Search Archive maswali na majibu

Maswali na Majibu

Maswali ya hivi karibuni ni ya kwanza katika orodha, ili kusoma bofya somo husika uingie.Pia ukiwa na maswali/ unahitaji maombezi/ piga namba hizi: +255693036618/ +255789001312

  1. Ni sahihi kusema sikuitiwa kuhubiri ubatizo kama Paulo alivyosema (1Wakorintho 1:17)?.
  2. Je ni kweli ilikuwa desturi ya Bwana kuishika sabato? (Luka 4:16)
  3. Nuru yetu inapaswa iangaze au isiangaze kulingana na Mathayo 5:16 na Mathayo 6:1?
  4. Lakini nina ubatizo unipasao kubatiziwa; (Luka 12:50) Ni ubatizo gani huo?.
  5. Nini maana ya huu mstari? “Maana vitu vyote ni watumishi wako” (Zaburi 119:91)
  6. Bwana alimaanisha nini kusema“maana mtenda kazi astahili posho lake”
  7. Je kuchonga Nywele na Ndevu ni dhambi?
  8. Kupiga ramli ni nini katika biblia?
  9. “Si watu wa kutumia mvinyo sana”, je tunaruhusiwa kutumia mvingo kidogo?(1Timotheo 3:8).
  10. Kwanini biblia inasema “Hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao;” Kwa habari ya mitume?
  11. Kuna aina ngapi za maombi?
  12. Biblia inamaana gani iliposema “Dhambi ilipozidi, Neema ilizidi kuwa nyingi Zaidi”.
  13. Hazina za gizani ni zipi? (Isaya 45:3).
  14. Biblia inamaanisha nini kusema “Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe;?
  15. Utaratibu wa kutoa fungu la 10 upoje? 
  16. Nini maana ya ampokeaye Nabii atapata thawabu ya Nabii? (Mathayo 10:41).
  17. Je Mkristo kutembea na walinzi (Bodyguards),ni sawa?
  18. Nini maana ya ugonjwa wa kufisha? (Yeremia 17:9)
  19. Kwanini Mungu aseme “Alaaniwe azuiaye upanga wake usimwage damu (Yeremia 48:10)”
  20. Je ni halali kupiga kura kanisani kuchagua viongozi?
  21. Je tunaruhusiwa kutumia vidonge wakati wa kufunga?
  22. Nifanyeje niwe mwombaji mzuri, wa masafa marefu?
  23. Je tunaruhusiwa kushirikiana na wasanii wa kidunia katika kumwimbia Mungu?
  24. Je! Yonathani na Daudi walikuwa na mahusiano ya jinsia moja?
  25. Ni lini na wapi Ibrahimu aliioona siku ya Bwana akashangilia?.
  26. Je Kauli ya Mungu katika Warumi 11:4 na 1Wafalme 19:18 inajichanganya?.
  27. Gongo na Fimbo ni nini? Na vinawezaje kumfariji mtu? (Zaburi 23:4).
  28. Biblia ilikuwa na maana gani kusema “Mimi ni mweusi-mweusi, lakini ninao uzuri”?.
  29. Ni maneno gani Bwana Yesu aliyokuwa anayaandika ardhini? (Yohana 8:7).
  30. Siku ya Bwana ambayo Yohana anasema alikuwa katika roho ni ipi? (Uf 1:10)
  31. Tofauti kati ya kukana na kusaliti ni ipi?
  32. Ijumaa kuu ni nini? Na kwanini itwe kuu?
  33. Kula uzao wa tumbo lako maana yake nini? (Kumbukumbu 28:53)
  34. Tofauti kati ya mtu na mwanadamu ni ipi?
  35. Easter ni nini?..Na je tunaruhusiwa kuisheherekea?
  36. Maombolezo ya Hadadrimoni ni yapi? (Zekaria 12:11)
  37. Je! Mtu ambaye hajaoa anaruhusiwa kulichunga kundi?
  38. Je! Shetani anao uwezo wa kuumba, kama Mungu?
  39. Je mwanamke Fibi, alikuwa ni askofu wa makanisa, kama mitume?
  40. Rushwa inapofushaje macho?
  41. Nini maana ya “Kandake” (Matendo 8:27)
  42. “Vya Kaisari mpeni kaisari”  ni vipi hivyo tunavyopaswa tumpe?
  43. Unyenyekevu ni nini?
  44. Watu wenye ulemavu wa akili, wataenda mbinguni?
  45. Je Malaika Mikaeli ndiye Yesu mwenyewe?
  46. Tofauti kati ya mbinguni, peponi, Kuzimu, Jehanamu, na Paradiso ni ipi?
  47. Kwanini Yakobo na Yohana waliitwa “Wana wa Ngurumo”?
  48. Yohana Mbatizaji alibatiza watu kwa jina gani?.
  49. Je wale waliomsulubisha Bwana, wataenda mbinguni, kwakuwa walisamehewa?
  50. Je shetani anaweza kushusha moto kutoka mbinguni?
  51. Nini maana ya huu mstari? “Yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto”
  52. Biblia inamaana gani kusema “Na ulimi laini huvunja mfupa”?.(Mithali 25:15)
  53. Kwanini Mungu aliziita nyimbo za upuuzi wanaotumia vinanda( Amosi 6:5)?
  54. Je sisi wakristo tunaruhusiwa kufanya 40 za marehemu?
  55. Upole ni nini?
  56. Sadaka ya Amani ilikuwaje?
  57. Je ni lazima kushiriki Meza ya Bwana?
  58. Je ni viatu gani Musa aliambiwa avivue?  Vya mwilini au vya rohoni? (Kutoka 3:5).
  59. Nini maana ya vifungeni viuno vya Nia zenu? (1Petro 1:13).
  60. “Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma” Maana yake nini?
  61. Wanikolai ni watu gani? Katika biblia?
  62. Je! Ni kanisa lipi sahihi kumuabudia Mungu?
  63. Je suruali ni vazi la kiume tu?
  64. Mzushi ni nani kibiblia? (Tito 3:10)
  65. Ni kiumbe gani kinachosujudiwa hapo katika Warumi 1:25
  66. Tunguja ni nini katika biblia (Mwanzo 30:14).
  67. Je Mungu huwa anajuta?
  68. Je ni kweli miaka yetu ya kuishi ni 80 tu (kulingana na Zaburi 90:10).
  69. Ni wayahudi wa aina gani wanaotajwa kuwa sinagogi la shetani? (Ufunuo 2:9, Ufunuo 3:9)
  70. Bwana alimaanisha nini kusema “kila mtu atatiwa chumvi kwa moto”
  71. Bwana alimaanisha nini kusema “Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake”?
  72. Je ni kweli kila nafsi itaonja mauti kulingana na (Zaburi 89:48)?
  73. Je ni kweli Musa alikuwa mtu mpole kuliko watu wote duniani?
  74. Wakati wakina Shadraka wanatupwa katika tanuru la moto, Danieli alikuwa wapi?
  75. Kwa namna gani mauti hufanya kazi ndani yetu na uzima kwa wengine? (2Wakorintho 4:12).
  76. biblia inamaana gani inaposema “watu hawa ni miamba yenye hatari”?
  77. Ni kwa namna gani, upendo husitiri wingi wa dhambi? (1Petro 4:8).
  78. Mwandamo wa mwezi/Mwezi mpya Ni nini kibiblia?
  79. Zaburi 91:1 Ina maana gani inapotaja mahali pa siri pa Mungu?
  80. Wale Nyoka wa Moto jangwani, walikuwa ni wa namna gani?
  81. Nini maana ya “Sikio lisikialo, na jicho lionalo, BWANA ndiye aliyeyafanya yote mawili.?
  82. Je! Sisi kama wakristo Tunaruhusiwa kuchangia ujenzi wa Imani nyingine?
  83. Kwanini Mungu anajifanya kama hajui mambo?
  84. Biblia inamaana gani inaposema “Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu?”
  85. Haiwezekani kuwafanya tena upya hata wakatubu
  86. Biblia inamaana gani inaposema “Amdhaminiye mgeni hakosi ataumia;?
  87. Dhabihu ni nini?
  88. Je ni kweli Nyoka anakula mavumbi?
  89. Wanafunzi wa Yesu, walimaanisha nini kusema kama “Mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa”?
  90. Neno “Uchungu wa mauti” lina maana gani kibiblia?
  91. Je shetani ana uwezo wa kujua mawazo ya mtu?
  92. Kwanini hatuirithi neema kama tunavyoirithi dhambi?
  93. Kwanini Bwana Yesu alie machozi, na ilihali yeye ni Mungu?
  94. Nini maana ya kilichotarajiwa kikikawia kuja moyo huugua (Mithali 13:12)?
  95. Nini maana ya huu mstari “Na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri?
  96. Sadaka ya kutikiswa ilikuwaje?
  97. Je! Ufalme wa Yesu unao mwisho kulingana na mstari huu?(1Wakorintho 15:24)
  98. Nini maana ya “mtakayoyafunga duniani, yatakuwa yamefungwa mbinguni”
  99. Hawa ndege waliotajwa katika Walawi 11:13-19 kuwa ni najisi, ndio ndege gani kwasasa?
  100. Hema ya kukutania ni nini na ilikuwaje?
  101. Nini maana ya “Mpe kileo yeye aliye karibu na kupotea;? Je tunaruhusiwa kunywa pombe katika shida?
  102. Je bwana Yesu alikuwa anatumia kileo mpaka wakamwita mlafi na mlevi? (Mathayo 11:19)
  103. Mbona Yesu hakurejesha kila kitu kama ilivyokuwa pale Edeni?
  104. Biblia inaposema hakitaingia kilicho kinyonge. Hicho kinyonge ni kipi?
  105. Kama Bwana anawajua walio wake tangu asili kwanini tunahubiri injili? (Warumi 8:29).
  106. Kutia mkono chini ya paja kama ishara ya kiapo, kulimaanisha nini?
  107. Nini maana ya mstari huu “Atamaniye faida huifadhaisha nyumba yake mwenyewe; Bali achukiaye zawadi ataishi”?
  108. Karama ya pili inayozungumziwa katika 2Wakorintho 1:15 ndio ipi?
  109. Kwanini kabla ya Kristo, miaka ilikuwa inahesabiwa kwa kurudi nyuma?
  110. Nini maana ya “Amwimbiaye nyimbo mtu mwenye moyo mzito, Ni kama yeye avuaye nguo wakati wa baridi; ?
  111. Umedi na Uajemi zilitawalaje?
  112. Liturjia ni nini? Na je ipo kimaandiko?
  113. Nini maana ya huu mstari “kumwogopa Mwanadamu huleta mtego,(Mithali 29:25)
  114. Ni kwa namna gani Yesu ni Simba wa Yuda?
  115. Kibiriti ni kitu gani? kama kinavyozungumziwa kwenye maandiko?
  116. Ni nani aliyemshawishi Daudi akawahesabu Israeli? Ni Mungu au shetani?
  117. Ni miaka mingapi ya Njaa Daudi aliyoambiwa achague? ni miaka 7 au 3?
  118. Je! Siku ya unyakuo watoto wachanga watanyakuliwa?
  119. Kwanini Herode aliwakasirikia watu wa Tiro na Sidoni.
  120. Ni kweli hakuna mtu aliyewahi kuuona uso wa Mungu Zaidi ya Bwana Yesu?
  121. Je! Karamu za ‘Idi’ ndio zipo hizo tunazozisoma katika Hosea (12:9)
  122. Biblia inasema tusiwe kwazo kwa yeyote, Je inawezekanikaje kwa dunia hii ya sasa?
  123. Misukule ni nini? ni kweli ipo? na je! inaweza kurudishwa?
  124. Nini maana ya ‘Hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma (Yakobo 2:13)’?
  125. Ni Mlima gani yule Mwananke Msamaria aliokuwa anaumaanisha?
  126. Wasamaria walikuwa ni watu gani?
  127. Je kauli ya Bwana Yesu inajichanganya? Katika Yohana 8:14 na Yohana 5:31?
  128. Biblia inaposema “Wote tumetenda dhambi” si inamaanisha hakuna mtakatifu duniani?
  129. Mshahara wa Mbwa ni upi? Kama tunavyousoma katika Kumbukumbu 23:18
  130. Kuhubiri injili kwa husuda na fitina Paulo alipokuzungumzia ndio kupi (wafilipi 1:15)?
  131. Kisima cha joka na lango la jaa ni nini?(Nehemia 2:13)
  132. Makerubi wenye sura nne, ni kweli wapo? na je! wanyama wataenda mbinguni?
  133. Je Adamu na Hawa walikuwa hawafanyi mema kabla ya kula tunda?
  134. Risasi inayotajwa kwenye Ezekieli 27:12 ni ya namna gani?
  135. Kwanini Mungu aliwaita Adamu na Hawa jina moja?
  136. Kwanini Raheli aliiba miungu ya Baba yake?
  137. Waanaki ni watu gani katika biblia?
  138. Raheli aliwalilia vipi watoto wake?
  139. Ni kwa jinsi gani Paulo aliwiwa na Wayunani na wasio Wayunani?
  140. Watu wajikatao ni watu wa namna gani? (Wafilipi3:1).
  141. Je mwanamke anaruhusiwa kupanda madhabahuni akiwa katika siku zake?
  142. Katika biblia Madhehebu ya Wanazorayo yalikuwaje? (Matendo 24:5)
  143. Kwanini wakristo walipomuona Petro akigonga walisema “Ni malaika wake”?
  144. Nini maana ya kuutia moyo ufahamu? (Danieli 10:12)
  145. Ni kwa namna gani Bwana amekuja kuwafanya wanaoona wawe vipofu?
  146. Katika (Mathayo 25:8 na Marko 16:8) Wale wanawake walitangaza kufufuka kwa Bwana au walikaa kimya?
  147. Je ni sahihi kumwita mtu “Mkuu”?
  148. Je Mungu anaweza kumdanganya mtu?
  149. Kwanini Paulo aungane na wale watu wanne wenye nadhiri alipoenda Yerusalemu?
  150. Je tutakaa mbinguni milele?
  151. Kwanini Bwana Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wakanunue upanga?
  152. Je! malaika wa mbinguni wanaweza kutuhubiria sisi injili? (Wagalatia 1:8)
  153. Je ni lazima kupitia mafundisho ya muda mrefu kabla ya kubatizwa?
  154. Nini maana ya “Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi”?
  155. Biblia inamaanisha nini inaposema “Mwenye haki huufikiri uhai wa mnyama wake”?
