aliyeokoka anapewa huduma na Mungu mwenyewe na si mwanadamu…hakuna mantiki yoyote kwenda kutafuta kupokea karama yako kutoka kwa mtumishi au mchungaji au mwanadamu yoyote Yule..Mungu aliyekuita atakufunulia wewe mwenyewe wito aliokuitia….na baada ya kukufunulia, wewe mwenyewe utaujua na watu wote wa kanisa watauona wito wako…na wakishaona kwamba Fulani anawito kweli katika eneo Fulani, labda anahubiri Neno kwa bidii na kwa moyo, anaombea watu kwa bidii, anaimba kimaandiko kwa bidii, anafariji watu kwa bidii, anahudumia watu hivi au vile kwa bidii n.k..Hapo sasa ndipo wazee wanakusanyika pamoja kwa uongozo wa Roho Mtakatifu na kuweka mikono juu ya mtu huyo…Na lengo la kufanya vile ni kuibariki ile kazi Mungu aliyoianzisha ndani yake, kumbariki kwamba Bwana azidi kuichochea karama ile iliyomo ndani yake kwa bidii sana hilo tu na si kumpa ile karama..Na tendo hilo lina nguvu sana katika Roho.

Lakini sio tu, mtu hajaokoka, au hajui lolote, wala hatumiki popote na anakwenda kutafuta kuwekewa mikono ili aipate karama..kama leo hii utaona manabii wa uongo wanawaita watu na kuwashika na kuwaambia nimekupa karama ya kinabii, kuanzia leo utaona maono, au nimekupa karama ya kiualimu kuanzia leo utafundisha, au nimekupa karama ya kiutume, au ya uimbaji…hapo hutaambulia chochote zaidi ya maroho ya Yule adui. Vipawa na karama anayetoa ni mmoja tu! naye ni BWANA YESU! MKUU WA UZIMA. Huyo pekee ndio biblia inasema alipopaa mbinguni aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa (Waefeso 4:8)…hivyo hakuna mwadamu wala mwinjilisti, wala mwalimu wala Padre, wala nabii wala papa mwenye uwezo wa kumpa mtu karama au kipawa.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

KUMBUKA, VIVUKO VYA YORDANI VINAKUNGOJA MBELENI.

NI WAPI MAHALI SAHIHI PA KULIPA ZAKA?

NA MTU MMOJA AKAVUTA UPINDE KWA KUBAHATISHA, AKAMPIGA MFALME

BIBLIA INATUASA TUFANYE NINI KATIKA ZAMA HIZI ZA UOVU?

DANIELI:Mlango wa 5

HATUA ZA ROHO MTAKATIFU KATIKA KUTUONGOZA.

Rudi Nyumbani:

Print this post

KAMA TUNATAKA KUWA ASKARI WA BWANA, NI LAZIMA TUJUE VIGEZO.

Shalom mpendwa, Karibu katika kuyatafakari maneno ya uzima..

Tunaijua Habari ya Gideoni na wanajeshi wake 300, lakini ni vizuri tukajikumbusha tena, naamini lipo jambo jipya tutajifunza leo ndani yake..Tusome..

Waamuzi 7:4 “Bwana akamwambia Gideoni; Hata sasa watu hawa ni wengi mno; uwalete chini majini, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako; kisha itakuwa ya kwamba yule nitakayekuambia, Huyu atakwenda pamoja nawe, ndiye atakayekwenda pamoja nawe; na mtu yule nitakayekuambia, Huyu hatakwenda pamoja nawe, basi mtu huyo hatakwenda.

5 Basi akawaleta watu chini majini. Bwana akamwambia Gideoni, Kila mtu atakayeyaramba maji kwa ulimi wake, kama vile arambavyo mbwa, huyo utamweka kando; kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa.

6 Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kuramba-ramba, wakipeleka mkono kinywani, ilikuwa watu mia tatu; bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji.

7 Bwana akamwambia Gideoni, Kwa watu hawa mia tatu walioyaramba maji nitawaokoa, nami nitawatia Wamidiani katika mikono yako; lakini watu hawa wote wengine na waende zao, kila mtu mahali pake”.

Amen.

Ukitazama hapo, utaona lile kundi la kwanza walipofika tu majini jambo la kwanza walipiga magoti, jambo ambalo wale wengine hawakulifanya…

Pili walikutanisha midomo yao na yale maji ya mto moja kwa moja.Kwasababu walikuwa na kiu sana, hivyo njia pekee walioina kuwa itaondoa kiu yao kwa haraka ni kwa kupelekea midomo moja kwa moja majini, ili wanywe kwa haraka haraka bila bugdha yoyote.

Tofauti na wale wenzao, ambao walikuwa kwanza wanayakusanya maji kwenye mikono yao, kisha wanayalamba kidogo kidogo, kisha tena wanachota na kulamba hivyo hivyo, kidogo kidogo hadi walipokata kiu yao..

Walikuwa wanahakikisha kwanza kile wanachokinywa kabla ya kukinywa, bila kujali kuwa yatakuwa yanakaa kidogo tu kwenye mikono yao, na kuvuja vuja..Bila kujali kujitesa kuchota chota kila mara.

Pia walikataa kupiga magoti kuelekea maji, bali waliinama tu, au walichuchumaa, na hiyo ikawapa wigo mzuri wa kuona hatari iliyo mbele yao, kiasi kwamba hata adui angetokea mbele yao wangeweza kuacha wanachokifanya na kupigana nao, tofauti na wale wengine..

Vivyo hivyo, hata sisi, ni kweli tupo ulimwenguni, na wakati mwingine itatupasa tuchume vya ulimwenguni kidogo, lakini tukijisahau kuwa tupo mapambanoni na adui yetu shetani yupo mbele yetu, tukayapigia magoti mambo ya ulimwengu huu.. yaani kufanya mambo ya ulimwengu huu kuwa ndio kila kitu kwetu.Tujue kuwa hatufai kwa ufalme wa mbinguni.

Sio kila kinachokuja mbele yetu, ni cha kukipaparikia kwa moyo wote, sio kila fursa ni kutoka kwa Mungu vingine ni mitego ya adui,..Unapaswa uchague kazi, unapaswa uchague marafiki, unapaswa uchague mazingira ya kuishi..Sio kila kazi ilimradi tu inakupa pesa ni ya kuifanya..Unapaswa uipitishe kwanza kwenye mikono yako ya rohoni, uangalie je! Hii kazi ni salama, haitaniletea athari yoyote katika wokovu wangu huko mbeleni? Je hii kazi ni kulingana na Neno?..

