Mafundisho

by Admin | 6 Julai 2018 08:46 um07

Masomo ya hivi karibuni ni ya kwanza katika orodha, ili kusoma, bofya kichwa cha somo husika kufungua. Pia ukiwa na maswali/ unahitaji maombezi/ piga namba hizi: +255693036618/ +255789001312

 1. NITAJUAJE KAMA MAOMBI YANGU YAMEFIKA (YAMEJITOSHELEZA)?.
 2. NI NINI BWANA ANATAKA KUTOKA KATIKA MUUJIZA ALIOKUFANYIA?
 3. WALIKUWA WAMECHOKA NA KUTAWANYIKA KAMA KONDOO WASIO NA MCHUNGAJI.
 4. YESU HAYUPO KATIKA MAZINGIRA YALEYALE TU SIKUZOTE, USIJISAHAU.
 5. SHAMBA HUWA HALIMTAMBUI WALA KUMSUBIRIA MKULIMA.
 6. MAZUNGUMZO MABAYA HUHARIBU TABIA NJEMA.
 7. KUMJUA YESU SI KUPATA UZIMA WA MILELE.
 8. JIPE NAFASI KATI YA TAARIFA UNAYOIPOKEA NA MAAMUZI UNAYOYATOA.
 9. TAFUTA KWA BIDII KUWA MTAKATIFU.
 10. KUWA MWOMBOLEZAJI.
 11. BABA UWASAMEHE
 12. NIMEYATUNZA MANENO YA KINYWA CHAKE ZAIDI YA RIZIKI YANGU.
 13. EPUKA KUCHELEWA IBADA.
 14. KATAA KUWA EUTIKO, WA KUSINZIA IBADANI.
 15. MIMI NI ALFA NA OMEGA.
 16. IJUE HEKIMA YA MUNGU KATIKA KUKUINUA KIMAISHA.
 17. ITII SAUTI ILIYOPO NYUMA YA KILA ISHARA YA MUNGU!
 18. JINSI YA KUISHINDA DHAMBI INAYONITESA.
 19. MWANAMKE, USIFUNGUE MLANGO WA MAPEPO KUKUINGIA!.
 20. USIOGOPE KUMWADHIBU MWANAO.
 21. JE! NINAWEZA KUPOTEZA FURAHA YA WOKOVU?
 22. USINIONDOLEE ROHO WAKO MTAKATIFU.
 23. NAO WAKAMSHINDA KWA DAMU YA MWANA-KONDOO.
 24. KUTII NI BORA KULIKO DHABIHU.
 25. NITAJUAJE KUWA NIMEITWA ILI KUMTUMIKIA MUNGU?
 26. KAA MAJANGWANI.
 27. HATARI! HATARI! HATARI!
 28. NI NINI TUNAJIFUNZA KWA YOANA NA MANAENI?
 29. NA WATU WOTE WALIKUWA WAKIAMKA MAPEMA, WAENDE HEKALUNI.
 30. MAFUNDISHO MAALUMU KWA WAONGOFU WAPYA.
 31. NI NINI KINATOKA KINYWANI MWA MTOTO WAKO?
 32. UNAWAZA NINI SASA, JUU YA UFALME WA MBINGUNI?
 33. ILI TUONEKANE SAFI MBELE ZA MUNGU TUFANYE NINI?
 34. NIFANYE NINI ILI MUNGU AYAJIBU MAOMBI YANGU?
 35. JINSI YA KUPOKEA UPONYAJI, TUNAPOMWOMBA BWANA ATUGUSE MARA YA PILI.
 36. USIISHIE TU KUPATA HAKI, BALI PATA NA WOKOVU.
 37. JIFUNZE KUDUMU UWEPONI MWA MUNGU.
 38. KWANINI KUWE NA UTAWALA WA MIAKA 1000
 39. USIMPELEKEE BWANA MASHITAKA, YA MAADUI ZAKO.
 40. BALI WANA WA UFALME WATATUPWA NJE!.
 41. UTAKAPOKUWA MZEE, UTAINYOSHA MIKONO YAKO. NA MWINGINE ATAKUFUNGA
 42. LAKINI WAKATI WA TAABU WATASEMA, SIMAMA UKATUOKOE.
 43. KAMA “MAMA” UMEBEBA HATIMA YA MTOTO WAKO WA KIUME.
 44. HIZO NDIZO ROHO ZA MASHETANI.
 45. UJUE UCHAWI WA MANABII WA UONGO?.
 46. UAMINIFU NI KIGEZO KIKUBWA CHA KUTUMIWA NA MUNGU.
 47. LAKINI SISI HATUKUIPOKEA ROHO YA DUNIA.