  156. Kwanini Paulo, alihukumu wakati hukumu hairuhusiwi?
  157. Je mbinguni itakuwa ni kuimba tu wakati wote?.
  158. Je! Watu ambao hawajawahi kusikia injili kabisa siku ya mwisho watahukumiwa?
  159. Je Eliya aliandika waraka baada ya kupaa mbinguni?
  160. Wote wanaokumbwa na mauti sasa ni kutokana na dhambi zao?
  161. Kwanini Bwana Yesu alitokea katika ukoo wa Yuda?
  162. Je ni sahihi kusikiliza miziki ya kidunia?.
  163. Kwanini iwe ni nchi ibubujikayo maziwa na asali?
  164. Nini maana ya “Kwa maana kahaba ni shimo refu; Na malaya ni rima jembamba”.
  165. Nini maana ya “Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote” (Luka 7:35)?
  166. Ni kweli Paulo alipuuzia maonyo aliyopewa na Roho Mtakatifu juu ya kwenda Yerusalemu?
  167. Kwanini Bwana aliwalenga mbwa na nguruwe tu katika Mathayo 7:6?
  168. Tofauti kati ya kuhukumu na kulaumu ni ipi?
  169. Nini maana ya kuabudu malaika? (Wakolosai 2:18)
  170. Kama Mungu ndiye kaumba kila kitu, je ni yeye huyo huyo ndiye aliyeumba dhambi pia?
  171. Je Lutu alikwenda kuwahukumu watu wa Sodoma na Gomora? Kulingana na Mwanzo 19:9?
  172. Tofauti kati ya uchafu wa mwilini na rohoni ni  ipi?
  173. Ni madhara gani yatampata mtu yule anayetafsiri Neno isivyopaswa!
  174. Barazani pa Mungu ni wapi? Kama tunavyosoma katika Yeremia 23:18?
  175. Nini maana ya “Roho za manabii huwatii manabii?
  176. Je aliyezungumza na Musa kule jangwani ni Mungu mwenyewe au malaika wake?
  177. Naomba kufahamu maana ya “sura ya kijiti” katika Marko 12:26.
  178. Nini maana ya “Bwana Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa waliokufa?”(Ufunuo 1:5)
  179. Waoga ambao hawataurithi uzima wa milele ni watu wa namna gani?(Ufunuo 21:8).
  180. Wanefili walikuwa ni watu gani?
  181. Biblia inamaana gani kusema “vipo sita, naam saba”?
  182. Biblia inamaana gani kusema “Ni nani aliye kipofu, ila mtumishi wangu?”
  183. Je! kuna madhara kuchukiwa na kila mtu kwasababu huna mali?. Kama biblia inavyosema katika Mithali 14:20?.
  184. Mahali pa juu palikuwa ni wapi kama tunavyosoma katika biblia?
  185. Je! Mfalme Abiya na Mfalme Asa walikuwa ni ndugu?
  186. Zile Rangi saba za Upinde wa Mvua zinawakilisha nini?
  187. Nondo ni nini kama tunavyosoma katika biblia?
  188. Je Elisha alimdanganya mfalme Ben-hadadi kuwa hatakufa kwa ugonjwa wake?
  189. Tofauti kati ya ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu ni ipi?
  190. Ni kwanini tunambariki Mungu? Je! Mungu huwa anabarikiwa?
  191. Nini maana ya “Kwa jina lake Ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa.?
  192. Kwanini Yakobo alimshinda Mungu, Je! Mungu huwa anashindwa na wanadamu?
  193. Biblia imemaanisha nini iliposema “hawezi mtu kusema, Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu”
  194. Kama tunaokolewa kwa neema kwanini wokovu tuupate kwa nguvu?
  195. Kama Malkia Esta alijipamba je! Kuna ubaya gani wanawake wa wakikristo wa leo kujipamba?.
  196. Nini maana ya kumwabudu Mungu katika Roho na kweli?
  197. Je ni kweli Yuda hakuwa na dhambi kwa kumsaliti Bwana, kwasababu tayari ilikuwa imeshatabiriwa?
  198. Je ni kweli siku ya mwisho dunia itakunjwa kama karatasi na kutupwa motoni?
  199. Je Musa yupo anawashitaki watu..kulingana na Yohana 5:45?
  200. Nini maana ya usimfunge ng’ombe kinywa apurapo nafaka!(Kumbukumbu 25:4)
  201. Paulo alimaanisha nini kusema kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe?.
  202. Kwanini Yohana alisema hastahili kulegeza gidamu za viatu vya Yesu? Gidamu ni nini?
  203. Je! Israeli wote wataokolewa siku ya mwisho kulingana na Warumi 11:26?
  204. Ayari ni nini kama tunavyosoma katika biblia?
  205. Je! tunapaswa kukiamini Kitabu cha Henoko?
  206. Je Mungu aliumba watu wengine kabla ya Adamu?
  207. Biblia inamaana gani kusema “Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki”
  208. Nini tofauti kati ya moyo na roho?
  209. Tofauti kati ya mtume na mwanafunzi ni ipi kibiblia?
  210. Nini maana ya “Utoapo sadaka mkono wako wa kuume usijue ufanyalo mkono wako wa kushoto”
  211. Je! “Mke wa ujana wako” ni yupi kibiblia?
  212. Hiana ni nini?
  213. Birika ni nini?, na yale Matao matano katika birika la Bethzatha ni nini?
  214. Bwana alimaanisha nini kusema “Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika-vunjika”?
  215. Ni muda gani Bwana Yesu alisulibiwa. Je! Ni saa 3 asubuhi au saa 6 mchana?
  216. Nini maana ya “saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada?”
  217. Nini maana ya “Mwenye hekima huvuta roho za watu”.
  218. Bwana alimaanisha nini kusema “Kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu?
  219. 2Samweli 24:1-14,inasema ni jambo la kutisha kuangukia katika mkono wa Bwana je! inakinzana na Waebrania 10:31?.
  220. Nini maana ya siku moja kwa Bwana ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja? (2Petro 3:8)
  221. Ni kweli Waliolala Katika Kristo Wamepotea? sawasawa na (1Wakor 15:18)
  222. Nini maana ya “alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru?
  223. Nini maana ya “Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu”?
  224. Ni kwanini Yesu alisema “Na wakisikia wasikie, wasielewe Wasije wakaongoka?”
  225. Nini maana ya Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi?
  226. Ufunuo 12 inaelezea vita vya wakati upi?
  227. Tofauti kati ya Hekima, ufahamu na maarifa, ni ipi?
  228. Nini maana ya mhubiri 9:11? si wenye mbio washindao katika michezo?
  229. Makao ambayo Yesu alikwenda kutuandalia ni yapi?
  230. Kama Musa aliandika vitabu vya torati, Je! kifo chake alikiandikaje mule?
  231. Biblia ina maana gani inaposema akonyezaye kwa jicho huleta masikitiko?
  232. Mfalme Ahazia alianza kutawala akiwa na umri gani? Je ni 22 au 42?
  233. Biblia ilimaanisha nini iliposema “Mwanamke atamlinda mwanamume” Yeremia 31:22?
  234. Shubaka ni nini kibiblia? (Mithali 7:6)
  235. Maseyidi 12 wa Ishmaeli, ni wakina nani?.2)Taa ya Mungu ambayo ilikuwa haijazima wakati wa Eli ni ipi?
  236. Biblia inamaanisha nini iliposema “wakidhania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa;?
  237. Amri zilizo ndogo alizozizungumzia Yesu ni zipi?
  238. Kwanini Bwana aliruhusu mtu afungiwe jiwe la kusagia akatupwe baharini?
  239. Maziwa yasiyoghoshiwa ni nini? Kwanini biblia inatumia mfano huo?
  240. Je ni kweli imani ya mtu ndiyo itakayomuokoa, na si kitu kingine?
  241. Je! ni sahihi kwa mkristo kujifukiza?
  242. Nini maana ya “Ulipo mzoga, ndipo watakapokutanika tai?
  243. Kwanini Yesu aliwakataza mitume wake kumdhihirisha?
  244. Je kwa mkristo aliyeokoka, ni dhambi kunyoa ndevu zake?
  245. Nini maana ya ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato?.
  246. Nini maana ya tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu?
  247. kwanini Yakobo amefananishwa na mdudu?(Isa 42:14)
  248. Sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zilikuwaje?
  249. “Kinga kilichotolewa motoni “Kinafunua nini kibiblia?
  250. Nini maana ya “Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii”
  251. Ni nani aliyesema “Nitume mimi”? katika (Isaya 6:8)
  252. Nini maana ya “Andiko huua, bali Roho huhuisha (2Wakorintho 3:6)
  253. Tarishi au Matarishi ni akina nani  kwenye biblia?
  254. Neno Buruji lina maana gani katika biblia?
  255. Maherodi walikuwa ni akina nani, Na kazi yao ilikuwa ni ipi?
  256. Je ni sahihi kuweka walinzi kulinda mali zetu?
  257. Nini maana ya ‘Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu’? (Mith 16:1)
  258. Nini maana ya “yasiyokuwapo hayahesabiki”(Mh 1:15)
  259. Chuo cha vita vya Bwana ni kipi?(Hesabu 21:14)
  260. Wale mamajusi walikuwa ni wakina nani?
  261. Nini maana ya..“wakiwazuia watu wasioe” (1Timotheo 4:1)
  262. Nini maana ya “mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili”?
  263. Je mtu anayeua anabeba dhambi zote za yule aliyemuua?
  264. Kwanini Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wasikisaze chakula?
  265. Je! Daudi hakuwa mtoto wa ndoa wa Yese? (Zab 51:5)
  266. Kwanini  vizazi vya ukoo wa Yesu vinajipinga katika Mathayo na Luka.
  267. Je ni wanyang’anyi wawili waliomtukana Bwana Yesu au mmoja?
  268. kwanini yule kijana aliitupa ile nguo ya kitani chini na kukimbia uchi?
  269. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Saa yangu haijawadia?”
  270. Wevi na wanyanga’anyi ambao Yesu alisema walimtangulia walikuwa ni akina nani hao?
  271. Nini maana ya “heri mtu asiyekaa barazani pa wenye mizaha?”
  272. Ni kwanini mifugo ya Yakobo iliongezeka kwa wingi kiasi kile?
  273. Kwanini Kuhani wa Mungu Eli alikufa kwa kuvunjika shingo?
  274. Kuwatema farasi, maana yake ni nini?
  275. Wibari ni nani? (Mithali 30:26)
  276. Je! ile habari ya watu wawili wenye pepo inajichanganya?
  277. Nini maana ya “chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu”?
  278. Je! Wana wenu huwatoa kwa nani? maana yake ni nini?
  279. Je tunapaswa tushiriki Meza ya Bwana mara ngapi?
  280. Nini maana ya “Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati”
  281. Ni vitu vipi hivyo viwili visivyoweza kubadilika? (Ebr 6:18)
  282. Kwanini madhabahu zilitengenezwa kwa mawe yasiyochongwa?
  283. Nini maana ya “katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni”
  284. Moyo wake mwenye hekima upo upande wa kuume, maana yake nini?
  285. Je! Bwana Yesu alitumwa kwa Waisraeli tu peke yao?
  286. Nini tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Takatifu?
  287. Mungu anaposema yeye ndiye achunguzaye “viuno na mioyo” anamaanisha nini?
  288. Maana yake nini “Wajapochimba waingie katika kuzimu, mkono wangu utawatoa huko”
  289. Silaha za Mkono wa kuume na za mkono wa kushoto ni zipi?
  290. Je! Kusoma biblia kwenye simu ukiwa kanisani ni dhambi?
  291. Naomba kujua nini maana ya kuteguka uvungu wa paja?
  292. Nini maana ya huu mstari..”Usiseme, Kwani siku za kale kupita siku hizi”
  293. Nyamafu ni nini?
  294. Mafuta yanayozungumziwa kwenye Yakobo 5:14, ni mafuta gani?
  295. Jeshi la Mbinguni wana wa Israeli waliloliabudu ni lipi?
  296. Nini maana ya “Usimtokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake?”
  297. Je! Adamu alikuwa na mwanamke mwingine anayeitwa Lilith?
  298. Atakapokuja Mwana wa Adamu, je! Ataiona imani duniani? Maana yake nini?
  299. Neno Korbani linamaanisha nini?
  300. Siku ya uovu inayozungumziwa kwenye biblia ni siku gani hiyo?
  301. Nimrodi ni nani katika biblia?
  302. Nini maana ya Neno “watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa”?
  303. Nini maana ya “wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto?”
  304. Ni watu gani hao ambao mahali pao hapakuonekana?
  305. Mungu aliposema Yesu na mwanawe pekee, alimaanisha hakuwa na wengine?
  306. Ulokole ni nini, kwanini wakristo wanaitwa walokole? 