Sasa ukishaiona haiikinzani na Neno la Mungu na haina madhara kiimani, ndipo unairamba tena kidogo kidogo, na sio kuikurupukia.. Kila tenda inayokuja inaipitisha kwenye maandiko kwanza, je ina sumu ya adui?..kama askari hawa walivyoipitisha maji mikononi kwanza kabla ya kuyanywa…Unaitazama je! Ina rushwa ndani yake?, je ina utapeli ndani yake n.k

Lakini kama hutajiuliza chochote wewe, kila fursa inayokuja mbele yetu, tunaipaparikia hutufai kuwa askari wa Mungu..haijalishi ni nzuri vipi, kwasababu huwezi jua baadaye itakufanya hata ule wakati wako uliokuwa unautumia kuomba unamezwa na shughuli hizo, au jumapili yako ulikuwa unakwenda ibadani sasa, inaingiliwa na kazi hizo, au mavazi yako uliyokuwa unavaa ya staha yanageuzwa na kuwa ya kikahaba.

Vile vile na marafiki pia, sio kila mtu unayekutana naye ni lazima awe Rafiki yako tu, unapaswa umpitishe kwanza kwenye mikono yako ya rohoni, kisha ukimwona anaendana na Imani yako, ndipo uanze kuunga naye urafiki, tena kidogo kidogo, mpaka utakapomthitisha kamili baada ya muda mrefu..Wengi leo wanawachunguza marafiki kama ni washirikina tu!..hicho ndicho wanachoweza kuchuguza..lakini hawawez kuchunguza huyu rafiki kama ni mlevi, au kama ni mtu wa rushwa, au mtu wa kutomjali Mungu..wengi hayo macho hawana, wana macho tu ya kuchunguza ushirikina.

Vilevile na mazingira, sio kila mazingira yanayokujia mbele yako ni ya kuishi au kukubaliana nayo..chunguza kwanza..Chunguza chochote kile kabla hujakifanya ukikilinganisha na wokovu wako, Je, ni salama?..kwasababu wokovu ni kitu cha kulinda na kukipigania kuliko kitu kingine chochote. Biblia inasema Imani tumekabidhiwa mara moja tu!

Kwasababu mitego ya adui ipo kila kona. Mungu aliona mbele ndio maana hakuwaruhusu wale wengine waende vitani, kwasababu alijua huko mbeleni, askari wataishiwa nguvu sana, watakuwa na kiu na njaa, lakini bado mapambano hayajaisha, Je watakuwa tayari kutotazama mambo ya mwilini wakaendelea na mapambano? (Soma Waamuzi 8:4). Ndio maana akawatenga wale 300 tu..waliovumilia kunywa maji kwa uangalifu na taratibu taratibu.

Na sisi pia tukitaka tuwe askari kamili wa Kristo, Bwana atusaidie tuyazingatie hayo….

Mungu akubariki sana.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

Je Mtu anaweza kusema uongo, Na Mungu akambariki?

KILA MTU ATATOA HABARI ZAKE MWENYEWE.

BIBLIA INATUASA TUFANYE NINI KATIKA ZAMA HIZI ZA UOVU?

Je! habari ya Yusufu, inabeba ujumbe gani kwa agano jipya?

NINI NI KILICHOMFANYA IBRAHIMU AKUBALI KUMTOA MWANAWE SADAKA?

JE! KUBET NI DHAMBI?

Rudi Nyumbani:

Print this post

USIMWOGOPE YEZEBELI.

Mungu anapompa mtu kazi ya kufanya, na mtu yule akawa na hofu na maadui wa Imani yake au akawa anakawia kawia basi nafasi yake anapewa mtu mwingine…Moja ya sababu kati ya nyingi inayompelekea mtu kupoteza nafasi yake ya utumishi ni HOFU.

Hofu ya kuwaogopa maadui wa Imani yako, hofu ya kuogopa endapo ukihubiri kinyume na mifumo ya adui shetani itakuwaje?..endapo ukiziharibu na kuzidhihirisha kazi za shetani itakuwaje?..Endapo nikizitukana kazi za adui, kama Daudi alivyozitukana itakuwaje?..Nikizidhalilisha kazi za kichawi itakuwaje?..hofu ya kwenda kuhubiri vijijini kuhofia wachawi wa kule, hofu ya kutamke jina la Yesu palipo na nguvu za giza n.k…Hofu ya namna hii ina madhara makubwa sana kiroho..

Katika biblia tunajifunza mtu mmoja aliyeitwa Eliya, ambaye alipewa jukumu la kuisafisha Israeli na kumwondoa mungu baali katikati ya Taifa la Mungu, lakini mwisho wa siku akaingiwa na hofu..na kulikimbia kusudi..

Kama ni mwanafunzi wa biblia, utakuwa unaielewa vyema Habari ya Nabii Eliya jinsi alivyowaua wale makuhani 450 wa Baali na 400 wa Ashera jumla yao 850 (1Wafalme 18:16-40)..Idadi hii ilikuwa ni kubwa sana Eliya aliyoiua ambayo ikasababisha upungufu mkubwa wa makuhani wa Baali katika nchi ya Israeli, hivyo kupelekea kiwango kikubwa cha Uovu kupunguzwa Israeli…Kwani makuhani hao waliajiriwa na mwanamke Yezebeli kutoka huko Lebanoni kuja kuingiza miungu migeni katika Taifa Takatifu la Mungu..

Kwani makuhani hao wa Baali walikuwa wanafanya uchawi na kuipotosha Israeli nzima…Hata wakati wanashindana na Nabii Eliya kushusha moto juu ya ile sadaka, sio kwamba hawakuwa na huo uwezo..huo uwezo wa kutengeneza moto wa kimiujiza ulikuwa ni uchawi mdogo sana kwao, ndio maana walikuwa na ujasiri wa kukubali changamoto ile na Eliya….lakini kwasababu hakuna uchawi wowote ambao unaweza kuwa na nguvu mbele ya Nguvu za Mungu aliye hai, ndio maana ghafla walijikuta wameshindwa kutengeneza moto wao wa kichawi juu ya ile sadaka siku ile…

jambo ambalo hapo kabla halikuwa jambo gumu kwao kulifanya.