 48. BWANA AWEZA KUKUPA ZAIDI SANA KULIKO HIZO.
 49. KWA KUWA WASEMA MIMI NI TAJIRI.
 50. KIASI NI NINI KATIKA UKRISTO?
 51. HERI WAPATANISHI, MAANA HAO WATAITWA WANA WA MUNGU
 52. TUKIO LA MUSA NA ELIYA KUMTOKEA BWANA, LIMEBEBA UJUMBE GANI?
 53. NAYE ALIKUWA HANA BUDI KUPITA KATIKATI YA SAMARIA.
 54. TAFUTA UZIMA WA MILELE NA SI UZIMA TU!.
 55. MAUTI NA KUZIMU ZIKAWATOA WAFU WALIOKUWAMO NDANI YAKE.
 56. MFANO WA MAMBO HAYO NI UBATIZO.
 57. MIKONO YENU IMEJAA DAMU.
 58. NJIA NYINGINE YA KUPATA REHEMA NA KIBALI KUTOKA KWA MUNGU.
 59. VIACHENI VYOTE VIKUE HATA WAKATI WA MAVUNO.
 60. NA JINA LAKE AITWA, NENO LA MUNGU.
 61. JIWE LILILO HAI.
 62. NIFANYE NINI ILI NIPENDWE NA MUNGU?
 63. TOFAUTI YA MITUME, MANABII, WAINJILISTI, WACHUNGAJI NA WAALIMU NI IPI?
 64. NIMEKUWA KAMA MWARI NYUNI WA JANGWANI
 65. MAPENZI YA MUNGU NI YAPI?
 66. ENZI NA MAMLAKA AMEZIFANYA KUWA MKOGO
 67. JIHUDHURISHE, ILI AANZISHE MAZUNGUMZO NA WEWE
 68. MWENGE WAKO WA UHURU UPO WAPI?
 69. WALA TUSIACHE KUKUSANYIKA PAMOJA
 70. IJUE SIRI YA UTAUWA.
 71. ALITOKA HUKO, AKAENDA MAHALI KARIBU NA JANGWA.
 72. KABILA LA BENYAMINI.
 73. UNAVYOZIDI KUWA MWENYE HAKI, NDIVYO KUJITAMBUA KWAKO KUNAVYOPUNGUA.
 74. MADHARA YA KUTOIJUA KWELI YOTE!
 75. JE MGOGORO WA URUSI NA UKRAINE,UMETABIRIWA KIBIBLIA?
 76. AKAJIFUNGA VAZI LAKE, AKAJITUPA BAHARINI.
 77. UVUVI BORA HAUCHAGUI, CHA KUVUA.
 78. FANYA KAMA UONAVYO VEMA.
 79. USICHELEWE KUMPAKA BWANA MARHAMU!
 80. HUJAPEWA MBAWA ZA KUKIMBIA MATATIZO
 81. EE MUNGU, MUNGU WANGU, NITAKUTAFUTA MAPEMA:
 82. TUYATENDE MAMBO YOTE KWA UZURI NA UTARATIBU.
 83. NDIPO HUENDA AKACHUKUA PEPO WENGINE SABA.
 84. AINA SABA (7) ZA UNAFIKI, AMBAZO UNAPASWA UJIEPUSHE NAZO.
 85. MKAMCHUKUE SALAMA.
 86. DORKASI AITWAYE PAA.
 87. USIWE ADUI WA BWANA
 88. NEEMA YA MUNGU KWA MARIAMU.
 89. NENO LA MUNGU NI UFUNUO MKAMILIFU.
 90. USIYADHARAU MARUDIA YA BWANA.
 91. JINSI YA KUMSIKIA MUNGU, NA KUPOKEA MAFUNUO AU JUMBE KUTOKA KWAKE.
 92. SHINA LA UCHUNGU, LISICHIPUKE NDANI YETU.
 93. USIPUNGUZE KUTUMBUIZA!
 94. UMUHIMU WA KUBATIZWA.
 95. YESU NDIYE ATAKAYEKURUSHIA MAWE, USIPOTUBU.
 96. NI NINI BWANA ANATAZAMIA KILA TUNAPOSHIRIKI MEZA YAKE.
 97. NITAUVUTAJE UWEPO WA ROHO MTAKATIFU KARIBU NAMI?
 98. FUNDISHO KUU LA NEEMA YA MUNGU KWETU!
 99. MASWALI NA MAJIBU YANAYOULIZWA NA WASIO WA WAKRISTO (Sehemu ya kwanza) 
 100. FANYA BIDII ZOTE ULE MATUNDA YA UZIMA.
 101. TATIZO LA NDANI LINALOWASUMBUA VIJANA, WALIOOKOKA.
 102. ISHARA ITAKAYONENEWA
 103. ADHABU KALI KUTOKA KWA MUNGU, ITAMPATA MTU WA NAMNA GANI?