  307. Yesu ni Mungu?, Na Kama ni Mungu kwanini alikufa?
  308. Yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa! ni nani huyo?
  309. Je! Lewiathani ni nani?
  310. Je Mungu anawapenda watu wote au ana chuki?
  311. Kile kinara cha Taa ndani ya Hekalu la Sulemani kilikuwa kinawakilisha nini?
  312. Je Bwana wetu Yesu alikuwa ni mzungu?
  313. Je mtu akifa anakuwa hana dhambi tena?
  314. Kwanini Yesu Kristo ni mwana wa Adamu?
  315. Je! Mtume Paulo alikuwa ni Mrumi, Myahudi au raia wa Tarso?
  316. Nitaitofautishaje sauti ya Malaika na ya Roho Mtakatifu?
  317. Je! Ni ipi tarehe sahihi Evil-merodaki alimtoa Yekonia gerezani?
  318. Katika biblia Neno “Mshenzi” linatajwa.Kwanini liwekwe?
  319. Nini maana ya ‘Usimwekee mtu mikono kwa haraka’?
  320. Wale wanaowachukua wanawake wajinga mateka ni akina nani(2Timotheo 3:6))?
  321. Je! Ni sahihi kutumia maji ya upako,katika kufanya maombezi?
  322. Kuungama ni nini?
  323. Nini maana ya huu mstari (Mhubiri 3:16-17 )”Mahali pa hukumu upo uovu”?
  324. Usimwache mwanamke mchawi kuishi! Biblia ilimaanisha nini?
  325. Kwanini Mungu anasema “Afanyaye malaika zake kuwa pepo”?
  326. Mstari huu una maana gani? “Mathayo 23:39 Hamtaniona kamwe tangu sasa”
  327. Mtu astahiliye hofu ni yupi?
  328. Kwanini Kristo hakuitwa Imanueli badala yake akaitwa Yesu?
  329. Biblia inamaanisha nini kusema ‘Hakuna mtu anenaye katika Roho,kusema Yesu amelaaniwa.?
  330. Je kualikwa kwenye sherehe za watu ambao si wakristo ni dhambi?
  331. Je! Mwanamke anapaswa afunikwe kichwa anapokuwa ibadani?
  332. Kwanini Bwana alirejea Tiro na Sidoni kwa mfano wa Sodoma?
  333. Je ni dhambi kuota unafanya kitu Fulani ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu?
  334. Kwanini Bwana aliongea na Abramu baada ya kutengeana na Lutu?
  335. Je! Ule mwiba uliokuwa katika mwili wa Paulo ulikuwa ni nini?
  336. Nini maana ya mstari huu ‘Usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake’?
  337. Je! ni sahihi kumtenga mtu anapofanya dhambi kanisani?
  338. Hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu?
  339. Wewe u nabii yule akajibu la!..swali huyu ‘nabii yule’ ni nani?
  340. Je ni kweli huwezi kuijua karama yako mpaka uwekewe mikono na wazee?
  341. Je kuweka mapambo kama mikufu, vikuku na kutoboa pua ni dhambi?
  342. Kwanini Mungu alisema hakuna mtu awazaye kuuona uso wake akaishi?
  343. Zile mbao mbili za mawe Musa alizoambiwa achonge zilikuwaje?
  344. Pakanga ni nini?
  345. Je! habari ya Yusufu, inabeba ujumbe gani kwa agano jipya?
  346. Je Mtu anaweza kusema uongo, Na Mungu akambariki?
  347. Kwanini kabila la Dani limeondolewa kwenye Ufunuo 7?
  348. Mahuru ndio nini?
  349. Je! Ni kweli mtume Paulo alimwabudu yule malaika aliyetembea naye?
  350. Ndoa ya serikali ni halali?
  351. Kwanini yule mtu afe kwa kuliwa na simba?
  352. Ni wakati upi ambao vita vilipiganwa na shetani kutupwa chini?
  353. Je! Bwana Yesu alibatiza akiwa hapa duniani?
  354. Ni kwa namna gani Yesu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka?
  355. Je kupiga miayo ni ishara ya mapepo?
  356. Kwanini jina la YEHOVA, lilitajwa na Ibrahimu wakati lilikuwa bado halijafunuliwa kwake?
  357. Chapa zake Yesu ni zipi hizo?
  358. Biblia inamaanisha nini inaposema “Tusitweze unabii”?
  359. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “hakuna aliye mwema ila mmoja”?
  360. Neno I.N.R.I kwenye msalaba wa Bwana Yesu maana yake ni nini?
  361. Je! ni dhambi kuchukua riba?
  362. Nini maana ya huu mstari “sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje”
  363. Je! Hamna nyumba za kulia na KUNYWEA?.Mstari huu unahalalisha unywaji wa pombe?
  364. Je ni wakina nani ambao hawataonja mauti mpaka siku ya kuja Bwana?
  365. Mariamu Magdalene ni nani. Na jina hilo amelitolea wapi?
  366. Ni kura ya aina gani waliipiga wale watu waliosafiri na Yona?
  367. Ufisadi una maanisha nini katika biblia?
  368. Je wakristo tunaruhusiwa kusheherekea valentine’s day?
  369. Kwanini Mungu aliikubali sadaka ya Yeftha ya kumtoa binti yake kafara?
  370. Nini maana ya “Siku moja nyuani mwa Bwana ni bora kuliko miaka elfu”?
  371. Je! Shetani alitolea wapi uovu?
  372. Kwanini Bwana Yesu, aliruhusu yale mapepo yawaingie nguruwe?
  373. Je! Ni kweli ubatizo wa maji hatuuhitaji tena?
  374. Kwanini wanawake wengi huwa wanalipuka mapepo?
  375. Kama ulimwengu ujao utakuwa na watakatifu tu, sasa hao watakaotawaliwa watatoka wapi?
  376. Nifanye nini ili niwe na uhakika nikifa naenda mbinguni?
  377. Kwanini kila nikitaka kusali naingiwa na uvivu?
  378. Biblia inamaana gani kusema mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu?
  379. Je Mahari ina ulazima wowote?
  380. Je! kuna maombi yoyote ya kumtoa mtu aliyekufa kwenye mateso ya kuzimu?
  381. Nini tofauti kati ya Amri, sheria na Hukumu?
  382. Roho, Nafsi, na Mwili vina utofauti gani?
  383. Ulinzi wa daima (eternal security) Je! ni neno la kimaandiko?
  384. Tofauti ya kazi ya Damu ya Yesu na Jina la Yesu ni ipi?
  385. Vichwa saba vya mnyama wa kwenye Ufunuo 13 na 17, Ni nini?
  386. Bwana alimaanishi nini kusema Kiungo chako kimoja kikikukosesha kikate?.
  387. kwanini Bwana Yesu alisulubiwa na wezi wawili?
  388. Yule aliyemzuia Yohana asimsujudie alikuwa ni Mwanadamu au Malaika?
  389. Uzao wa Mwanamke ni upi? Unaozungumziwa katika Mwanzo 3:15?
  390. Roho Mtakatifu ni nani?
  391. Uasherati wa Kiroho maana yake nini?
  392. Biblia inamaana gani kusema; mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi?
  393. Yeshuruni ni nani katika biblia?
  394. Nini maana ya huu mstari?“Upendo haupungui neno wakati wo wote; bali ukiwapo unabii utabatilika”
  395. “Ninyi ni chumvi ya dunia” Andiko hilo lina maana gani?
  396. Je unaweza usisamehewe hapa duniani na kule ukasamehewa?
  397. Nini maana ya Uchawi?
  398. Bwana alikuwa na maana gani kusema ‘yeye aliye na sikio na asikie’?
  399. Nini kinatokea baada ya kifo?
  400. Bwana  alikuwa na maana gani aliposema. “leo na Kesho natoa pepo na kuponya siku ya tatu nakamilika?”
  401. Mtakatifu ni Nani?
  402. Mbinguni ni sehemu  gani?
  403. Roho za Wanyama zinakwenda wapi baada ya kifo? Je! Watafufuliwa?
  404. Bwana alikuwa na maana gani kusema hatutaonja mauti kabisa tukimwamini?(Yohana 11:25)
  405. Kumwambia mtu mwenye dhambi kuwa atakwenda kuzimu asipotubu Je! ni kuhukumu?
  406. Bwana alimaanisha nini kusema “Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili” Hao kondoo wengine ni akina nani?
  407. Roho saba za Mungu ni zipi? na je zinatofautiana na Roho Mtakatifu?
  408. Huyu Azazeli ni nani tunayemsoma katika(Walawi 16:8)?
  409. Tofauti kati ya ndoto na Maono ni ipi?
  410. Tunaposema tuishi kwa Neno, Inamaanisha tuishi maisha ya namna gani?
  411. Nini maana ya huu mstari “Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, Imani nimeilinda”?
  412. Ni laana ipi hiyo Mungu alimaanisha ataipiga dunia nayo katika Malaki 4:5-6?
  413. Je! mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni yupi Mzungu mwafrika au Mchina?
  414. Ni rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano, Je! ni sindano ipi hiyo inayozungumziwa?
  415. Je! mabalasi Bwana aliyoyatumia kugeuzia maji kuwa divai, yalitumika tu kwa kazi hiyo?
  416. Je! Unaweza kubatizwa na usipokee Roho Mtakatifu?. Na Je! Unaweza kupokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono?
  417. Je! Mungu ataiangamiza dunia tena baada ya gharika ya Nuhu?
  418. Maneno haya yana maana gani? “..kwa sababu HAMTOI ROHO KWA KIPIMO. (Yohana3:34)”
  419. Ni kwa jinsi gani Mungu anapatiliza maovu ya baba zetu sawasawa na Kutoka 20:5-6?
  420. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii; Mstari huu unamaana gani?.
  421. Shetani anatolea wapi fedha, angali tunajua Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana?
  422. Kwanini kabila la Dani na Efraimu hayaonekani yakiorodheshwa miongoni mwa yale makabila 12 ya Israeli katika Ufunuo 7?
  423. Nitajuaje kama ndoto ni ya Mungu au ya Shetani?
  424. Je! baada ya ulimwengu huu kuisha malaika watakuwa na kazi gani tena?
  425. Je! kuna ubaya wowote kuwaombea ndugu zetu waliokufa katika dhambi, Mungu awakumbuke katika ufalme wa mbinguni?
  426. Je! Mungu anamjaribu mtu?
  427. Mstari huu una maana gani? “Tupa chakula chako usoni pa maji; Maana utakiona baada ya siku nyingi”
  428. Je! ni halali kutoa cheti kwa wakristo wanaooa?
  429. Je! mbinguni kuna malaika wa kike?. Na je! tukifika mbinguni tutafanana wote?
  430. Je! kunena kwa Lugha mpya kukoje?
  431. Je! kuomba kwa bidii kama Eliya ni kuomba kwa namna gani?
  432. Bwana alimaanisha nini kusema JIKANE mwenyewe?
  433. “heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao” je hatuna ruhusa ya kuwa matajiri katika roho?
  434. Bwana alimaanisha nini kusema “waache wafu wazike wafu wao?
  435. Je! Kushiriki au kujihusisha kwenye michezo ni dhambi?
  436. Je! Ni dhambi kwa kijana aliyeokoka kuvaa suruali za kubana (model), kunyoa mitindo?
  437. Je! Mbinguni Kutakuwa na kula na kunywa?. Kwanini, tuimbe, je! kuna ulazima wowote wa kufanya hivyo?
  438. Mstari huu una maana gani? “yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake, yuko na mtu mwovu azidishaye maisha yake katika udhalimu wake”?
  439. Kwanini Bwana Yesu alisema pale msalabani naona kiu?
  440. Biblia inamaana gani kusema “Vilivyotakaswa na Mungu, usiviite wewe najisi”?
  441. Je! “majira na sheria” mpinga-kristo atakayokuja kubalisha ni kupindua siku ya sabato na kuwa jumapili?
  442. Je! vitabu vya biblia viliwezaje kukusanywa pamoja?
  443. Je! Adamu aliwasaliana na Mungu kwa lugha ipi pale bustanini?
  444. Je! kuchora tattoo ni dhambi?
  445. Nini maana ya mstari huu: (Mtu ambarikiye mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema; Itahesabiwa kuwa ni laana kwake.Mithali 27:14 )?
  446. Je! tunaruhusiwa kumuombea mtu ambaye haweki bayana kile anachohitaji kuombewa?
  447. Biblia ituambia tusalimiane kwa busu takatifu. Hili busu ndio lipi?
  448. Je! ni kweli kuna viumbe vinavyoishi sayari nyingine (ALIENS)?
  449. Elisha alikuwa ana maana gani kulia na kusema “Gari la Israeli na wapanda farasi wake”?
  450. Nini Tofauti kati ya uzinzi na uasherati ?
  451. Mfano ule Yesu alioutoa wa Kabaila aliyesafiri katika nchi ya mbali, una maana gani?
  452. Ayubu alijaribiwa kwa muda gani?.
  453. Kitabu cha YASHARI kinachozungumziwa katika 2Samweli 1:17-18, ni kitabu gani?
  454. Kwanini Samweli aliruhusiwa kuhudumu hekaluni kama vile Walawi wakati yeye ni mu-Efraimu?
  455. Biblia inaposema utauwa unafaa kwa mambo yote, inamaana gani?
  456. Kucheza karata ni sahihi kwa Mtu aliye MKRITO?
  457. Kwanini maandiko yanajichanganya yenyewe kwenye habari ya Paulo alipotokewa na Yesu alipokuwa anakwenda Dameski?
  458. Watakatifu waliofufuka na yesu walienda wapi?