Hivyo walikuwa ni wachawi ambao waliajiriwa na mwanamke Yezebeli ambaye ndiye aliyekuwa malkia wa Israeli wakati huo..(2Wafalme 9:22)… Lakini Eliya pamoja na kuipunguza idadi hiyo yote ya wachawi juu ya Israeli, bado hawakuisha wote…wapo wengine ambao walikuwa wapo mbali…na wengine walibaki Samaria …na Zaidi ya yote hata Yezebeli mwenyewe ambaye alikuwa amewaajiri, alikuwa bado yupo hai…

Hivyo Eliya japokuwa alipunguza machukizo juu ya Israeli kwa sehemu kubwa..lakini bado alikuwa hajautoa ule mzizi wote. Na Mungu alimkusudia yeye ndiye autoe mzizi wote na aisafishe Israeli yote lakini kwasababu ya vitisho vya Yezebeli kuutoa uhai wake alimwogopa na kumkimbia kunusuru uhai wake.…Eliya akakimbia mpaka Herobu kwa hofu ya Yezebeli na kumwomba Mungu autoe uhai wake….Hivyo kwa hofu alimwomba Mungu aikatishe hudama yake…Na Mungu aliitoa Huduma hiyo na kuwapa watu wengine watatu waimalizie ambao ni HAZAELI, ELISHA na YEHU.

1Wafalme 19:15 “Bwana akamwambia, Enenda, urudi njia ya jangwa la Dameski; ukifika, mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu.

16 Na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli; na Elisha mwana wa Shafati wa AbelMehola mtie mafuta awe nabii mahali pako.

17 Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamwua; na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamwua”.

Sasa Neno la Mungu ni lazima litimie kwa mkono wa Hazaeli na Elisha na Yehu..kwamba uovu wa baali na makuhani wake na waanzilishi wake waondolewe Israeli kwa mikono ya hawa watatu…Sasa Habari za mambo aliyoyafanya Elisha na Hazaeli zipo katika maandiko…Lakini leo nataka tumtazame huyu mtu wa mwisho anayeitwa YEHU, jinsi gani alilimaliza kusudi la Mungu vizuri.

Yehu, alitiwa Mafuta na Eliya mwenyewe awe mfalme juu ya Israeli…ingawa hakuwa mkamilifu sana, lakini Mungu alimpa ujasiri mkuu kuliko wa Eliya…pale ambapo Eliya alimwogopa Yezebeli na kumkimbia huyu Yehu alimfuata Yezebeli kwenye jumba lake la kifalme na kumtoa kwenye umalkia ili auawe…na sio hilo tu!…bali aliwaua manabii wote wa Baali ambao walikuwa wamesalia kwa siku moja Zaidi hata ya ile idadi ya Eliya aliyoiua kule Karmeli. Na akamtoa mungu anayeitwa baali katika Taifa la Israeli, na baada ya hapo, wana wa Israeli hawakuabudu tena baali..

2Wafalme 10:18 “Yehu akawakusanya watu wote, akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo; bali Yehu atamtumikia sana.

19 Basi niitieni manabii wote wa Baali, wote wamwabuduo, na makuhani wake wote; mtu asikose kuwapo hata mmoja. Maana ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali; ye yote atakayekosa kuwapo hataishi. Lakini Yehu alifanya hayo kwa hila, ili awaharibu waliomwabudu Baali.

20 Yehu akasema, Takaseni kusanyiko la dini kwa Baali. Wakalitangaza.

21 Yehu akatuma wajumbe katika Israeli yote, nao wote waliomwabudu Baali wakaja, wala hakusalia mtu ye yote asiyekuja. Wakaingia nyumbani mwa Baali; ikajaa nyumba ya Baali tangu mlango hata mlango.

22 Akamwambia yule aliyekuwa juu ya hazina ya mavazi, Uwatolee mavazi wote wanaomwabudu Baali. Akawatolea mavazi.

23 Akaingia Yehu na Yehonadabu mwana wa Rekabu nyumbani mwa Baali, akawaambia waliomwabudu Baali, Tafuteni mkaangalie, asiwepo hapa pamoja nanyi mtu amtumikiaye Bwana, ila wamwabuduo Baali peke yao.

24 Wakaingia ili watoe dhabihu na sadaka za kuteketezwa. Basi Yehu alikuwa amejiwekea nje watu themanini, akasema, Mtu mmoja akiokoka wa watu niliowatia mikononi mwenu, amwachaye huyo, roho yake itakuwa badala ya roho yake.

25 Ikawa mara alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, Yehu akawaambia walinzi na maakida, Ingieni mwapige; mtu awaye yote asitoke. Basi wakawapiga kwa makali ya upanga; walinzi na maakida wakawatupa nje, wakaenda mpaka mji wa nyumba ya Baali.

26 Wakazitoa nguzo zilizokuwamo nyumbani mwa Baali, wakaziteketeza.

27 Wakaibomoa nguzo ya Baali, na kuiangusha nyumba ya Baali, wakaifanya choo hata leo.

28 NDIVYO YEHU ALIVYOMHARIBU BAALI KATIKA ISRAELI”

Sasa katika Habari hiyo tunajifunza ni kwamba..kama sio Nabii Eliya kumwogopa Yezebeli, Mungu angelimaliza kusudi lote mkononi mwake,…kwasababu huyo Yezebeli ambaye alikuwa anamwogopa Yehu alikuja kumuua kirahisi sana, wala hata hakutumia upanga wala silaha kumuua…aliwaambia tu watu wamkamate wamtupe dirishani..hivyo tu!..(2wafalme 9:30-35).

Na sisi hatupaswi kumwogopa Adui shetani na vitisho vyake, katika kulitimiza kusudi la Mungu..Maadui wa Imani yetu ni wengi, na wana vitisho vikali…lakini hatupaswi kusikiliza vitisho vyao…

Haihitaji mapanga na marungu kumwangusha Yezebeli…ni amri tu! Kama Yehu alivyofanya…Na sisi haihitaji majeshi wala michanganyiko mingi kumwondoa Adui shetani mbele yetu..bali inahitajika amri tu!..Unatamka na Yezebeli anakwenda chini..

Hivyo usiogope mganga mtaani kwako, usiogope wachawi vijijini kwako, usiogope mwanasiasa mbele yako, usiogope chochote kijiitacho kikuu mbele yako ambacho kinakutishia Imani yako au huduma yako..wewe litazame kusudi la Mungu tu kulitimiza na kulimaliza.

Zekaria 4:6 “Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi”..

Bwana akubariki.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

NENO LA MUNGU NI DAWA ILIYO TOFAUTI NA DAWA NYINGINE.

NENO LA MUNGU NI TAA

NITAFUNGUAJE MILANGO ILIYOFUNGWA MBELE YANGU?

MAPAMBANO DHIDI YA SHETANI.

NAO WAKADHANI YA KUWA YUMO KATIKA MSAFARA;

UCHAWI WA BALAAMU.

KIFO CHA MTAKATIFU PERPETUA NA FELISTA.

Rudi Nyumbani:

Print this post

BIBLIA INATUASA TUFANYE NINI KATIKA ZAMA HIZI ZA UOVU?

Waefeso 5:15 “Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima;

16 mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu.

17 Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana.