 104. WAKATI ULIOKUBALIKA NALIKUSIKIA
 105. YUKO WAPI MFALME WA WAYAHUDI?
 106. TWAENENDA KWA IMANI NA SI KWA KUONA
 107. TUZIDI KUWA HODARI KATIKA BWANA
 108. UMEITIMIZA HAKI YOTE?
 109. EZEKIELI, ITABIRIE MIFUPA MIKAVU.
 110. JINSI MUNGU ATAKAVYOTOA THAWABU ZAKE, NA VIGEZO ATAKAVYOTUMIA. (Sehemu ya 1)
 111. JINSI MUNGU ATAKAVYOTOA THAWABU ZAKE, NA VIGEZO ATAKAVYOTUMIA. (Sehemu ya 2)
 112. JINSI MUNGU ATAKAVYOTOA THAWABU ZAKE, NA VIGEZO ATAKAVYOTUMIA. (Sehemu ya 3)
 113. JINSI MUNGU ATAKAVYOTOA THAWABU ZAKE, NA VIGEZO ATAKAVYOTUMIA. (Sehemu ya 4)
 114. JINSI MUNGU ATAKAVYOTOA THAWABU ZAKE, NA VIGEZO ATAKAVYOTUMIA. (Sehemu ya 5)
 115. NI KWA NAMNA GANI SHETANI ANAIZUIA INJILI?
 116. KWANINI MTINI KATIKATI YA MIZABIBU?
 117. JE UPANGA UMEINGIA MOYONI MWAKO?
 118. UDHURU NI NINI KIBIBLIA?
 119. MUME / MKE BORA KUTOKA KWA BWANA UTAMWONA UKIWA KATIKA MAZINGIRA GANI
 120. NI KIZAZI KIPI WEWE UPO?
 121. MFANYE BWANA YESU MWENYEJI MAISHANI MWAKO.
 122. WITO WA MUNGU HAUVUKI NENO LAKE.
 123. SABATO ILIFANYIKA KWAAJILI YA MWANADAMU NA SI MWANADAMU KWAAJILI YA SABATO!
 124. NI NANI ATAKAYEWAPA ILIYO YENU WENYEWE?
 125. MAKABURI YAKAFUNUKA; IKAINUKA MIILI MINGI YA WATAKATIFU WALIOLALA;
 126. JE NI LAANA  KULELEWA NA BABA AU MAMA WA KAMBO?
 127. USITAZAME NYUMA
 128. FUMBO ZA SHETANI.
 129. NINI MAANA YA KUWA MKRISTO?
 130. JE! USIPOTIMIZA NADHIRI ZAKO ZOTE KWA BWANA. HAWEZI KUKUSAMEHE?
 131. REKEBISHA YAFUATAYO ILI UCHUMI WAKO UKAE SAWA
 132. UMEMPOKEA YESU YUPI? NI ROHO YUPI UMEMPOKEA? NA INJILILI IPI UMEIPOKEA?
 133. KWANINI NDOA NYINGI ZINAVUNJIKA? (Sehemu ya 1: Upande wa wanaume)
 134. KWANINI NDOA NYINGI ZINAVUNJIKA? (Sehemu ya 2: Upande wa wanawake)
 135. MWANAMKE, BINTI, MAMA.( Sehemu ya 1)
 136. MWANAMKE, BINTI, MAMA. (Sehemu ya 2)
 137. MWANAMKE, BINTI, MAMA. (Sehemu ya 3)
 138. IIGE RATIBA YA MUNGU YA WIKI IKUSAIDIE
 139. JIPE MOYO MKUU.
 140. NUNUA MAJI YA UZIMA.
 141. WAKO WATATU WASHUHUDIAO MBINGUNI NA DUNIANI.
 142. NI NANI ALIYEKUPA MAMLAKA HII UYATENDE HAYA?
 143. LEO WOKOVU UMEFIKA NYUMBANI HUMU?
 144. NINI TUNAJIFUNZA KWA THEOFILO MTUKUFU?
 145. FAHAMU JINSI MUNGU NA SHETANI WANAVYOZUNGUMZA NA WATU.
 146. UTAYAFIKIAJE MANENO SAFI YA MUNGU?
 147. YAPO MAJIRA YA KUONJWA NA BWANA.
 148. MWISHO WA MAVUNO, NI MWISHO WA DUNIA.
 149. UPO UMUHIMU MKUBWA WA KUMTOLEA BWANA.
 150. EPUKA KUPELELEZA KILA KITU MUNGU ANACHOKUAHIDIA.
 151. JE UNA MATUMAINI YA KUPATA TENA KILE ULICHOPOTEZA?
 152. KWANINI NI NUHU, AYUBU NA DANIELI?