  459. Wapunga Pepo ni watu wa namna gani?
  460. Nini maana ya Kipaimara?..Na je! Ni jambo la kimaandiko?
  461. Je! mtu kusikia sauti za watu walio mbali, kunaweza tokana na Mungu?
  462. Bwana alimaanisha nini kusema “Heri waliotasa, na matumbo yasiyozaa, na maziwa yasiyonyonyesha”?
  463. Nifanyaje ili ni nijue kuwa uamuzi ninaoufanya ni mapenzi ya Mungu?
  464. Ni kosa gani Daudi alilolifanya katika kuwahesabu watu?
  465. Nini maana ya “tamaa yako itakuwa kwa mumeo”?
  466. Je, kama hauna ubatizo sahihi hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu?
  467. Askari magereza kumnyonga mtu ni dhambi?
  468. Tofauti kati ya MYUNANI, MFARISAYO NA MSADUKAYO ni ipi?
  469. Je! mtu anayetungisha mimba kwenye chupa anafanya dhambi?
  470. Je! ni sahihi kujipa cheo Mfano Mighty Prophet, Chief Apostle n.k?
  471. Biblia inakataza kuapa kabisa, lakini kwanini watu wanaapa mahakama?
  472. Je! mtu anaweza kutamka Neno zuri au baya kwa akili zake na likaja kutokea ikiwa si Mungu?
  473. Je! Mungu anaupendeleo kwa wanaume zaidi ya wanawake?
  474. Je! Kufanya masturbation (Punyeto) ni dhambi?
  475. Mti wa MLOZI alioonyeshwa nabii Yeremia 1:12 tafsiri yake ni nini?
  476. Je!Mungu anaweza kuleta majibu kupitia nguvu za giza maana nashindwa Kuelewa ninaposoma habari za Mfalme Sauli kupata majibu kwa mwanamke mchawi?
  477. Mtume Paulo alikuwa ana maana gani kusema “Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu;?
  478. Nitamjuaje nabii wa Uongo?
  479. Biblia inamaana gani kusema “Usiseme moyoni mwako,Ni nani atakayepanda kwenda Mbinguni? (yaani ni kumleta Kristo chini)?”
  480. Je! Inakubalika kumtolea mtu mwengine damu?(blood transfusion).
  481. Viumbe vinatazamiaje kufunuliwa kwa wana wa Mungu?
  482. Nini maana ya msimwite mtu baba duniani?
  483. Kaini alipatia wapi mke?
  484. Je! shetani anaweza kuyajua Mawazo ya mtu?
  485. Sanduku la agano linawakilisha nini?
  486. Nuhu aliwaletaje letaje wanyama kwenye safina?
  487. Nini tofauti kati ya 1) KUOKOKA, 2) WOKOVU, 3) KUONGOKA?
  488. Mtume Paulo alikuwa na maana gani kusema NIKAKUFA KILA SIKU??
  489. Mbona Mungu anaruhusu watu wapate shida, ilhali ana uwezo wa kutuepusha?
  490. Bwana Yesu alimaanisha nini kusema “Mkahubiri injili kwa kila kiumbe? (Luka 16:15)”
  491. Ni kwa nini tunasema tunamwabudu MUNGU aliye hai ,Je! wale wanaomwabudu shetani sio mungu wao aliye hai?
  492. Kwanini MUNGU Anampa Nabii Hosea maagizo ya Kumuoa mwanamke kahaba? (Hosea 3)
  493. Kutoka 10:1 “BWANA anasema atampa Farao moyo Mgumu, asimtii, je! hapo Bwana Atamhukumu Farao kama mkosaji siku ile?”
  494. Mstari huu unamaana gani? ″Walakini hautapotea hata Unywele mmoja wa Vichwa vyenu? (Luka21:18).
  495. Nitaamini vipi kama kuna mbingu au kuzimu?
  496. KUFUKIZA UVUMBA ndio kufanyaje? Na tena wana wa Israel walimfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, ndio yupi huyo?
  497. Nini maana ya usipunguze wala kuongeza Neno la Mungu?
  498. Je! ni dhambi kusherekea siku ya kuzaliwa? Birthday!
  499. Je! ni halali kwa mtu wa Mungu kutumia njia za uzazi wa mpango?
  500. Je! ni dhambi kwa mkristo kwenda hospitali au kutumia miti shamba anapougua?
  501. Nini maana ya mtu akija kwangu naye HAMCHUKII baba yake hawezi kuwa mwanafunzi wangu?
  502. Nini maana ya chakula cha watoto wasipewe mbwa?
  503. Je! Mungu anasababisha ajali?
  504. Kwanini Mtume Paulo hakumsamehe Marko?
  505. Biblia inasema askofu anapaswa awe mume wa mke mmoja! Je! Wale wasiooa kwa ajili ya injili hawawezi kuwa maaskofu?
  506. Je! taratibu za kufunga ndoa [yaani harusi] ni agizo la Mungu au ni mapokeo tu ya kibinadamu?
  507. Kunena kwa lugha kukoje?
  508. Pombe inatengenezwa na mtama Je! ni sawa kwa mkristo wa kweli kulima mtama na kuuza na hata hiyo hela kuitumia kutolea sadaka?
  509. Je! Siku ya hukumu tutakuwa na amri ya kuwaamrisha malaika wawatupe watu waovu motoni?
  510. Sheria ilikuwaje dhaifu kwasababu ya mwili?(Warumi 8:3)
  511. Nini maana ya “NITAWAVUTA WOTE KWANGU” (Yohana12:32)?
  512. Je kuna andiko linalomruhusu mwanamke kuwa sister?
  513. Yohana Mbatizaji alibatizwa na nani?
  514. Nini maana ya huu mstari? “Mathayo 13:30 Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno;?
  515. Maana ya huu mstari ni ipi? Mithali 14:4 ‘Zizi ni safi ambapo hapana ngombe;bali nguvu za ngombe zaleta faida nyingi’.
  516. Pentekoste ni nini?
  517. Matowashi ni wakina nani?
  518. Nini maana ya haya maneno aliyosema Bwana ; Tuliwapiga filimbi wala hamkucheza; Tuliomboleza wala hamkulia?
  519. Kuna tofauti gani kati ya SALA na DUA?
  520. Je! Ni hatua zipi muhimu za kufuata baada ya ubatizo?
  521. Ni sahihi kwa Mkristo mtakatifu kumwambia BWANA ailaze roho ya mtu aliyekufa mahali pema PEPONI?
  522. Je! Ni sawa kuingia katika shamba la mtu mwingine na kula jinsi utakavyo,kama maandiko yanavyosema katika Kumb 23:24?
  523. Luka 12:20 inasema “USIKU HUU WA LEO WANATAKA roho yako!” Ni wakina nani hawa wanaoitaka roho yake?
  524. Bwana YESU alimaanisha nini pale aliposema “mkono wako ukikukosesha ukate?
  525. Tofauti katika ya zaka na sadaka ni ipi?
  526. Je! nilazima mtu aongozwe sala ya toba ili awe ameokoka?
  527. Mtu ambaye amemwamini Yesu lakini akafa bila kubatizwa je! atenda mbinguni?
  528. Je! sisi ni wafalme na makuhani kwa namna gani?
  529. Petro aliambiwa na Bwana Yesu UKIONGOKA WAIMARISHE NA NDUGU ZAKO. Je! kuongoka maana yake nini?
  530. Bwana Yesu alimaanisha nini aliposema; Mafarisayo Hupanua HIRIZI zao, na kuongeza MATAMVUA yao?
  531. Bwana alikuwa na maana gani kusema Mathayo 5:39 “mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili?
  532. Zile tunu (Dhahabu, uvumba na manemane) Mamajusi walizozitoa kwa Bwana (Mathayo 2) . ziliwakilisha nini?
  533. SAYUNI ni nini?
  534. Manabii walisema “Neno la Mungu likanijia” ..Maana ya hili neno ni nini?.
  535. Nini maana ya hili andiko “Ushuhuda wa YESU ndio ROHO YA UNABII” (ufunuo 19:10)?
  536. Bwana aliposema “Sikuja kutangua torati bali kuitimiliza” alikuwa anamaanisha nini?
  537. Katika 1Yohana 5:6-9, (a) Ni kwa namna gani Yesu alikuja kwa maji na damu?
  538. Katika Marko 2:2-12, Kwanini Bwana Yesu alichukua hatua ya KUSAMEHE dhambi kwanza kabla ya kumponya yule kiwete?
  539. Neno “Mashehe” tunaliona likitajwa katika biblia(Agano la kale); Hawa mashehe ni wakina nani?
  540. Je! Ni sahihi kwa mkristo kuoa/kuolewa na mtu wa imani nyingine?
  541. Nini maana ya ELOHIMU?
  542. Wale manabii 400 waliomtabiria mfalme Ahabu wakati wa Mikaya walikuwa ni manabii wa Mungu au?
  543. Musa aliua lakini bado Mungu alimchangua kuwaongoza wana wa Israeli, je! Mungu anaruhusu mauaji?
  544. Ule msalaba unaowekwa kwenye kaburi, na ile ibada inayofanywa vina umuhimu wowote kwa mkristo?
  545. Katika kitabu cha Ufunuo 16:5, Tunaona akitajwa malaika wa maji Swali Huyu malaika wa maji ni nani? Naje! Kuna malaika wa aina ngapi?
  546. Habari ile ya Pilato kuchanganya zile damu za wayahudi na pamoja na dhabihu zao,(Luka 13) ilihusu nini?
  547. Bwana Yesu alikuwa anamaanisha nini kusema Marko 2:19″walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana-arusi yupo pamoja nao?”
  548. Paulo alimwambia Timotheo atumie mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lake, Je! tunaruhusiwa na sisi pia kutumia pombe?
  549. BWANA alimaanisha nini kwenye mstari huu Marko 2:21″ Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu;?
  550. Ule mfano wa wanawali 10 (Mathayo 25), wale watano hawakuwa na mafuta ya ziada katika chupa zao je yale mafuta ya ziada yanawakilisha nini?
  551. Ni halali kubatiza watoto wadogo?
  552. Kuna hukumu za aina ngapi?
  553. Kulingana na 1Wakorintho 3:10-15, kama inavyosema..ni kwa namna gani kazi ya mtu itateketea, na kupimwa kwa moto?
  554. Shetani kwa sasa ni mzuri wa umbo kama malaika watakatifu au ni mwenye mapembe na makwato na makucha marefu?
  555. Kwanini Mungu awachome watu kwenye ziwa la moto na hali yeye ndiye aliyewaumba?
  556. Ni kweli mtu anaweza akafa lakini roho yake ikawa inatumika kama msukule (kumilikiwa na mtu fulani kwa wakati) mahali pengine?
  557. Naomba kujua utofauti kati ya DHAMBI, UOVU na KOSA kibiblia.
  558. Je! Ni sahihi mtu kubatizwa kwenye maji ya KISIMANI?
  559. Kwanini kuna watu wanafanyiwa deliverance (Maombi ya kufunguliwa), lakini baada ya muda wanarudiwa tena na hali ile ile sababu ni nini?
  560. Je! mtu anapofunga kwa muda wa SAA 24,anapaswa kunywa maji au kitu chochote?
  561. Je! Ni sahihi kumuita Maria mama wa Mungu?
  562. Ubatizo wa Moto ni upi?
  563. Je! Bikira Maria ni MALKIA WA MBINGUNI?
  564. Wale watu ambao Shetani atawadanganya katika mwisho wa utawala wa miaka 1000, watatoka wapi, angali tunajua utawala ule utakuwa umejawa na Watakatifu tu?
  565. Kwanini Mungu hakumuua Nyoka Mpaka akaruhusu ajaribiwe pale Bustani na Edeni?
  566. Je! mtu aliyeokoka anaruhusiwa kumiliki Guest house au Lodge ambayo ina Bar ndani yake na kutoa fungu la kumi kwa kupitia hiyo kazi?
  567. KUZIMU ni mahali pa namna gani ,Je! huko wanaishi watu wakifa na kwenda kupata mateso au ni vinginevyo?
  568. Kati ya Unyakuo wa kanisa, Dhiki kuu, Vita vya har-magedoni, Utawala wa miaka 1000, Vita ya Gogu na Magogu, hukumu ya kiti cha enzi cheupe. Je, ni kipi kinaanza na kingine kufuata?
  569. Bwana aliposema kuwa yeye ni “Mungu wa miungu” alikuwa na maana gani?..je! yeye ni Mungu wa sanamu?
  570. Je! Watakaoenda mbinguni ni wengi?
  571. Je! Mkristo anaruhusiwa kula nguruwe, na kuvuta sigara na kunywa pombe?
  572. Je! Ni sahihi kwenda kumfuata kiongozi wa dini kwa mfano Padre na kumpigia magoti kumweleza dhambi zako akusamehe?.
  573. Biblia inasema ” HAMJUI YA KUWA MTAWAHUKUMU MALAIKA? (1Wakorintho 6:2-3) ”. je! sisi tutawahukumuje Malaika?.
  574. Mitume wote waliopita walikuwa ni watu weupe, Je! ni kweli ngozi nyeusi ililaaniwa ?
  575. Sabato halisi ni lini, Je! ni Jumapili au Jumamosi?, Ni siku gani itupasayo kuabudu?
  576. Mungu alikuwa anaongea na nani aliposema na “Tumfanye mtu kwa mfano wetu”,(Mwanzo 1:26)?
  577. Katika biblia kuna Ufufuo wa aina ngapi?
  578. Je! ni kweli dunia iliumbwa takribani miaka 6000 iliyopita? na je! Shetani alikuwepo duniani wakati dunia inaumbwa?
  579. Tumeambiwa tunaposali tusipayuke-payuke, Je! huko kupayuka payauka ndio kupi?
  580. Je! Wayahudi wote wataokolewa hata kama ni watenda dhambi kwasababu wao ni uzao mteule?
  581. Je! Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ipi?
  582. Je! kuna dhambi kubwa na ndogo?
  583. Ni nani anayetawala dunia kati ya Mungu na Shetani?.
  584. Je! Ni sahihi kwa mkristo kuning’iniza picha nyumbani mwako kama ya YESU?
  585. Kubatizwa kwa ajili ya wafu ndio kupi, kuonakozungumziwa katika 1Wakoritho 15:29?
  586. Je! Inawezekana mtu akawa anafanya miujiza na bado asinyakuliwe?