18 Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi; BALI MJAZWE ROHO”;

Mwishoni mwa mstari huo wa 18 biblia inatuambia ‘”bali mjazwe Roho”.. Hili Ni neno endelevu, Sasa kumbuka Mtume Paulo alipokuwa anazungumza na kanisa hili la Efeso Alijua kabisa walishapokea Roho Mtakatifu tangu zamani walipoamini, na ndio maana likawa kanisa kubwa lilolitwa Efeso, Lakini hiyo haikumfanya mtume Paulo aone wamefika, bali aliwaasa siku baada ya siku wajazwe Roho, kwasababu alijua kuwa Roho anaweza kuzimishwa ndani ya mtu, hali kadhalika pia anaweza kujaa na kupungua kwa jinsi mtu atakavyokuwa makini au mzembe katika wokovu wake.

Hata sisi wakristo wa zama hizi ambazo uovu wetu ni mkubwa kuliko ule wa kanisa la Efeso, kusema tu, tumeokoka, au tumepokea Roho Mtakatifu, na huku bado uhusiano wetu na Mungu haueleweki haitoshi kutufikisha mbinguni, bali tunapaswa tujazwe Roho Mtakatifu siku baada ya siku mpaka siku ile ya Unyakuo itakapotukuta..

Kwasababu tukipuuzia jambo hilo, tutafananishwa na wale wanawali wapumbavu tunaowasoma katika Mathayo 25 ambao walikuwa wanamngojea Bwana wao lakini hawakuwa na mafuta ya kutosha ya kuwafikisha hadi ule wakati wa kumlaki Bwana wao.. matokeo yake saa ile ilipofika ya Bwana wao kutokea, ndio wakajishtukia kuwa taa zao zinakwenda kuzima…Sasa wakati wanakwenda kununua huku nyuma tayari Bwana arusi ameshawasili na kuwachukua wale aliowakuta wapo tayari na kuingia nao karamuni..Na wale wengine waliokwenda kuchukua mafuta waliporudi wakajikuta wameshachelewa.. Hasara ikawa ni kwao na taabu yao yote ya kumngojea Bwana ikiwa ni bure.. Japokuwa nao pia walikuwa ni wanawali (mabikira) yaani wameokoka, ambao wanamngojea tu Bwana wao kwa saburi kama wale wengine.. Lakini kwasababu ya kupuuzia jambo la msingi la mafuta katika chupa zao ikawafanya wakose karamu..

Siku zote mafuta yanafananishwa na Roho Mtakatifu..Tunapompokea Roho Mtakatifu siku zile za kwanza tulipookoka, tulipokea mafuta ya kuwasha tu vyombo vyetu vya usafari..Lakini tukiridhika na yale tu, hatutafika mbali. Ndugu ili kukivuka hichi kipindi cha Uovu uliokirithiri duniani sasa..Tunapaswa tuendelee kujazwa Roho..

Pengine utauliza nifanye nini ili nijazwe Roho Mtakatifu?

Roho Mtakatifu anaweza kuendelea kujaa ndani yetu, kwa walau mambo makuu manne.

  1. Kwa kuomba;

Biblia inasema, Luka 13:13 “Basi, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je! Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao?”

Ukiwa mtu wa kuomba, na kukataa uvivu kwa kutokusali walau saa moja kwa siku, ndivyo utavyojiongezea mafuta yako ya rohoni na hivyo Roho Mtakatifu atapata wigo mpana wa kuyatawala maisha yako siku baada ya siku.

    2.  Kwa kujifunza kwa bidii Neno la Mungu..; Neno ndio chakula cha uzima wa mtu. Usipojibidiisha kujifunza Neno la Mungu, kutafuta habari za uzima, usidhani kuwa Roho Mtakatifu atapata nafasi ya kukufundisha kitu chochote ndani yako. Kwasababu Mungu yupo katika Neno lake(Sauti ya Mungu ni Neno lake). Ukiwa umeokoka, halafu unaona uvivu kujifunza Biblia basi ujue Roho wa Mungu ameshazimika ndani yako kitambo..Na hivyo hata wakati wa unyakuo utakapofika utafananishwa na wale wanawali wapumbavu.

     3.  Kaa mbali na uovu; Siku zote dhambi inavutia, lakini mwisho wake ni mbaya..Tunapoivumilia dhambi katika maisha yetu ndivyo Mungu anavyouficha uso wake. Na matokeo yake Roho Mtakatifu anazimika, au anaondoka kabisa ndani yetu.(Isaya 59:2)

    4.  Tangaza habari njema: Ukiwafundisha wengine, na wewe hapo hapo Roho wa Mungu anakufundisha, ukiwafungulia wengine hazina ya maneno ya uzima, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kukufunulia wewe Zaidi na kukutumia, ili kuwaokoa watu wake..Na hivyo ni sharti atakaujaza tu Roho wake, kwasababu siku zote unafanya kazi yake..Na hapo utakuwa na nafasi nyingine ya kuwa karibu na yeye.

Hivyo tusiridhike tu, na hali za kiroho tulizopo, tukajificha nyuma ya kivuli cha Neno nimeokoka..Tunapaswa tujiulize Je! Mafuta tuliyonayo yanatutosha mpaka wakati wa kuja kwa Bwana? Kama sivyo basi huu ndio wakati wa kuzitengeneza upya taa zetu..kwa kuhakikisha kuwa kila siku Roho Mtakatifu anapata nafasi maishani mwetu..Ili ile siku ambayo hatujui ni lini itakapotujilia kwa ghafla basi tuwe na uhakika kuwa UNYAKUO hautatupita.

Ubarikiwe.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

JINSI ROHO MTAKATIFU ANAVYOWAFUNULIA WATU MAANDIKO.

Je! hizi roho saba za Mungu ni zipi? na je zinatofautiana na Roho Mtakatifu?

RABI, UNAKAA WAPI?

NA MTU MMOJA AKAVUTA UPINDE KWA KUBAHATISHA, AKAMPIGA MFALME

KUTUBU SIO KUOMBA REHEMA.

MATUNDA 9 YA ROHO MTAKATIFU

Rudi Nyumbani:

Print this post

Did Paul truly worship the angel who he was walking with?

Let’s read that verse…

Acts 27:23 For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,


If you quickly jump into this verse You would think Paul meant he was worshipping that angel who is always walking with him, but if you read closely you will be noticed he never meant that… rather he worships the God of that angel.


For better understanding we can put that word like this.
For there stood by me this night the angel of God… Which God?…The God (of that angel) whom I serve.

Now read again that statement plainly you will grab the meaning…

Furthermore, we are advised to study the bible diligently, so we can understand the word the God wants us to understand. Because there also many other verses which are hard to understand unless we are willing to sit down and ask the Holy Spirit for the interpretation. By doing so the holy spirit surely help us with the correct interpretations, and therefore we will win Satan from misleading us.

he succeeded to mislead many people in wrong interpretations from canonizing drinking of alcohol to polygamy marriages in the church and even going further to idol worshipping.