 153. IEPUKE GHADHABU YA MUNGU.
 154. KIFAHAMU KIGEZO  CHA KUSAMEHEWA NA MUNGU.
 155. NI KIPI KINAMZUIA MUNGU KUZUNGUMZA NA SISI?
 156. JE UMEJIANDAA KUTIMIZA UNABII UPI?
 157. MBINGU MPYA NA NCHI MPYA. (Sehemu ya 1)
 158. MBINGU MPYA NA NCHI MPYA. (Sehemu ya 2)
 159. MBINGU MPYA NA NCHI MPYA. (Sehemu ya 3)
 160. WEKA KUMBUKUMBU YA MAMBO BWANA ANAYOKUFANYIA KWASABABU YATAKUFAA MBELENI.
 161. KWANINI MITUME WAMUULIZE BWANA FARAGHANI?
 162. WAPENZI, MSIIAMINI KILA ROHO.
 163. NI LIPI KATI YA MAKUNDI HAYA, WEWE UPO?
 164. JE CHANJO YA KORONA NI ALAMA YA MNYAMA?
 165. MIMI SIOMBI KWAMBA UWATOE KATIKA ULIMWENGU.
 166. KWA MIOYO YAO WAKAREJEA MISRI.
 167. NI NANI ATAKAYEUCHUKUA MSALABA WA YESU?
 168. TEGEMEA MUNGU KUZUNGUMZA NA WEWE KATIKA MAMBO MADOGO
 169. TABIA ZITAKAZOMTAMBULISHA MPINGA-KRISTO AJAYE.
 170. TUSIRUHUSU MAMBO YA KUSUBIRISHA, YAVURUGE MUDA WETU NA MUNGU.
 171. TULITAFUTE KWA BIDII TUNDA LA ROHO
 172. YANAYOENDELEA SASA KATIKA MADHABAHU YA MUNGU ROHONI.
 173. KU WAPI, EWE MAUTI, KUSHINDA KWAKO?
 174. KUNA NGUVU YA ZIADA KATIKA KULING’ANG’ANIA KUSUDI LA MUNGU.
 175. TUFANANE NA WATAKATIFU WA MAKEDONIA.
 176. SIKU YA HOFU YANGU NITAKUTUMAINI WEWE.
 177. BASI, IWENI NA HURUMA, KAMA BABA YENU ALIVYO NA HURUMA
 178. FUNGUO WALIZOKUWA NAZO MABINTI WATANO WA SELOFEHADI!
 179. ANAKUJA KAMA “MWIVI” NA SI KAMA “ASKARI” FANYIKA CHOMBO CHA THAMANI.
 180. KAMA SI YESU, HABARI YETU INGEKUWA IMEISHA ZAMANI SANA.
 181. USIYAACHE MAVAZI YAKO NA KWENDA UCHI!
 182. UVUMILIVU NA MIKAKATI YA ABSALOMU, INA FUNZA NYUMA YAKE.
 183. CHAMBO ILIYO BORA.
 184. USIMLAANI KIZIWI, WALA USITIE KWAZO MBELE YA KIPOFU.
 185. TENGENEZA  NYAVU ZAKO, OSHA NYAVU ZAKO.
 186. NJIA RAHISI YA KUMUHUBIRI KRISTO KWA MATAIFA.
 187. APENDAYE FEDHA HASHIBI FEDHA.
 188. MADHARA YA KUFUATA MAMBO YAKO TU!
 189. NGUVU YA UPENDO WA KRISTO.
 190. TUSIWE WAVIVU WA KUSIKIA.
 191. BADO TUTAHITAJI TU KUSAIDIANA.
 192. UYATIE MACHOZI YANGU KATIKA CHUPA YAKO EE! BWANA.
 193. SISI NI WINDO BORA SANA, LA DHAMBI.
 194. INAYOENDELEA SASA NI HUDUMA YA RUTHU.
 195. JE! UNAIONA ILE NCHI NZURI YA KUMETA-META MBELE YAKO?
 196. PONGEZI NA MAONYO YA BWANA KWA WATAKATIFU.
 197. NI LAZIMA KUISHIKILIA IMANI MPAKA MWISHO.
 198. SINA PESA SASA, YESU ATANISAIDIA NINI?
 199. UKIOKOKA, JIANDAE KUPITISHWA USIPOPATAZAMIA.
 200. KATIKA MLIMA WA BWANA ITAPATIKANA.
 201. MUNGU HATAZAMI MOTO WA KIGENI,KUWA MAKINI!
 202. AHADI YA ROHO ILIYOSALIA SASA KWA KIPINDI CHETU.
 203. JE! WEWE NI MFUNGWA WA BWANA?