Unaweza pia kuyapata mafundisho yetu ya kila siku Whatsapp. Jiunge  kwa kubofya  hapa chini>

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ

Print this post

MAJIBU YA MASWALI YANAYOULIZWA NA WASIO WAKRISTO (Sehemu ya kwanza).

Swali 1: Ni nani aliyemshawishi Daudi kuwahesabu Israeli ni Mungu au shetani?..Maana 2Samweli 24:1 inasema ni Mungu lakini 1Nyakati 21:1 inasema ni shetani.

Jibu: Ni shetani ndiye aliyemshawishi Daudi kwa ruhusa ya Mungu. Ayubu alijaribiwa na shetani kwa ruksa maalumu kutoka kwa Mungu. Hivyo ni sawa na kusema Mungu ndiye alimjaribu Ayubu..ni hivyo hivyo kwa Daudi pia.

Swali 02: Mungu anadanganya?maana  Ezekieli 14:9 inasema anadanganya.

Jibu: Mungu hadanganyi shetani ndiye anayedanganya, mtu mwovu anapoikataa njia ya haki, Mungu anaweza kuruhusu shetani amwingie na kumdanganya, hivyo inaweza kutafsirika kwamba kadanganywa na Mungu lakini si Mungu bali ni shetani (Soma 1Wafalme 22:20-23).

Swali 03: Nabii aliyetabiriwa na Musa kuwa atatokea si Yesu bali ni nabii mwingine kutoka Arabia,  Mohamedi (Kumbukumbu 18:15).

Jibu:

Kumbukumbu la Torati 18:15 “BWANA, Mungu wako, atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi; msikilizeni yeye”

Musa alikuwa mwisraeli na si Mwarabu kutoka Saudi Arabia, na ndugu zake hawakuwa waarabu bali wayahudi..Na Mohamedi hakuwa Mwisraeli bali Mwarabu.

Lakini Bwana Yesu alikuwa Myahudi na alizaliwa Israeli. Na zaidi ya yote alifanya miujiza zaidi haya ya Musa. Kwahiyo Bwana Yesu ndiye aliyetabiriwa pale na yeye ndiye Mwanzo na Mwisho hakuna mwingine. (Matendo 7:37).

Swali 04: Biblia inasema tukifika peponi tutapewa wake mara 100 ya tulionao sasa, mabikira.(Marko 10:30). Kwanini mnasema hakuna kuoa peponi?

Jibu:

Marko 10:28 “Petro akaanza kumwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe.

29 Yesu akasema, Amin, nawaambieni, Hakuna mtu aliyeacha nyumba, au ndugu waume, au ndugu wake, au mama, au baba, au watoto, au mashamba, kwa ajili yangu, na kwa ajili ya Injili,

30 ila atapewa mara mia sasa wakati huu, nyumba, na ndugu waume, na ndugu wake, na mama, na watoto, na mashamba, pamoja na udhia; na katika ulimwengu ujao uzima wa milele”

Ndugu wake na ndugu waume, sio wake au waume au wachumba, bali ni ndugu wenye jinsia za kiume na za kike, na zaidi ya yote thawabu hizo ni katika ulimwengu huu huu, na sio peponi. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa.(Marko 12:25)

Swali 05: Yesu alisema “kila mtu atabeba msalaba wake” iweje yeye achukue dhambi za wengine?

Jibu: Alisema “Mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate”. Marko 8:34.

Kinyozi akikwambia “ukitaka kuja kwangu kunyoa beba viwembe vyako unifuate na pia uwe tayari  kupata maumivu endapo ikitokea hitilafu”.. Je! Kwa kusema hivyo atakuwa amekataa kuchukua mzigo wako wa kukunyoa?.

Na wokovu wa Yesu ni hivyo hivyo, ukitaka  kupona, sharti ukubali gharama za wokovu. Ukikwepa gharama utakufa na dhambi zako.(Yohana 8:24).

Swali 06: Paulo kamtabiri Mohamed kupaa mpaka mbingu ya tatu 2Wakorintho 12:2, Mohamed ndiye pekee aliyefika mbingu ya tatu, Yesu hakufika huko.

Jibu: Si Mohamed aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya tatu bali ni Paulo mwenyewe. Na Paulo aliishia hiyo mbingu ya tatu tu! Na si zaidi, lakini Bwana Yesu alifika mpaka mbingu za mbingu..ambazo hakuna aliyefika hata mmoja.

Yohana 3:13 “Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani, Mwana wa Adamu”.

Waefeso 1:20 “aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho;

21 juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia;

 22 akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa…”

Swali 07: Je Bwana Yesu alikuwa ni Mungu au Mwanadamu? Maana biblia inasema alikuwa ni mtu! (Matendo 2:23)

Jibu: Bwana Yesu alikuwa ni Mungu kamili katika mwili wa kibinadamu, kutimiza kusudi Fulani maalumu,

Ukivaa vazi la kiaskari na kwenda kutimiza majukumu yako ya kiaskari, utaitwa askari na vile vile utafungwa na sheria za kiaskari, lakini hiyo haikufanyi wewe usiendelee kuwa mkurugenzi katika kampuni lako uliloliacha huko nyumbani, Au haikufanyi wewe usiendelee kuwa kiongozi katika Mtaa wako au mji wako.

Na Mungu alipouvaa mwili wa kibinadamu ulioitwa Yesu, ilikuwa ni lazima aitwe mtu!  kwa kitambo lakini hiyo bado bado haimfanyi asiendelee kuwa  Mungu.

Tito 2:13 ”tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu”


Mada Nyinginezo:

FUATILIA NDOTO HII, UTAJIFUZA KITU.

KWANINI MITUME WAMUULIZE BWANA FARAGHANI?

Ni yupi aliyekuwa mkwe wa Musa kati ya Reueli na Yethro?

JE! NI DHAMBI KUIMBA WIMBO WA TAIFA?

JE! NI DHAMBI KUIMBA WIMBO WA TAIFA?

Rudi Nyumbani

Print this post

Shetri ni nini kama tunavyosoma katika Marko 3:38?

Jibu: Tusome,

Marko 4:35 “Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, Na tuvuke mpaka ng’ambo.

36 Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye

37 Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji.

38 Naye mwenyewe alikuwapo katika SHETRI, amelala JUU YA MTO; wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia?”.

Katika kisa hicho tunaona Wanafunzi walimchukua Bwana Yesu kama alivyo (yaani bila ya kitu chochote cha njiani kama vile chakula, au mavazi). Walimchukua kama alivyo..Na kumchukua kunakozungumziwa hapo ni kumchukua, kama vile mtu anavyomchukua mwenzake na kumpa lifti ya gari, ndivyo wanafunzi walivyomchukua Bwana Yesu..

Lakini tunaona walipokuwa njiani ndani ya ile Merikebu, Bwana Yesu alienda kulala katika Shetri ya Merikebu.