May the grace of God help us.

Shalom.

Related articles:

EVERY ONE SHALL GIVE ACCOUNT OF HIMSELF

THE ANCIENT DRAGON/SERPENT

WHO IS ANTI-CHRIST

THE BOOK OF LIFE.

Home:

Print this post

Je kuweka mapambo kama mikufu, vikuku na kutoboa pua ni dhambi?

SWALI: Ezekiel. 16:11 “Nikakupamba kwa mapambo pia nikakutia vikuku mikononi mwako na Mkufu shingoni mwako 12.nikatia Hazama puani mwako na pete masikioni mwako na Taji nzuri juu ya kichwa chako.

1Timotheo 2:9 “Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani 10.bali Kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanao ukili uchaji wa mungu”

Swali! Ni kosa kwetu kujipamba au Kuna aina ya mapambo tunayopaswa na mengine hatupaswi naomba ufafanuzi wako?”


JIBU: Mstari huu wa Ezekiel 16, ndio unaotumika na wengi wanaoamini kuwa kujipamba na kujitia wanja na kutia mapambo na kutoboa pua na masikio sio dhambi, kwasababu Mungu kahalalisha hapo kwenye Ezekieli..Hali kadhalika wanaoamini sio sahihi kwa mwanamke wa kikristo kujipamba na kuwa kama mwanamke wa kidunia, wanasimamia mstari huo wa 1Timotheo 2:9.

Kwa ufupi biblia haijichanganyi, kwasababu Mungu ni mkamilifu, na kila anachokizungumza ni Kweli, hivyo kinachojichanganya ni ufahamu wetu sisi… Sasa hilo andiko la kwenye Ezekieli na hilo la Timotheo yote ni maneno ya Mungu hakuna lililokosewa, wala hakuna linalokinzana na lingine, unaokinzana ni uelewa wetu na si Neno la Mungu. Sasa tofauti iliyopo katika hiyo mistari miwili ni kwamba katika Ezekieli ule ni mfano na katika Timotheo ni Agizo…

Katika Ezekieli ukianza kusoma kuanzia juu mstari wa kwanza, utaona Mungu alikuwa analifananisha Taifa la Israeli(na mji wake mkuu Yerusalemu) na mwanamke, na katika mfano huo akatumia utaratibu wa wanawake wa kidunia jinsi wanavyopambwa na kupendezwa na kuvalishwa vikuku, na kuvishwa mikufu, na kuvalishwa pete za masikio wanapoolewa…na Mungu akajiweka katika nafasi hiyo jinsi alivyolipenda Taifa hilo kama mwanamke aliyepambwa katika roho…lakini kama vile wanawake wa kidunia wasio waaminifu wanavyozisaliti ndoa zao kwa kiburi cha uzuri wao, ndivyo Yerusalemu ilivyofanya mbele za Mungu, na sio sehemu moja Mungu analifananisha Taifa la Israeli na mwanamke,

Utaona sehemu nyingine nyingi analiita binti Sayuni, Ukisoma katika Hosea utaona analifananisha taifa hilo na mwanamke aliyemwacha mumewe n.k..Hivyo huo ulikuwa ni mfano tu! Na sio amri, hivyo haimaanishi kwamba wanawake wanapaswa wajitie mapambo, watoboe pua na masikio na kujifananisha na wanawake wa kidunia. Hapana bali mapambo yao yanapaswa yawe ya rohoni, kama biblia inavyoagiza.

Ili kuelewa vizuri kuwa mfano sio amri, turudi tena kutafakari mfano mwingine katika Agano jipya, ambao huo utatufumbua macho zaidi.

Tuutafakari mfano ule wa wanawali kumi…ambao tunaupata katika Mathayo 25, katika mfano ule kama wengi wetu tunavyoujua, kulikuwa na Bwana mmoja mwenye wanawali 10, (maana yake mabikra)..Hawa wote walikuwa wameposwa tayari kwa kuolewa na Bwana huyu mmoja…lakini baadhi yao walikuwa werevu na wengine wapumbavu…

Sasa katika mfano huo, Bwana Yesu ndiye aliyejifananisha na huyo Bwana harusi kwenye mfano huo, na wale wanawali 10, ndio sisi kanisa lake, ambao miongoni mwao wapo werevu na wapumbavu…Sasa kwa mfano huo basi wa mtu mmoja kuwa na wake 10, kwamba Bwana Yesu alikuwa anahalalisha ndoa za mitara…Kwamba kila mmoja sasa ni sawa kwenda kuoa wanawake 10 si Bwana alisema pale?…Unaona? Ule Bwana alioutoa ni mfano tu!..ambapo alitumia desturi za watu wa mataifa za kuoa wake wengi ili kupitisha tu ujumbe…na sio kutoa amri kwamba na sisi tupose au tuoe wanawake 10.

Na ndio maana Bwana Yesu mwenyewe alisema katika Marko

Marko 10:5 “Yesu akawaambia, Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii.

6 Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu, aliwafanya mume na mke.

7 Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe;

8 na hao wawili watakuwa mwili mmoja; hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja”.

Umeona?..kwahiyo si sahihi kutumia mfano na kuufanya kuwa amri au Agizo (huko ni kutafsiri maandiko vibaya)…Pia utaona Bwana Yesu alitoa mfano mwingine kwamba atakuja kama mwivi usiku wa manane, hiyo haimaanishi kuwa wizi ni halali, au haimaanishi Bwana Yesu ni mwizi…hapana!. Anatumia matukio ya kiduni na kujiweka yeye au watu wake katika hizo nafasi, ili kufikisha tu ujumbe Fulani..

Kwa mantiki hiyo basi, ndio maana Mtume Paulo kwa kulijua hilo kwa ufunuo wa Roho …hakuchanganyikiwa na hayo maandiko ya kwenye Ezekieli kama sisi tulivyochanganyikiwa baadhi yetu sasa…ndio maana akatuandikia..kwamba

“…wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali Kwa metendo mema kama iwapasavyo wanawake wanao ukili uchaji wa mungu” .

Hivyo wewe mama/binti/mwanamke wa kikristo usidanganyike na uongo wa shetani uliozagaa huko na kule, mtaani kwamba Mungu haangalii mavazi na anapendezwa na wanawake wanaojichubua uso, au wanaopaka rangi mdomoni, au wanaotoboa masikio na pua, au wanaopaka wanja…au wanaovaa nguo za nusu uchi na za kubana. Wote wafanyayo mambo kama hayo ni machukizo na wanajifungulia milango ya kuingiliwa na maroho ya adui, na hatimaye kuishia katika jehanamu ya moto. Nyakati hizi ni za hatari na tunaishi katika siku za mwisho, mafundisho ya uongo yametabiriwa kuzagaa…shetani anafanya juhudi nyingi sana kuwavuta watu kwake, kwasababu anajua muda wake ni mchache sana.