 204. WAJAPOKUWA WAJINGA, HAWATAPOTEA KATIKA NJIA HIYO.
 205. MAVUNO YAMESHAKWISHA  SHAMBANI.
 206. NI SAHIHI KABISA, HUU SI WAKATI WA TINI!
 207. UKIOKOKA,HIZI FIKRA ZIKIJA NDANI YAKO, ZIKATAE.
 208. USIRUDI NYUMA KWA KUITUMAINIA HAKI YAKO.
 209. UTAONA MAMBO MAKUBWA KULIKO HAYA.
 210. MUNGU ATAKUUA UKIWA MBAYA MACHONI PAKE.
 211. TABIA ZA WATAKAOMKARIBIA SANA MUNGU SIKU ILE.
 212. JE! NA SISI NI SHABA ILIAYO NA UPATU UVUMAO?
 213. USIWE MSIKIAJI TU! BALI MTENDAJI.
 214. WALIYATWAA MAVAZI YAKE, WAKAFANYA MAFUNGU MANNE,
 215. HAKUNA MTU ANIONDOLEAYE, BALI MIMI NAUTOA MWENYEWE
 216. MILANGO YA KUZIMU.
 217. JE UNAYAFANYA MAPENZI YA MUNGU?
 218. KAMA VILE UMEME UTOKAVYO MASHARIKI UKAONEKANA HATA MAGHARIBI.
 219. SI KWA UWEZA WALA KWA NGUVU BALI KWA ROHO YANGU, ASEMA BWANA.
 220. KWANINI YESU NI ADAMU WA PILI?
 221. MAMA, TAZAMA, MWANAO.
 222. USIPOTEZWE NA MANENO YA MANABII WA UONGO.
 223. MUNGU HAONI SHIDA KUMUHAKIKISHIA MWOVU ULINZI.
 224. ZIFAHAMU KAZI TATU ZA ROHO MTAKATIFU KATIKA ULIMWENGU.
 225. USIJITUMAINISHE JUU YA SIRA YAKO ANGALI UPO KATIKA DHAMBI.
 226. ONDOA TAKATAKA KATIKA FEDHA, NA CHOMBO KITATOKEA KWA MTAKASAJI.
 227. JIFUNZE KUSEMA NA MUNGU KATIKA HALI ZOTE.
 228. TABIA KUU TATU ZA WAHUBIRI WALIORUDI NYUMA .
 229. YESU NI MFALME WA AINA GANI KWAKO?
 230. TUTAMKARIBIA MUNGU KWA IDADI YA MVI ZETU ROHONI.
 231. KOIKOI ANGANI AJUA NYAKATI ZAKE ZILIZOAMRIWA.
 232. AKAZIDI KUENDELEA KATIKA HEKIMA NA KIMO.
 233. MIUJIZA YA KRISTO, HAITEGEMEI KANUNI ZA KIBINADAMU.
 234. TUNALINDWA NA NGUVU ZA MUNGU.
 235. ITAKUFAIDIA NINI?
 236. BADO UPO YERUSALEMU TU..GALILAYA HUTAKI KWENDA?
 237. MMESIKIA KWAMBA IMENENWA?
 238. YAFAHAMU MAPENZI KAMILI YA MUNGU KWA MAADUI ZAKO.
 239. HAPANA MFUPA WAKE UTAKAOVUNJWA.
 240. MTAWATUPIA MBWA NYAMA HIYO.
 241. LIPI TUNAJIFUNZA KWA WALIOMWONA YESU ALIYEFUFUKA?
 242. USIISHI KWA NDOTO!
 243. SHETANI ANAPOKUINGIA, ANATIA MOYO MGENI NDANI YAKO.
 244. MAMBO YA KUJIFUNZA KATIKA KITABU CHA TITO.
 245. NGUVU YA MNADHIRI WA BWANA.
 246. NIFANYALO WEWE HUJUI SASA; LAKINI UTALIFAHAMU BAADAYE.
 247. MAMBO YA KUJIFUNZA KATIKA KITABU CHA FILEMONI.
 248. VAZI KUU AMBALO MUNGU AMETUANDALIA KILA MMOJA WETU.
 249. LAKINI NINYI, NDUGU, MSIKATE TAMAA KATIKA KUTENDA MEMA.
 250. TOFAUTISHA KATI YA MAFUNDISHO YA YESU, NA YA WAANDISHI.
 251. WALA MSIUANGALIE MWILI, HATA KUWASHA TAMAA ZAKE.
 252. NGAZI 7 AMBAZO MKRISTO NI LAZIMA AZIPANDE KUUFIKIA UKAMILIFU.
 253. LIFAHAMU SANA JAMBO HILI, ILI MUNGU AKUTUMIE.