Sasa “SHETRI” au kwa lugha nyingine “TEZI”, ni sehemu ya Nyuma ya Meli au Merikebu, ambayo ni pana, na ndiyo iliyotumika katika kuwekea mizigo, na pia ndipo palipotengenezewa vyumba vya kulala watu. Sehemu ya mbele ya Meli au Merikebu inaitwa “OMO”, ambayo ni nyembamba ili kuisiaidia meli kukata mawimbi.

Sasa Bwana Yesu alienda kulala kwenye Shetri, mahali ambapo kulikuwa na nafasi ya kulala, na akawa amelala juu ya mto! (Mto unaozungumziwa hapa sio mto wa kutiririsha maji, bali ni ule mto wa kulalia kitandani, kuupatia shingo egemeo bora). Na akiwa Dhoruba ikaanza, na chombo kikakaribia kuzama..na Baadaye wanafunzi wakamwamsha Bwana na Bwana Yesu akaikemea ile Dhoruba ikatulia.

Sasa kikubwa tunachoweza kujifunza katika tukio hilo ni kuwa, Bwana Yesu anaweza kuwa yupo ndani yetu lakini amelala!. Tusipopaza sauti zetu kwa nguvu kwa maombi, basi tutahangaika na Dhoruba zilizopo nje, na wala yeye hatasema chochote.

Hii inatukumbusha kuwa waombaji, na si waombaji tu, bali waombaji wenye bidii, wenye kupaza sauti mpaka majibu ya maombi yatokee.

Bwana atusaidie katika hayo.

Maran atha!

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

Ahera ni wapi? Kama tunavyosoma katika biblia.

SABATO ILIFANYIKA KWAAJILI YA MWANADAMU NA SI MWANADAMU KWAAJILI YA SABATO!

Bustani ya Edeni ipo nchi gani?

MWANZO WA INJILI YA YESU KRISTO.

NI NINI TUNAJIFUNZA KWA DEMA NA MARKO?

Rudi nyumbani

Print this post

TUKIO LA MUSA NA ELIYA KUMTOKEA BWANA, LIMEBEBA UJUMBE GANI?

Jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo libarikiwe, karibu tujifunze maneno ya Uzima wa Mungu wetu..

Yapo maswali kadhaa ambayo tunaweza kujiuliza, juu ya tukio la Bwana Yesu kutokewa na Musa na Eliya siku ile alipopanda mlimani kuomba pamoja na wale wanafunzi wake watatu (Petro, Yohana na Yakobo)..

Na maswali yenyewe ni haya..

 1) Iweje Bwana Yesu atokewe na Musa ambaye tayari alishakufa miaka mingi?, na Zaidi ya yote maandiko yanasema alizikwa, tena na Mungu mwenyewe?..

2) Kwanini Musa na Eliya wamtokee?.. kulikuwa na umuhimu gani wa wao kumtokea Bwana?

Sasa ili tupate majibu ya maswali hayo vizuri, Labda tusome habari yenyewe kwa ufupi kisha tuendelee

Luka 9:28 “Baada ya maneno hayo yapata siku nane, aliwatwaa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba.

29 Ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe, yakimeta-meta.

30 Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni MUSA NA ELIYA;

31 walioonekana katika utukufu, WAKANENA HABARI ZA KUFARIKI KWAKE ATAKAKOTIMIZA YERUSALEMU”

Kiini cha majibu ya maswali yetu tutakipata katika huu mstari wa 31.. “walioonekana katika utukufu, WAKANENA HABARI ZA KUFARIKI KWAKE ATAKAKOTIMIZA YERUSALEMU”

Kumbe Sababu ya Musa na Eliya kumtokea Bwana, ilikuwa ni kuzungumza kuhusu Kufa kwake Bwana Yesu, ambako atakutimiza Yerusalemu.

Sasa swali linakuja?, je ni kwamba Bwana Yesu alikuwa hajui kwamba atakwenda kufa mpaka atokewe na watu hao wawili, wamweleze kuhusu kufa kwake?.. Jibu ni la!.. alikuwa anajua, lakini zipo siri nyingine zihusuzo kufa kwake na kufufuka kwake na kupaa kwake, ambazo hizo Baba alimfunulia siku hiyo kupitia manabii hao wawili.

Kumbuka kabla ya Kristo kufa, roho za watakatifu zilikuwa chini, na shetani alikuwa na uwezo wa kuzileta juu, kama wewe ni msomaji wa biblia utakumbuka lile tukio la Samweli kuletwa juu ya yule mwanamke mwenye pepo la utambuzi, na baada ya kuletwa juu, Samweli aliweza kutoa unabii wa mambo yajayo, ijapokuwa alikuwa ameshakufa na kuzikwa, kwani tunasoma, alimtolewa Unabii Mfalme Sauli kuhusu KUFA KWAKWE, AMBAKO KUTAKWENDA KUTIMIA KIPINDI SI KIREFU KUTOKA PALE. Unaweza kusoma Habari hiyo kwa urefu katika kitabu cha 1Samweli 28:1-19.

Sasa Biblia haijaeleza Musa alikuwa anamweleza nini Bwana Yesu, lakini tunajua kabisa ni kuhusu Habari za kufunguliwa kwao wafu, na kwamba Bwana Yesu atakwenda kusulibiwa na kushuka sehemu ya wafu wao (akina Musa na wengine walipo na kuwaweka huru, na kwamba siku ya tatu atafufuka).

Kwahiyo kumbe kabla ya Bwana Yesu kufa, Wafu waliendelea kuishi, na pia iliwezekana kuwaleta baadhi yao juu na kutoa unabii, kwa njia yoyote ile!..

Kwasababu hiyo basi tumeshapata jibu ni kwanini MUSA, aliletwa juu na Mungu, ili kutoa unabii (Habari za kufa kwake Bwana Yesu, ijapokuwa Musa alikuwa ameshakufa kitambo na kuzikwa)…Ni kama tu vile, Nabii Samweli alivyoletwa juu na yule mwanamke mwenye pepo la utambuzi. (Kumbuka jambo hilo liliwezekana tu kipindi kabla ya Bwana Yesu kufa, lakini baada ya Bwana Yesu kufa na kufufuka, hakuna mchawi yeyote anayeweza kumleta juu mtu aliyekufa, kwasababu Kristo alizichukua funguo za Mauti na kuzimu).

Hapo tumepata jibu kuhusu Musa, sasa vipi kuhusu ELIYA?

Tunajua kabisa Eliya hakufa, bali alipaa..Maana yake Eliya anayajua yaliyo ya Mbinguni.. kama Nabii, Bwana alimtoa huko na kuja kumpasha Habari Bwana Yesu, kuhusu kupaa kwake, na enzi na mamlaka zinazomngojea Mbinguni (labda na siku hiyo alimpa na tarehe ya kupaa kwake, hatujui).

Kwasababu ijapokuwa Eliya alikuwa amepaa mbinguni, lakini bado alikuwa ni Nabii. Kwahiyo ujio wa Eliya ulikuwa ni wa muhimu sana kwa Bwana, kupata taarifa kuhusu kupaa kwake.

Kwahiyo kwaufupi ni kwamba Mungu aliwatumia manabii hawa wawili kama Manabii wa Ushahidi. Na Ushahidi huo ni wa KUFA kupitia Musa, na Kupaa kupitia ELIYA. Kwasababu Kristo naye atakufa kama Musa aliye nabii mkuu, na vile vile atapaa mbinguni kama ELIYA.

Kwahiyo baada ya tukio lile, Bwana Yesu alipokea Ufunuo mkuu kuhusu Mauti yake na kufufuka kwake, na kupaa kwake.. Zaidi sana na kurudi kwake kutakavyokuwa..ndio maana tunaona pia Uso wake uling’aa kama jua, kuashiria siku ya kurudi kwake kutakavyokuwa.

Na wakati ulipofika kweli Bwana Yesu, alikufa, akafufuka, na akapaa mbinguni.. imesalia hatua moja tu!.. nayo ni KURUDI KWAKE KUTUCHUKUA!..

Je! Umejiandaaje?.. Kama Nabii hizo mbili za kufa na kufufuka kwake na kupaa kwake zilitimia.. Basi hata kurudi kwake kutatimia. Na tupo katika majira ya kurudi kwake, dalili zote zimeshaonekana, muda wowote mambo yanakwisha, Kristo anakuja kuwachukua watakatifu wake, na kitakachokuwa kimesalia kwa wale watakaobaki ni majuto na dhiki kuu.

Je umejiandaaje? Je umemwamini Yesu na kutubu dhambi zako? Je umebatizwa katika ubatizo sahihi?…kama bado unangoja nini?.. Ukiikataa leo injili siku hiyo hutakuwa na la kujitetea. Mpokee Yesu leo, na ukabatizwe na kujazwa Roho Mtakatifu.

Bwana akubariki.

Maran atha!

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

Biblia inaposema “Wote tumetenda dhambi” si inamaanisha hakuna mtakatifu duniani?

Je Eliya aliandika waraka baada ya kupaa mbinguni?

Mtu wa kwanza kufa alikuwa nani?

Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki;

Ngome ni nini?  Kwanini Mungu anafananishwa na ngome?

Rudi nyumbani

Print this post

HUANGUA MAYAI YA FIRA, NA KUSUKA WAVU WA BUIBUI;

SWALI: Isaya 59:5 ina maana gani?

Isaya 59:5 Huangua mayai ya fira, na kusuka wavu wa buibui; yeye alaye mayai yao hufa, na hilo livunjwalo hutoka nyoka.


JIBU: Ni mstari unaoeleza asili  ya watu waovu.

Anasema huangua mayai ya fira. Fira ni aina ya nyoka wenye sumu kali sana, ambao kwa kawaida mtu akikutana nao, ni lazima awaue, au akikuta mayai yao ni lazima ayakanyage, kwasababu, asipofanya hivyo yakitotolewa wataleta madhara, Lakini mtu mwovu biblia inasema ni kinyume chake huyatotoa. Ikiwa na maana ni mtu ambaye anaona madhara Fulani yanakuja mbele kwa wengine badala ayaangamize, yeye ndio anayekuwa wa kwanza kuyakumbatia.

Mfano mmojawapo wa hawa ni manabii wa uongo, wanaojua kabisa, dhambi ina madhara, na mtu asipoishi katika utakatifu hawezi kumwona Mungu (Waebrania 12:14), lakini kwasababu hawataki kupoteza watu, kwa  tamaa za pesa, hawawaonyi juu ya mambo kama hayo, kinyume chake ndio wanawasogeza kabisa kwenye mambo ya mwilini, biashara na mali, wanamsahau Mungu. Halafu wanakufa katika dhambi zao na kwenda kuzimu.

Vilevile anasema husuka wavu wa buibui. Kama vile tunavyojua buibui anaposuka wavu wake, ni kwa lengo la kunasa wadudu awale. Halikadhalika asili ya watu wa waovu ndivyo ilivyo, huandaa mazingira yote, ya wenzao kunaswa katika mambo maovu na kuangamia.

Kwamfano unapomwombea adui yako afe, ni sawa na mtu anayeunda wavu wa uangamivu. Bwana alisema tuwaombee, lakini sisi tunawatakia mauti, tena katika maombi.

Kwa ufupi, hii ni tabia ya kutengeneza kama sio kufurahia anguko la wengine.

Hivyo biblia inatuonyesha pia tukiwa na tabia kama hizo, zinatufanya na sisi Mungu asitutee na kutupa haki zetu kwa vile tumwombavyo, nasi majibu yanakuja kinyume chake.. Pale tunapotazamia jema linakuja ovu,na  tunapotazamia nuru linakuja giza, tunalithitibitisha hilo katika vifungu vinavyofuata..

Isaya 59:6-9

6 Nyavu zao hazitakuwa mavazi, wala hawatajifunika kwa kazi zao; kazi zao ni kazi za uovu, na vitendo vya udhalimu vimo mikononi mwao.

7 Miguu yao hukimbilia mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia; mawazo yao ni mawazo ya uovu; ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao.

8 Njia ya amani hawaijui; wala hapana hukumu ya haki katika miendo yao; wamejifanyizia njia zilizopotoka; kila apitaye katika njia hizo hajui amani.

9 KWA SABABU HIYO HUKUMU YA HAKI I MBALI NASI, WALA HAKI HAITUFIKILII; TWATAZAMIA NURU, NA KUMBE! LATOKEA GIZA; TWATAZAMIA MWANGA, LAKINI TWAENDA KATIKA GIZA KUU.