Hivyo geuka leo, baada ya kuyaelewa haya maandiko…Mpe Yesu Kristo maisha yako kama bado hujaokoka, na upokee Roho Mtakatifu. Kwasababu Roho mtakatifu akishaingia ndani yako ndio atakufundisha hili andiko kuwa mwanamke anapaswa ajipambane ndani kwa matendo mema ya haki na sio nje kama wanawake wakileo wanavyofanya..

1Petro 3:3 “Kujipamba kwenu, kusiwe kujipamba kwa nje, yaani, kusuka nywele; na kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi;

4 bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika; yaani, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu.

5 Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwatii waume zao”.

Bwana akubariki sana.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

Je! ni vibaya kutaja Huduma kwa kujipa cheo? Mfano Mighty Prophet, Chief Apostle n.k.?

LOLOTE ATAKALOWAAMBIA FANYENI.

Mwaloni ni nini? Na je unafunua nini rohoni?

Je! Ni kweli ubatizo wa maji hatuuhitaji tena?

LULU YA THAMANI.

INJILI YA KRISTO HAITANGAZWI KWA HATI MILIKI.

Rudi Nyumbani:

Print this post

NA MTU MMOJA AKAVUTA UPINDE KWA KUBAHATISHA, AKAMPIGA MFALME

Shalom, karibu tujifunze maandiko katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo.

Leo tutajifunza jambo lingine ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujua ni kwa nini tunapaswa tuihubiri injili wakati wote bila kujali ni nani tunayempelekea ujumbe huo.

Ukisoma Habari za wafalme katika biblia, utakutana na mfalme mmoja ambaye alimuudhi Mungu kwa viwango vya juu sana, naye si mwingine Zaidi ya mfalme Ahabu ambaye pia alichochewa na mke wake Yezebeli,

1Wafalme 11:25 “Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu, aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana ambaye Yezebeli mkewe alimchochea”.

Wote hawa wawili waliigeuza Israeli kuwa nchi ya waabudu sanamu, wakawafukuza na manabii wote wa Mungu, na kama hiyo haikutosha walikuwa wanamwaga damu nyingi za watu wasiokuwa na hatia..

Hivyo Mungu akakusudia kumuua Ahabu, kwa kumtolea kabisa unabii, kwa kinywa cha Nabii Eliya kuwa atakufa kifo cha aibu na damu yake italambwa na mbwa (1Wafalme 21:17-19)..Lakini miaka ilikwenda, miaka ikarudi, hakuna aliyejua mfalme huyu mwovu ni nani atamuua, wala atakufaje.

Lakini siku ya siku, akakusudia kwenda vitani, kupigana na maadui zake washamu, lakini safari hii hakwenda peke yake, bali alimtafuta Rafiki yake Yehoshafati ambaye yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda wakati huo, isipokuwa Yehoshafati alikuwa anamcha Mungu kuliko yeye.. Hivyo akapanga njama, akamwambia Yehoshafati, kwamba yeye ndio ajifanye kuwa mfalme wa Israeli, avae nguo za kifalme, Na yeye atavaa nguo za kawaida, atajichanganya mule mule vitani..kwasababu alijua washami walikuwa hawana shida na watu, bali walikuwa na shida na mfalme wao..Maana ndivyo walivyopatana kuwa watakapokwenda vitani, wasihangaike na mtu yeyote bali wapeleke nguvu zao kwa mfalme wa Israeli tu, kwasababu walijua wakishamuua tu mfalme wao basi vita vitakuwa vimekwisha..

Lakini Ahabu yeye alikwenda kinyume chao, akamfanya mwenzake Yehoshafati awe shabaha ya maadui zao..Hivyo wakaingia wote vitani mapambano yakaanza, Na Yehoshafati alipoona maadui zao, wote wanamkimbilia kumfuata yeye, saa hiyo hiyo akamlilia Mungu amwepushe na ile mauti, Na Mungu akamsikia Hivyo wale washami walipoona kuwa yule wanayemfukuzia siye mfalme halisi wa Israeli waliachana naye, wakaendelea na mapambano..

Lakini sasa, wakiwa katika mapambano, hawajua mfalme ni yupi katikati ya umati, biblia inatuambia mtu mmoja akavuta upinde wake kwa kubahatisha tu, pengine yeye alikuwa na lengo la kumpinga, mwanajeshi mmoja wa kawaida tu aliyemwona mbali, akitimiza kusudi lake la kutupa silaha yake, kwa adui yake aliyemwona mbele yake..Lakini hakujua kuwe kumbe yule ndio Kichwa cha Adui wao, tusome…

1Wafalme 22:33 “Ikawa, wakuu wa magari walipoona ya kuwa siye mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma wasimfuate.

34 Mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma; kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, Geuza mkono wako, unichukue kutoka katika majeshi; kwa kuwa nimejeruhiwa sana.

35 Pigano likazidi siku ile; mfalme akategemezwa garini mwake, kinyume cha Washami, hata jioni akafa; damu ikatoka katika jeraha yake ndani ya gari.

36 Ikapigwa mbiu jeshini, jua likichwa, kusema, Kila mtu aende mjini kwake, na kila mtu shambani kwake.

37 Hivyo akafa mfalme, akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria”

Unaona?..Ule upinde ulikwenda kupenya kwenye ile sehemu dhaifu kabisa ya mavazi yake ya chuma, yaani pale ambapo yanakutana, pale kwenye mkunjo hapo hapo ndipo mshale ukaingia..Na baadaye akafa kwa kuchurukiza damu, na mwisho wake ukawa umefikia hapo..

Sasa ni vizuri kufahamu kuwa habari zote tunazozisoma katika agano la kale, sio kutuburudisha sisi, hapana bali kila tukio lina ujumbe wa siri wa kanisa la Kristo katika agano jipya..

Hivyo katika Habari hiyo Bwana anatuonyesha, mojawapo ya njia ya kumshinda adui yetu ibilisi kiurahisi.. Tunajua ibilisi huwa anatumia mbinu nyingi katika kushindana na kanisa la Kristo, Na wakati mwingine haji kwa njia ya moja kwa moja ili kushindana na sisi, kwani anajua akija hivyo ni rahisi kumgundua na kumshinda..

Hivyo anatumika njia ya kujigeuza kama alivyofanya Ahabu..