 254. JINSI MTUME PAULO ALIVYOUTHAMINI WITO WAKE, JUU YA WENYE VYEO.
 255. NA VIUNGO VYETU VISIVYO NA UZURI VINA UZURI ZAIDI SANA.
 256. YESU ANAKWENDA KUIBADILISHA OFISI YAKE.
 257. KWA WALE WALIO NJE “YOTE” HUFANYWA KWA MIFANO.
 258. KURUDI ISRAELI KWASASA NI KUGUMU, SIO KAMA KULE MWANZONI.
 259. TENDA AGIZO LA YESU, HILO NDIO LITAKALOKULINDA.
 260. NI NINI TUNAJIFUNZA KWA DEMA NA MARKO?
 261. TUMEKUWA TAMASHA KWA DUNIA; KWA MALAIKA NA WANADAMU.
 262. JE! HAMPOTEI KWA SABABU HII?
 263. THAWABU YA UAMINIFU.
 264. NI VIZURI SISI KUWAPO HAPA.
 265. MWEKE SHETANI MBALI NA WEWE.
 266. ITAMBUE NAFASI YA WITO WAKO.
 267. WAOMBEENI WANAOWAUDHI.
 268. MZUNGUKO WAKO NI UPI?
 269. NI NINI KITAKACHOTUFANYA TUPIGE MBIO BILA KUPUNGUZA MWENDO?
 270. ELIMA MCHAWI, ANAFANYA KAZI HADI SASA.
 271. KUJIFUNUA KWA YESU KWA PILI.
 272. KWASABABU MUDA TULIOBAKIWA NAO SI MWINGI.
 273. KWANINI MIMI?
 274. WAKATI AHADI INAPOKARIBIA, HUWA KUNA MAMBO YANATOKEA.
 275. VIKAANGUKA MACHONI PAKE VITU KAMA MAGAMBA.
 276. JINSI PAULO ALIVYOPAMBANA NA UJINGA WA ROHONI.
 277. JE UNAIFANYA KAZI YA MUNGU?
 278. MATARAJIO YA KILA MWANADAMU DUNIANI NI YAPI?
 279. MAPEPO YANATAFUTA HIFADHI NDANI YAKO KWA BIDII SANA.
 280. ILI NIWE KIELELEZO KWA WALE WATAKAOMWAMINI BAADAYE.
 281. FAHAMU UWIANO MUNGU ANAOHITAJI KUUONA KWETU.
 282. KIKWAZO CHA EUODIA NA SINTIKE.
 283. ANGALIENI MWITO WENU.
 284. IMESALIA RAHA YA SABATO KWA WATU WA MUNGU.
 285. TAFAKARI SANA KABLA YA KUAMUA HATIMA YAKO.
 286. UTAKASO NI SEHEMU YA MAISHA YA MKRISTO YA KILA SIKU.
 287. NAYE AKASIMAMA JUU YA MCHANGA WA BAHARI.
 288. JINSI  DHAMBI ILIVYO NA SHINIKIZO KUBWA SANA.
 289. ROHO ANENA WAZIWAZI.
 290. UTENDAJI KAZI MWINGINE WA ROHO MTAKATIFU USIOUFAHAMU.
 291. MKESHA WA KUINGIA MWAKA MPYA KILA MWAKA NI WA KUUTHAMINI SANA.
 292. KWANINI UNAPASWA UWE BIBI ARUSI NYAKATI HIZI ZA MAJERUHI?
 293. KAMA MKRISTO FAHAMU ZIPO HATUA UTAPIGISHWA NA MUNGU.
 294. INJILI YA MANENO LAINI ITAKUGHARIMU.
 295. JE! JICHO LAKO LINAONA NINI KATIKATI YA MAJARIBU?
 296. KUMTUMIKIA MUNGU, KUNAWEZA KUWE KINYUME NA MATARIJIO YAKO.
 297. BIBLIA INAITAJA NJIA KUU YA MFALME, NJIA HII NI IPI?
 298. LISHIKILIE SANA LILE AGIZO LA KWANZA.
 299. MAMA UNALILIA NINI?
 300. NITAUPATAJE UPENDO WA KI-MUNGU NDANI YANGU?
 301. AINA TATU ZA WAKRISTO.
 302. TUSIWE WATU WA KUPUNGUKIWA AKILI.
 303. NAWE UTAGEUZWA KUWA MTU MWINGINE.
 304. NI SAA KUMI NA MBILI (12) TU, ZA KRISTO KWAKO.
 305. MLANGO MWINGINE WA ADUI KUTULETEA MAJARIBU.
 306. KUNA MAJIRA MUNGU ATAIVURUGA MIPANGO YETU.