Hivyo tupambane, kwa bidii zote tusiwe vyombo vya shetani vya kuunda mabaya kwa wengine.

Bwana atusaidie.

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Injili iliyopo kwa Samaki aina ya Eeli.

Lumbwi ni nini katika biblia?

Wibari ni nani?(Mithali 30:26)

Santuri ni nini? (Danieli 3:5,10)

Biblia inaposema “Wote tumetenda dhambi” si inamaanisha hakuna mtakatifu duniani?

MFANO WA MAMBO HAYO NI UBATIZO.

Donda-Ndugu ni nini?

Rudi nyumbani

Print this post

TAFUTA UZIMA WA MILELE NA SI UZIMA TU!.

Ipo tofauti ya “Uzima” na “Uzima wa milele”.

Uzima, kila mwanadamu anao, na si wanadamu tu peke yao wenye uzima, bali hata Wanyama wanao uzima, na hata ndege na mimea. Lakini Pamoja na kwamba Uzima upo kwa viumbe vingi, lakini Uzima wa milele haupo kwa wote.

Uzima wa Milele ni kitu kingine kabisa…ambacho Mtu hana budi kukitafuta.. Na asipokitafuta na kukipata ataishia kuwa na uzima tu wa kitambo, ambao hautadumu sana, kwasababu wote wasio na uzima wa milele ndani yao, wakishakufa hawatafufuliwa na kuendelea kuishi, badala yake wataangamizwa katika ziwa la moto.

Na Uzima wa milele (ambao kwa lugha nyingine unaitwa “UZIMA TELE”), Unapatikana kwa mmoja tu ambaye ni Yesu.

Yohana 10:10 “…mimi nalikuja ili WAWE NA UZIMA, KISHA WAWE NAO TELE”.

Umeona?..Bwana Yesu amekuja ili tuwe na UZIMA, yaani tuwe na Afya, tuishi Maisha ya heri katika mwili, lakini hajaishia hapo, bali pia tuwe na UZIMA TELE, (Yaani tuwe Uzima wa Milele).

SASA SWALI NI JE TUTAUPATAJE UZIMA WA MILELE?

Jambo moja linalowachanganya wengi, ni kudhani kuwa kuwa na maadili mazuri au kuwa na dini nzuri, au KUSHIKA AMRI 10, ndio kupata Uzima wa milele, pasipo kujua kuwa kuzishika amri 10, au kuwa na dini nzuri, au dhehebu zuri, kama mtu “hajaamua kujikana nafsi ya kumfuata Bwana Yesu” ni kazi bure.. Dini yake nzuri huyo mtu, au maadili yake mazuri, au sifa yake nzuri bado, hakutampa uzima wa milele.

Hebu tusome kisa kifuatacho.. (Zingatia vipengele vilivyoanishwa kwa herufi kubwa).

Mathayo 19:16 “Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema, ili nipate UZIMA WA MILELE?

17 Akamwambia Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. LAKINI UKITAKA KUINGIA KATIKA UZIMA, zishike amri.

18 Akamwambia, Zipi? Yesu akasema, Ni hizi, Usiue, Usizini, Usiibe, Usishuhudie uongo,

19 Waheshimu baba yako na mama yako, na, Mpende jirani yako kama nafsi yako.

20 Yule kijana akamwambia, Haya yote nimeyashika; nimepungukiwa na nini tena?

21 Yesu akamwambia, UKITAKA KUWA MKAMILIFU, ENENDA UKAUZE ULIVYO NAVYO, UWAPE MASKINI, NAWE UTAKUWA NA HAZINA MBINGUNI; KISHA NJOO UNIFUATE”.

Hapo nataka uone maswali, huyu mtu aliyomwuliza Bwana na Majibu Bwana aliyompa.. Swali la kwanza huyu mtu alitaka kujua jinsi ya kuupata UZIMA WA MILELE. Lakini utaona Bwana Yesu alimwambia akitaka KUUPATA UZIMA, (Zingatia; sio uzima wa milele, bali Uzima tu), azishike amri.

Ikiwa na maana kuwa Kuzishika amri 10 peke yake hazimpi mtu UZIMA WA MILELE, bali zinampa tu UZIMA. (aishi Maisha marefu hapa duniani na ya heri) Sawasawa na Walawi 18:5.

Walawi 18:5 “Kwa ajili ya hayo mtazishika amri zangu na hukumu zangu; ambazo MTU AKIZITUMIA ATAISHI KWA HIZO; mimi ndimi Bwana”.

Lakini swali la pili, huyu mtu alilomwuliza Bwana Yesu ni kwamba, tayari ameshazishika hizo amri, ni kitu gani alichopungukiwa Zaidi?.

Na Bwana Yesu alipoona kuwa anauhitaji UZIMA WA MILELE na si UZIMA TU!. Ndipo akamwambia “akauze kila kitu alichonacho kisha amfuate” kwa ufupi, ajikane nafsi yake ajitwike msalaba wake na kumfuata.

Lakini kwasababu yule mtu alikuwa anautaka Uzima na si Uzima wa milele, hakutaka kufanya vile, akaondoka!.. Na akaondoka akiwa na Uzima, na heri katika Maisha, lakini hana Uzima wa milele, jambo la kuhuzunisha sana.

Ndugu unayesoma ujumbe huu, maandiko yanasema kuwa Yesu Kristo ni yeye yule, jana na leo na hata milele, habadiliki (kasome Waebrania 13:8), Maana yake ni kuwa vigezo vyake ni vile vile, kwa jinsi alivyomwambia huyu bwana, kwamba akauze vyote amfuate ndipo apate uzima wa milele, ndivyo anavyotuambia hata watu wa leo.

Sio kwamba huyu ndugu, alikuwa na bahati mbaya mpaka aambiwe vile na Bwana Yesu. Hapana!. Maneno hayo hayo aliwaambia pia wanafunzi wake kabla ya kumfuata..

Luka 14:33 “Basi, kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu”.

Sasa kuacha vyote kunakozungumziwa hapo ni kukitoa kitu katika moyo wako moja kwa moja, kama ni mali, Rafiki, ndugu, au chochote kile, unakitoa moyoni mwako na kuwa tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu..Kama kimeondoka kweli moyoni mwako, basi hata ukiwa nacho kimwili hakina madhara yoyote, kwasababu kiwepo au kisiwepo, hakikusumbui kwasababu huna muunganiko nacho kiroho.. Lakini kama umekiondoa kimwili lakini moyoni mwako bado kipo, bado utakuwa hujafanya chochote..

Hivyo hiyo ni kanuni KUU sana, ambayo sote tunapaswa tujifunze. Gharama za kuupata uzima wa milele si ndogo. Zinahitaji kujikana nafsi kweli kweli, na kubeba msalaba na kumfuata Yesu.

Hebu kwa kumalizia tuisome faida hiyo ya kujikana nafsi na kumfuata Yesu kwa kumalizia mistari ya chini..

Mathayo 19:22 “Yule kijana alipolisikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.

23 Yesu akawaambia wanafunzi wake, Amin, nawaambieni, ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni.

24 Nawaambia tena, Ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano, kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu.

25 Wanafunzi waliposikia, walishangaa mno, wakisema, Ni nani basi awezaye kuokoka?

26 Yesu akawakazia macho, akawaambia, Kwa wanadamu hilo haliwezekani; bali kwa Mungu yote yawezekana.

27 Ndipo Petro akajibu, akamwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata; tutapata nini basi?

28 Yesu akawaambia, Amin, nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili, mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli.

29 Na kila mtu aliyeacha nyumba, au ndugu wa kiume au wa kike, au baba, au mama, au watoto, au mashamba, kwa ajili ya jina langu, atapokea mara mia, na kuurithi uzima wa milele”.

Je! Umejikana nafsi na kumfuata Yesu? Au unajitumainia dini yako?, huyu kijana alikuwa na dini na ameshika amri zote lakini hakuwa na uzima wa milele ndani yake?, unadhani wewe na dhehebu lako utautolea wapi?..

Maadili yako yatakupa Uzima tu!, ni kweli utabarikiwa kwa kuishi vizuri duniani, kwa kuwa na moyo mzuri, lakini kama Yesu hajaingia ndani yako, huna uzima wa milele.

Ukitaka uzima wa milele weka dhehebu lako pembeni, weka dini yako pembeni, weka mali zako pembeni, weka uzuri wako pembeni, weka umaarufu wako pembeni,  weka sifa zako pembeni, na kila kitu chako, weka kando nenda kama mshamba mbele zake Bwana Yesu, kama asiyejua chochote, kama mtu aliyezaliwa leo, kama vile kondoo aliyetayari kuchungwa…Bwana Yesu anataka moyo uliojiachia kwake, moyo wa unyenyekevu..hapo ndipo atakapokuonyesha njia na kukupa uzima wa milele?.

Kama hujaokoka basi hakikisha siku ya leo haipiti bila kuokoka, kwasababu hujui ni nini kitatokea kesho, tafuta mtu aliye mkristo, aombe Pamoja na wewe katika sala fupi ya kumkaribisha Bwana Yesu maishani mwako, au wasaliana nasi kwa namba zilizopo chini ya somo, tutakusaidia kwa hilo.

Bwana akubariki.

Maran atha!

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

NUNUA MAJI YA UZIMA.

NUNUA MAJI YA UZIMA.

MFALME ANAKUJA.

OLE WAO WANAOJITAHIDI KUMFICHA BWANA MASHAURI YAO.

FANYIKA SIPORA WA KRISTO, UNYAKUO UPO KARIBU.

Rudi nyumbani

Print this post

NA JINA LAKE AITWA, NENO LA MUNGU.

Ufunuo  19:11-13

[11]Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda, aitwaye Mwaminifu na Wa-kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita.

[12]Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi; naye ana jina lililoandikwa, asilolijua mtu ila yeye mwenyewe.

 [13]Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa, Neno la Mungu.

Ulishawahi kujiuliza ni kwanini mahali hapo Yesu hajitambulishi kwa jina lake la asili tulilolizoea, bali anajiita Neno la Mungu,?.

Ipo maana kubwa sana nyuma yake ambayo wakristo wengi hatuijui.

Ni muhimu tufahamu kuwa pale Tunapomtaja YESU, tunamlenga Yesu wa pande mbili.

 1. Yesu kama mtu
 2. Yesu kama Neno

Wakristo wengi tunaishia kumtambua Yesu kama mtu,  jinsi alivyokuwa na mamlaka, na uweza, na maajabu, jinsi alivyosulubiwa na kuzikwa na kufufuka na kupaa juu, na sasa hivi anatawala na kumiliki viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani ..jambo ambalo ni zuri sana, kwasababu kwa kumtambua hivyo ndivyo tunavyomwamini na kupokea wokovu na kuponywa shida zetu.

Lakini kosa ni pale tunapoishia kumtambia Yesu-mtu tu, hatutaki kumtambua Yesu kama Yesu-Neno.

Utajiuliza huyu YESU-NENO ni yupi?

Ni Yesu katika maneno yake aliyokuwa anayafundisha. Leo hii ukiweza kuyaishi maneno hayo kikamilifu 100%, basi na wewe unabadilika na kuwa Yesu, mwenyewe.

Kiasi kwamba, wakati mwingine hutahitaji Yesu aje kukusaidia, bali wewe mwenyewe utaweza kufanya, kila kitu.

Wakristo wengi tunampenda Yesu tunapomsoma au kumsikia, lakini hatutaki kuwa kama yeye. Kwasababu tunaona ugumu kuyaishi maneno yake.

Tunafanana na mwanafunzi  anayetegemea tu kikokoteo  (calculator) kupigia mahesabu yake, lakini kichwani asiwe na maarifa yoyote ya kinachofanyika nyuma ya kikokoteo kile

 lakini mtu ambaye anajua kanuni  ya kikokoteo, huyo huwa anakuwa ni bora zaidi..kwasababu hata pasipo kuwa nacho anaweza tu kupiga mahesabu yake na kupata majibu. Atakihitaji kwa kurahisisha tu kazi zake, lakini pasipo hicho bado anaweza kufanya.

Lakini hiyo itamgharimu aende  shule, ajifunze misingi yote ya hisabati..tofauti na yule mwingine ambaye kazi yake ni kubofya tu. “Jibu hilo hapo!”

Ndivyo ilivyo kwa wakristo wanaomtegemea Yesu-mtu tu, na sio Yesu-Neno. Wanamgeuza Bwana Yesu kama calculator wanamwita awasaidie, lakini hawataki kuyaishi maneno yake..