Kwahiyo inahitajika njia nyingine ya kupambana naye, vinginevyo tutamkosa, nayo si nyingine Zaidi ya kurusha mishale mingi kwa kadiri tuwezavyo,.. Yaani maana yake tuihubiri injili kama watu wasio na malengo kwa sababu kwa njia hiyo Hujui Mungu atammalizia shetani katika engo ipi..

Unaweza ukakutana na mtu lakini hujui kuwa huyo ni ajenti mkubwa wa shetani, ambapo pengine angesikia injili yako kidogo tu, angegeuka, kutokwenda kusababisha maajali barabarani siku hiyo..

Au tunakutana na mtu ambaye anaonekana ni wa kidunia tu, tunaishia kusema huyu ni jambazi, au mlevi, au mshirikina na hawezi kubadilika, lakini hutujui shetani ndiye aliyempelekea mapepo mengi ya ushawishi ili aendeleee kuwa vile, kwasababu alishaona tangu zamani katika ulimwengu wa roho kuwa ikitokea akiiamini injili basi siku moja atakuwa mhubiri wa kimataifa wa kuwaleta wengi kwa Kristo, hivyo kaamua kumfanya vile awe muuaji, au mpingamizi mkubwa wa injili kama alivyofanya kwa mtume Paulo..Lakini kwasababu tunaogopa kurusha mishale, tukikisia kuwa haina faida yoyote hatujui kuwa ndivyo tunavyomkosa ibilisi hivyo vitani.

Kuna mhubiri mmoja wa kimataifa anaitwa Rick Jonyer, yeye alichukuliwa katika maono mbinguni akaonyeshwa, baadhi watu walio katika viti vya enzi, na alipotazama vizuri alimwona mtu mmoja aliyemjua,.akamuuliza Bwana Je! Imekuwaje mtu huyu mtu amefika hapa, Bwana akamfunulia historia ya Maisha yake, na jinsi yeye alivyokutana naye wakati fulani akamdharau, wala hakumhubiria kwasababu ya udhaifu wake wa kusikia..Lakini Yule mtu alipokuja kutubu dhambi zake, na kumtumikia Mungu kwa uaminifu wote katika madhaifu yake, ndio ikampelekea awe mtu mkubwa sana kule mbinguni.. Na mwisho kabisa Bwana akamwambia, kama usingekuwa na tabia hiyo ya kudharau watu, leo hii ungetambuliwa na mbingu kuwa wewe ndiwe mwalimu wa mfalme mkuu kama huyu.

Hivyo na sisi, tuhubiri kwa watu wote, bila kutazama ni nani aliye mbele yetu..Kwasababu hatujui kuwa ushindi mkubwa dhidi ya shetani tutaupata kupitia njia hiyo..

Mhubiri 11: 6 “Asubuhi panda mbegu zako, Wala jioni usiuzuie mkono wako. Kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa,kama ni hii au hii, au kama zote zitafaa sawasawa”.

Bwana akubariki sana.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312


Mada Nyinginezo:

IKIMBIE DHAMBI KWA GHARAMA ZOZOTE ZILE!

MUNGU KUSEMA NA WEWE PEKEE, HAITOSHI KUKUPA USHINDI.

Shetani ni nani?

KWANINI UBATIZO NI WA MUHIMU.

Kwanini Mungu alisema hakuna mtu awazaye kuuona uso wake akaishi?

VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 3

Rudi Nyumbani:

Print this post

USIHUSISHE HISIA KATIKA KUMTOLEA MUNGU.

Sadaka kubwa na ya kwanza ambayo ina thamani kubwa sana mbele za Mungu ni MAISHA YETU. Tunapoyatoa Maisha yetu kwake kwa kumwamini Mwanawe Yesu Kristo, na kuuacha ulimwengu, na kumuishia yeye kwa kuzishika amri zake na kuifanya kazi yake…hiyo ni sadaka kubwa na ya kwanza inayompendeza Mungu na sio mali zetu. Sadaka ya Maisha yetu ina majibu makubwa na thawabu kubwa sana…na thawabu yake kuu ni Uzima wa milele.. Yaani kuishi Maisha yasiyo na mwisho baada ya Maisha haya…Unayatoa Maisha yako sadaka ya miaka hii 80 au 90 au 100 tunayoishi…na unapata thawabu ya kuishi miaka milioni mara milioni…isiyo na uzee, shida, dhiki wala mateso.

Hivyo ni muhimu sana kuyatoa Maisha kuwa sadaka kwa Mungu wetu..Kwasababu hata yeye sadaka kubwa aliyoitoa kwa ajili yetu ni Maisha ya mwanawe mpendwa…Hivyo na sisi sadaka kubwa tunayoweza kumrudishia ni kuyatoa Maisha yetu kwake.

Lakini Pamoja na hayo, sadaka nyingine ya muhimu ni ya mali zetu. Tunapotoa mali zetu kwaajili ya Mungu wetu tunajitengenezea daraja kubwa la kubarikiwa hapa duniani. Wengi wanajiuliza je ni kiasi gani ninachopaswa kumtolea Mungu?…Kiasi mtu anachopaswa kumtolea Mungu ni kiwango chochote ambacho si kilema…Kilema maana yake ni kitu chenye kasoro/mapungufu.. Hicho hatupaswi kumpelekea Mungu wetu kwasababu tukifanya hivyo ni kumdharau na kumvunjia heshima..Mungu aliyeziumba nyota na mbingu hastahili makombo yetu..anastahili vilivyo bora.

Mfano wa sadaka kilema ni hii…Umepata laki mbili halafu unampa Mungu aliyekupa pumzi sh efu 1 tu au mia 5 na hiyo nyingine unaifanyia mambo yako ya kimaendeleo…Hiyo ni sadaka kilema..Hali kadhalika sadaka isiyo kilema ni ile umepata ya sh. Elfu 5 unamtolea Mungu elfu 2 au 3 au 4 au hata elfu 5 yote. Hivyo unaweza ukatoa kiwango sawa na mtu mwingine lakini sadaka yako ikawa ni kilema kutokana na mapato unayoyapata ukilinganishwa na mwenzako.

Sasa kuna jambo moja la muhimu la kujifunza. Wengi wanapenda kujionea huruma, au kuonea huruma wengine….Nataka nikuambie ndugu mpendwa…katika suala la kumtolea Mungu hakuna kuoneana huruma wala kumwonea mtu huruma…Umepata elfu 5, na umepanga kumtolea Mungu yote…basi fanya hivyo usianze kujionea huruma utabakiwa na nini, utakula nini, itakuwaje baada ya hapo!…Kama una moyo wa kujihurumia basi usitoe kabisa…lakini katika kumtolea Mungu hakunaga HISIA. Ni aidha unamtolea Mungu au humtolei..basi!.