 307. JIFUNZE KUTOA KATIKA HAZINA YAKO VITU VIPYA NA VYA KALE.
 308. BWANA AYAGANGE NA MACHO YETU PIA.
 309. NJIA YA KUPATA WOKOVU.
 310. MTEGO HUTEGWA BURE, MBELE YA MACHO YA NDEGE YE YOTE.
 311. UFUNUO NI NINI, NA NITAPOKEAJE UFUNUO KUTOKA KWA MUNGU?
 312. AOGOPACHO MTU ASIYE HAKI NDICHO KITAKACHOMJILIA.
 313. PATANA NA MSHITAKI WAKO KWANZA.
 314. SI MAPEPO YOTE NI YA KULIPUKA.
 315. MWANZO WA INJILI YA YESU KRISTO.
 316. OLE WAKO KORAZINI NA BETHSAIDA.
 317. LANGO LIMEBADILIKA.
 318. NYAYO TUNAZOPASWA KUZIFUATA.
 319. JE! YESU AMEJIAMINISHA KWAKO?
 320. JE! UPENDO WAKO UMEPOA?
 321. KWANINI KRISTO AFE?
 322. NA BAADA YA LILE TONGE, SHETANI AKAMWINGIA.
 323. MZAZI, JALI MAISHA YA KIROHO YA MTOTO WAKO.
 324. JE NI LAZIMA KUBADILISHA JINA BAADA YA KUOKOKA?
 325. USINIE MAKUU.
 326. USIIGEUZE NYUMBA YA MUNGU KUWA PANGO LA WANYANG’ANYI.
 327. CHUKI ULIZO NAZO KWA MAADUI ZAKO, SIZO ALIZONAZO MUNGU JUU YAO.
 328. JINSI SHETANI ANAVYOZUIA MAJIBU YA MAOMBI YETU.
 329. KWANINI NI YESU KRISTO WA NAZARETI?
 330. HEKIMA YA KIMUNGU, INAINGIAJE MIOYONI MWETU?
 331. USIOMBE MAOMBI YASIYOKUWA NA MAJIBU NA WALA USIMTUKANE MUNGU.
 332. JINSI YA KUEPUKA KUUMIZWA MOYO KUSIKOKUWA NA SABABU.
 333. KUNA UMUHIMU WA KUWA MTU WA KURIDHIKA.
 334. USIKATE TAMAA UNAPOPITIA MAGONJWA.
 335. ONDOKA YESU, TUACHIE MAPEPO.
 336. KUMBE MUNGU ANAWEZA KUKULIPA KWA USICHOSTAHILI!
 337. WAPE WATU WANGU RUHUSA ILI WAPATE KUNITUMIKIA.
 338. KUNA WAKATI YESU ATAPITA NA WATU HAWATAJUA.
 339. MAANA WEWE, BWANA HUKUWAACHA WAKUTAFUTAO”.
 340. NI KWA NAMNA GANI ROHO HUTUTAMANI KIASI CHA KUONA WIVU?
 341. NAWAAMBIA MAPEMA!
 342. WAENDEE WANA WA ISAKARI, UWE SALAMA.
 343. YESU ANA KIU NA WEWE.
 344. YAFUATAYO NI MAWAZO YA ADUI HIVYO USIYASIKILIZE.
 345. PALE AHADI ZA MUNGU ZINAPOKUJARIBU.
 346. AKIJUA YA KUWA ANA WAKATI MCHACHE TU.
 347. RUDI KUMPA MUNGU UTUKUFU.
 348. JE! MAWAZO YAKO UMEYAELEKEZA WAPI HAPA DUNIANI?
 349. UPENDO WA KRISTO WATUBIDISHA;
 350. JIFUNZE NAMNA YA KULITUMIA NENO LA MUNGU.
 351. HERODE NA PILATO, MAADUI WAWILI WAPATANA.
 352. NANGA YA ROHO, YENYE SALAMA.
 353. JE! NINYI NANYI MWATAKA KUONDOKA?
 354. WOSIA WA BWANA YESU KWA WANAFUNZI WAKE.
 355. TAFUTA KUIFANYA KAZI YA MUNGU KWA HUDUMA MUNGU ALIYOIWEKA NDANI YAKO.
 356. JE! KUNA UCHAWI KATIKA KUTENDA WEMA?
 357. NA ROHO NA BIBI-ARUSI WASEMA, NJOO!
 358. JIEPUSHE NA UNAJISI.
 359. JINA LAKE KWA KIEBRANIA NI ABADONI, NA KWA KIYUNANI NI APOLIONI.
 360. ULIMWENGU WA ROHO UPO NA UNA MADHARA KATIKA MAISHA YETU! 