Sio kila wakati tutamwitaji Yesu atusaidie, wakati mwingine anataka sisi wenyewe tufanye, ndivyo alivyowazoeza pia mitume wake ambao hapo mwanzo walizoelea kumtegemea tu yeye ilihali hawazingatii maneno yake

Mathayo 17:17

[17]Yesu akajibu, akasema, Enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu.

Wakati mwingine tunamwita Yesu, atusaidie, na anakaa kimya hafanyi chochote..tunaita usiku kucha hajibu lolote. Ni kwasababu gani? Ni kwasababu hatutaki kuliishi Neno lake.

Kwamfano:  mmoja anaweza akawa anafunga na kukesha kumlilia Yesu ampe  mali (kwasababu anamjua Yesu-mtu anaweza yote)..lakini huku anaendelea na mambo yake ya kidunia.. Na mwingine akalizingatia lile Neno la Yesu linalosema;

Mathayo 6:32-33

[32]Kwa maana hayo yote Mataifa huyatafuta; kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote.

[33]Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa.

Huyu wa pili, anaweza asimtaje Yesu wala mali mahali popote, lakini akapokea hitaji lake, kwasababu tu kajua kanuni ya roho.. Lakini yule wa kwanza kupewa/kutokupewa ni juu ya Yesu mwenyewe..sio juu yake.

Hivyo tujifunze kuyaishi maneno ya Yesu, kwamfano tunapoambiwa tusamehe huyo ndio Yesu-Neno., tunapoambiwa tusizini ndiye Yesu Neno.

Na Yesu mwenyewe alitusisitizia kwamba  maneno yake yakiwa ndani yetu, basi tukiomba lolote yeye atatupa.

Yohana 15:7

[7]Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.

Bwana akubariki.

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

“Yodi” ni nini kama tunavyoisoma katika Mathayo 5:18?

BASI MUNGU ALIMWADHIMISHA MNO.

UNAMCHUKULIA YESU KWAKO KAMA NANI?

Unyenyekevu ni nini?

MAOMBOLEZO YA HADADRIMONI.

HUTATAMBUA LOLOTE, SIKU YA UNYAKUO IKIFIKA.

Mshipi wa dhahabu matitini ni nini?.

Rudi nyumbani

Print this post

Tofauti kati ya maandiko na Neno ni ipi?

Wapo wanatofautisha maneno haya mawili, na wapo wanayoyaona kama ni kitu kimoja..

Ni kweli Bwana Yesu alituonyesha  kuwa  “maandiko na Neno” la Mungu ni kitu kilekile  kimoja, na ndivyo ilivyo..

Soma Yohana 10:35

Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu; (na maandiko hayawezi kutanguka);

Isipokuwa  tofauti yao ndogo ni kwamba maandiko yanajifunga tu katika maandishi.. lakini Neno la Mungu, ni aidha katika maandishi au kuzungumzwa.

Bwana anaweza kutoa ujumbe wake kwa sauti kinabii, vilevile anaweza kuzungumza kwa biblia (maandiko). Na zote zikawa sauti zake zenye majibu.

Lakini tulichopewa, na tunapaswa tukitegemee sana ni Neno la Mungu katika maandiko, alisema,  “maandiko hayawezi kutanguka”, yaani kilichoandikwa kimeandikwa. Lakini Neno lake katika sauti anaweza kulitangua mwenyewe, au akaghahiri, au likawa la muda tu, tofauti na Neno katika maandishi.

Hivyo ukiishi kwa hilo, utakuwa salama. Lakini tukiwa wavivu wa kujifunza biblia. Tuwe na uhakika kuwa tunapoteza maisha yetu.

Marko 12:24

[24]Yesu akajibu, akawaambia, Je! Hampotei kwa sababu hii, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu?

Tupende Biblia zaidi ya chakula, tuone kuwa hatuwezi kuishi bila hilo; Daudi alisema.

Zaburi 119:140

[140]Neno lako limesafika sana, Kwa hiyo mtumishi wako amelipenda.

Tuyapende maandiko, kwani ndio uhai wetu.

Bwana akubariki.

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

Mada Nyinginezo:

Gombo ni nini?

Chuo cha vita vya Bwana ni kipi?(Hesabu 21:14)

Kitabu cha YASHARI kinachozungumziwa katika 2Samweli 1:17-18, ni kitabu gani?

Tofauti kati ya mtu na mwanadamu ni ipi?

Nini maana ya “Torati na manabii”?

Yeshuruni ni nani katika biblia?

URIMU NA THUMIMU NI NINI KATIKA BIBLIA?

Rudi nyumbani

Print this post

Ni maneno gani Bwana Yesu aliyokuwa anayaandika ardhini? (Yohana 8:7).

Jibu: Tuisome Habari nyenyewe…

Yohana 8:3 “Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati.

4 Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini.

5 Basi katika torati, Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii; nawe wasemaje?

6 Nao wakasema neno hilo wakimjaribu, ili wapate sababu ya kumshitaki. Lakini Yesu akainama, AKAANDIKA KWA KIDOLE CHAKE KATIKA NCHI.

7 Nao walipozidi kumhoji, alijiinua, akawaambia, Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe.

8 Akainama tena, AKAANDIKA KWA KIDOLE CHAKE KATIKA NCHI.

9 Nao waliposikia, wakashitakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao; akabaki Yesu peke yake, na yule mwanamke amesimama katikati.

10 Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washitaki wako? Je! Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?

11 Akamwambia, Hakuna, Bwana. Yesu akamwambia, Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako; wala usitende dhambi tena.]”.

Katika tukio hilo maandiko, hayajasema wala kutaja ni kitu gani Bwana Yesu alichokuwa anakiandika ardhini, ikifunua kuwa SIO KITU CHA MUHIMU SANA SISI KUKIJUA, maana ingekuwa ni cha muhimu sana kukijua basi Mtume Yohana asingeacha kukiandika kwa faida yake na yetu pia, au Marko au Mathayo, wangeviandika… Lakini hakikuwa kitu cha muhimu sana kwetu kukijua…Ni sawa tutafute ni aina gani ya udongo, Bwana aliyoitengenezea tope, kwaajili ya kumponya yule kipofu.

Yohana 9:6 “Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho”.

Unaona?..kujua ni aina gani ya udongo iliyotumika hapo kutengenezea tope, haitusaidii sana, vile vile kujua ni aina gani ya Mti ulitumika kumsulubisha Bwana pale msalabani, pia haitusaidii chochote, kwamba tujue ule mti ulikuwa ni Mkoko, au Mtini, au Mpingo, au Mwerezi au Mwaloni haitusaidii chochote kiroho.. Ndio maana maandiko hayaeleza aina ya mti huo.

Vile vile ni maneno gani Bwana Yesu aliyokuwa anayaandika ardhini sio jambo la muhimu kulijua.. Wengi wanasema Bwana Yesu alikuwa anaandika dhambi za wale Mafarisayo na Masadukayo ardhini, kufuatia andiko la Yeremia 17:13..

Yeremia 17:13 “Ee Bwana, tumaini la Israeli, wote wakuachao watatahayarika. WAO WATAKAOJITENGA NAMI WATAANDIKWA KATIKA MCHANGA, kwa sababu wamemwacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai”.

Lakini bado hoja hii haina nguvu, kwasababu Bwana Yesu angekuwa kutwa kuchwa anashinda kuandika tu dhambi za watu mchangani, kwasababu waliokuwa wanamkataa ni wengi.

Hivyo alichokuwa anakiandika sio cha Muhimu kukifaham, lakini kilicho cha muhimu kujua ni KWANINI ALIKUWA ANAANDIKA ARDHINI, WAKATI WATU WANAMWONGELESHWA!. Hicho ndio cha muhimu kujua..

Sababu kuu ya  Bwana Yesu kushuka na kuanza kuandika chini, ilikuwa ni kwa “LENGO LA KUWAPA NAFASI YA KUJITAFAKARI na YA KUCHUKUA MAAMUZI THABITI”.

Ili tuelewe vizuri, tuutafakari huu mfano mrahisi.

“Mtu Fulani unayemjua amekuja kwako kukuuliza swali la mtego, au swali ambalo anayo majibu yake..na wewe ukajua anayo majibu yake…Hivyo ukaamua kukaa kimya, usimjibu swali lile, huku ukianza kuchezea chezea shilingi iliyopo mezani, pako mbele yako, au ukaendelea kuchezea simu…Na baadaye akazidi kukuhimiza umjibu… wewe ukamjibu, jibu fupi, la kumtafakarisha..na baada ya kumjibu ukaendelea kuchezea chezea ile shilingi iliyopo mezani au ukaendelea kuchezea simu yako”.

Je kwa tukio hilo kuna lolote la kujifunza katika hiyo shilingi au hiyo simu?.. kwamba tuanze kutafuta kujua ni shilingi ngapi uliyokuwa unaichezea, au ni mizunguko mingapi uliyokuwa unaizungusha au tuanze kutafuta kujua ni nini ulikuwa unakitazama kwenye simu wakati unaongeleshwa?.

Jibu ni la!.. wewe ulikuwa unarusha rusha ile shilingi, au unachezea simu ile kwa lengo la kumpa yule mtu nafasi ya kujitafakari swali alilouliza, hali kadhalika baada ya kumjibu kwa ufupi na kuendelea kuchezea simu yako ni ili kumpa nafasi ya nafasi ya kuondoka, na kutafakari ulichomwambia.. asiendelee kukuuliza maswali ambayo anayo majibu yake. (Na kwa njama hiyo fupi, basi utafanikiwa kumwondoa huyo mtu mbele yako, bila kutumia nguvu nyingi).

Ndicho Bwana Yesu alichowafanyia Mafarisayo, lengo lake ni kuwapa muda wa kujitafakari na kuacha kuuliza maswali ambayo wanayo majibu yake, na vile vile kuondoka pale. Lakini si kuandika dhambi zao ardhini.

Hivyo hiyo ni Hekima Bwana aliyoitumia kufupisha majadiliano marefu, na hoja zisizokuwa na Msingi.

Na sisi tunachoweza kujifunza hapo ni kuwa, sio kila hoja ni za kushiriki, nyingine ni kuzikatisha kwa Hekima.. Si kila swali ni la kujibu kwa urefu, na si kila mazungumzo ni ya kuyakumbatia kwa muda mrefu. Mazungumzo ambayo ni ya mashindano ya dini, hayo Mtume Paulo kwa ufunuo wa Roho alimwonya Timotheo na makanisa yote Kristo, kwamba wajiepushe nayo..

1Timotheo 6:20 “Ee Timotheo, ilinde hiyo amana; ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo”

2Timotheo 2:14 “Uwakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno, ambayo hayana faida, bali huwaharibu wasikiao”

Bwana Yesu alipopelekwa mbele ya Makuhani na mbele ya Pilato, hakuwa mtu wa maneno mengi, mara zote alipoulizwa maswali ambayo hayana maana yoyote alikaa kimya!!..

Marko 15:4 “Nao wakuu wa makuhani walikuwa wakimshitaki mambo mengi.

4 Pilato akamwuliza tena akisema, HUJIBU NENO? Tazama ni mambo mangapi wanayokushitaki!

5 Wala Yesu HAKUJIBU NENO TENA, hata Pilato akastaajabu”.

Nasi pia pia hatuna budi kuwa watu wa maneno machache na watu wa kujiepusha na mashindano, ya dini.. Umeona, kwa matendo hayo mawili tu ya Bwana kuacha kuwazungumza na wale mafarisayo na kuendelea kuandika chini, ilitosha kuwaondoa Mafarisayo wale, Zaidi hata angetumia maneno mengi, lakini kwa maneno yale machache na tendo lile moja, alivifunga vyinywa vyao.

Tito 3:9 “Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo, na nasaba, na magomvi, na mashindano ya sheria. Kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana”.

Maran atha!

Tafadhali shea na wengine ujumbe huu;

Pia Kwa maombezi/ Ushauri/ Maswali/ Whatsapp:
Tuandikie katika BOXI la Maoni hapo chini au
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312


Mada Nyinginezo:

Je Musa yupo anawashitaki watu..kulingana na Yohana 5:45?

Je kauli ya Bwana Yesu inajichanganya? Katika Yohana 8:14 na Yohana 5:31?

NEEMA YA MUNGU KWA MARIAMU.

Nalikuwa katika Roho, siku ya Bwana?

Kwanini Yakobo na Yohana waliitwa “Wana wa Ngurumo”?

Rudi nyumbani

Print this post