Ibrahimu alipotaka kumtolea Mungu mwanawe..aliweka kando hisia. Ingawa alikuwa na chaguzi aidha kukubali au kukataa…lakini yeye alikubali kwa kuishinda hisia.

Eliya naye alipofika kwa yule mjane..alimwambia niandalie kwanza mimi na kisha ujifanyie wewe na mwanao, hakuanza kwa kuanza kumhurumia oo ampikie kwanza mwanawe ndipo na yeye apikiwe, hakikuwepo hicho kitu,.….Hivyo yule mwanamke naye alikuwa na chaguzi mbili mbele yake, kujihurumia kwanza yeye na mwana au kumsikiliza yule nabii mzee anayekuja kutaka kula chakula cha mwanae…alikuwa na chaguzi hakulazimishwa…Hivyo aliamua kuikataa huruma yake na mwanawe na kumtolea Mungu…Na kama tunavyoijua ile Habari…baada ya pale, lile pipa halikupunguka.

Utasema hiyo ni Agano la kale… watu walikuwa wagumu na sheria zilikuwa ni kali, vipi kuhusu agano jipya?

Katika Marko 12:41 tunasoma Habari, ifuatayo “Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. 42 Akaja mwanamke mmoja, mjane, maskini, akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa.

43 Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, Amin, nawaambia, Huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina;

44 maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi; bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia”.

Huyo ni Bwana alikuwa ameketi karibu na chombo cha Sadaka anatazama….mbele yake anaona matajiri wanakuja na kutia noti zao humo…ghafla anatokea bibi maskini na mjane, huyo anamwona anakwenda kutia mule ndani ya hazina senti mbili, kiasi cha nusu pesa (maana yake hata haijakamilika kuitwa fedha kamili)..hicho alichokitoa huyo mama mjane biblia inasema ilikuwa ndiyo riziki yake yote..maana yake hana kitu baada ya pale hata chakula….na mbaya Zaidi alikuwa ni maskini na hana mume, na pengine ni kikongwe tayari.

Sasa tukio hilo Bwana alikuwa analitazama…Lakini tunasoma Bwana hakwenda kumzuia na kumwambia ooh! bibi maskini, ndio hicho tu ulichobakiwa nacho, usikitoe, nenda katumie kununua angalau unga ujipikie chakula chako ule…badala yake alimwacha akitoe hata hicho kidogo alichobakiwa nacho. Kwanini? kwasababu kutoa hakuhusiani na HISIA hata kidogo, hakuangalii hali mtu uliyo nayo au utakayokuwepo nayo baada ya hapo.

Hata Mungu wetu alipotaka kutuletea ukombozi kupitia mwanawe, mpendwa Yesu Kristo hakuangalia HISIA kwamba mwanawe anakwenda kuchapwa mijeledi na kusulubiwa uchi na kuuawa, tena mwanawe asiye na hatia…lakini alimtoa hivyo hivyo, kwasababu utoaji hauhusiani na hisia.

Na vivyo hivyo hata sasa, unapotaka kumtolea Mungu, usianze kujihurumia, kama una moyo wa kujihurumia basi ni heri usitoe kabisa!, hicho ulichopanga kumtolea Mungu kakifanyie shughuli nyingine, lakini kama umepanga kumtolea Mungu usianze kujiangalia hali yako, kwamba mimi niko hivi au vile, halafu bado nikitoe hichi, yaani mimi sina nyumba, sina chakula, sina hiki wala kile halafu bado nimtolee Mungu…ukidhani hizo hisia zako zinamgusa sana yeye!…Kama hazikumgusa kwa yule bibi kizee, aliyetoa senti mbili, ambaye alikuwa hana mume na ni maskini na bado ni mzee, sijui labda wewe matatizo yako ni makubwa zaidi kuliko yale, ambayo yanaweza kuugusa moyo wake akakuhurumia..

Hivyo usianze kutazama hali yako ni kujidanganya mwenyewe na kujizuilia baraka zako..shetani asikufumbe macho kukuletea orodha ya shida zako ili usimtolee Mungu, hayo mawazo yakija yakatae kwa Jina la Yesu. Ni mawazo ya shetani, hata mtu akikuletea hayo mawazo yakatae kwasababu mtu huyo pengine anatumika na shetani pasipo kujijua.

Lakini Pamoja na hayo yote, tunajua mwisho wa Bwana siku zote ni mzuri, Badala ya Isaka kufa badala yake alibarikiwa siku ile, vivyo hivyo badala ya yule mwanamke kufa njaa yeye na mwanae kipindi cha Eliya, alishiba na kusaza kipindi cha njaa na ukame…hali kadhalika hata huyu mjane ambaye alitoa senti mbili zake kwa siri, lakini Bwana alimwona na kumtangaza hadharani, bila shaka alipotoka pale alipewa vitu vingi na wale waliokuwa wanamheshimu Bwana, ingawa biblia haijasema..lakini ni wazi kuwa baraka zake zilianza palepale baada ya Bwana kumtangaza kiwango alichokitoa…Hivyo faida za kumtolea Mungu bila kuhusisha hisia ndio hizo mwisho wake…Lakini tukimsikiliza shetani na kuziheshimu hisia hatutaambulia chochote…Tutaishia kuona kwamba Mungu yeye anafilisi tu watu na hana huruma.

Bwana akubariki sana.

Mwisho kabisa, Kama bado hujaokoka, unasubiri nini?.. unasubiri kufa ghafla katika dhambi na kushuka kuzimu? Au unasubiri kuachwa kwenye unyakuo? Au unangoja dhiki kuu ambayo ipo karibuni kuanza?. Nakushauri uokoke kwasababu hizi ni siku za mwisho, sio wakati wa kujivuni dini wala dhehebu..Mifumo ya Dini na madhehebu, ndiyo itakayohusika kwa sehemu kubwa kuiunda ile chapa ya mnyama, ambapo itafika wakati mtu asipokuwa nayo hataweza kuuza wala kununua.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema, na pia kama utapenda tuwe tunakutumia masomo haya kwa njia ya email yako au Whatsapp tutumie ujumbe kwenye box la maoni chini au piga namba hii +255 789001312

Mada Nyinginezo:

Je! ni vema kwa mkristo kwenda hospitali au kutumia miti shamba anapougua?

Je! kuchora tattoo ni dhambi?

Ni sahihi kumuita Mariamu mama wa Mungu?

WINGU KUBWA LA MASHAHIDI.

KWANINI MUNGU ALIMTUMIA MUSA KWA VIWANGO VILE?

UJIO WA BWANA YESU.

NAO WAKADHANI YA KUWA YUMO KATIKA MSAFARA;

Rudi Nyumbani:

Print this post