 361. KWANINI LEO HII KUNA KUNDI KUBWA LA WAKRISTO WALIORUDI NYUMA?
 362. SIKU ZA WATUMISHI WA MUNGU.
 363. MAASI KUONGEZEKA NI ISHARA YA NINI?.
 364. MUNGU HANA MBARAKA MMOJA TU!..MWAMINI.
 365. LAKINI USIKU WA MANANE, PAKAWA NA KELELE.
 366. NJIA MOJAWAPO YA KUPATA MSAADA KUTOKA KWA MUNGU.
 367. NAYE HERI AWAYE YOTE ASIYECHUKIZWA NAMI.
 368. HUDUMA YA WALE MASHAHIDI WAWILI.
 369. UNAZO KILA SABABU ZA KUMSHUKURU MUNGU
 370. JIFUNZE KULIGAWANYA VYEMA NENO LA MUNGU.
 371. HIZI NI NYAKATI ZA KUJIINGIZA KWA NGUVU.
 372. JUKUMU LA MUHIMU LINALOKWEPWA NA WENGI.
 373. DUNIA HII ITAHARIBIWA KABISA.
 374. JIFUNZE NENO LA MUNGU KWA BIDII ZOTE.
 375. BWANA SI MWEPESI WA HASIRA, LAKINI BWANA NI MWINGI WA HASIRA.
 376. LIPO LA KUJIFUNZA KWA WALE MASHUJAA 37 WA DAUDI.
 377. JIOKOE WEWE NA NYUMBA YAKO.
 378. AKAMSHIKA MKONO YULE KIPOFU, AKAMCHUKUA NJE YA KIJIJI.
 379. JE UDHAIFU WANGU UNAWEZA KUZUIA WATU KUMWAMINI YESU?
 380. KUWA MWAMINIFU KWA MANENO YAKO MWENYEWE,
 381. NI KITU GANI TUNAJIFUNZA KWA RISPA, BINTI AYA?
 382. REKEBISHA YAFUATAYO ILI MAMBO YAENDE SAWA.
 383. FUNGUO ZA UZIMA, MAUTI NA KUZIMU.
 384. IPELEKE SADAKA YAKO MAHALI SAHIHI,ILI UBARIKIWE.
 385. USICHOKE KUNGOJEA, WALA USIKATISHWE TAMAA.
 386. UPONYAJI WA ASILI
 387. HASIRA YA MUNGU KUKUWAKIA, KWA KUTOMZUNGUZIA TU MUNGU IPASAVYO.
 388. FAHAMU MAJIRA ULIYOPO NA NINI UNAPASWA UWE NACHO.
 389. JE KANISA LITAPITIA DHIKI KUU?
 390. YAKINI NA BOAZI.
 391. JE NI LAZIMA MKRISTO AOE/AOLEWE?
 392. KIAMA KINATISHA.
 393. YATAMBUE MAJIRA YA KUJILIWA KWAKO.
 394. KWANINI UKATE TAMAA?
 395. JIFUNZE KUJITOA KWA MUNGU NA KUWA MKARIBISHAJI.
 396. UFUFUO TUNAOUSUBIRIA UTAHITIMISHA YOTE.
 397. MAVUNO NI MENGI
 398. MJUMBE ASIYEKUWA NA UJUMBE.
 399. UTAFIKA WAKATI WA WEWE KUACHWA NYIKANI.
 400. MAJONZI YA MTUME PAULO KWA NDUGU ZAKE.
 401. MANENO ALIYOWEZA KUTAMKA YESU TU PEKE YAKE.
 402. HUYU SI YULE SEREMALA, MWANA WA MARIAMU?
 403. USIRUHUSU MUNGU AWEKE UADUI KATI YAKO NA WATU WAKO.
 404. THAWABU ZA SIRI, ZA WATAKATIFU MBINGUNI.
 405. WAKATI WA BWANA KUKUVUSHA, NI LAZIMA ARUHUSU JESHI LA ADUI KUNYANYUKA.
 406. WAKATI WA KRISTO KUSIMAMA,UMEKARIBIA SANA.
 407. KWA KUWA TUMEKABIDHIWA MAUSIA NA MUNGU.
 408. MWANAMKE ULIYEKOMAA KI-UMRI, ITAMBUE HUDUMA YAKO.
 409. NA NENO LA BWANA LILIKUWA ADIMU SIKU ZILE.
 410. JIHADHARI NA UPOTEVU ULIOACHIWA SASA.
 411. KWANINI HUNA HAJA YA KUANDIKIWA JUU YA NYAKATI NA MAJIRA?
 412. TAFUTA KUWA NA AMANI NA WATU WOTE.
 413. MATENDO YETU YANAPIMWA KATIKA MIZANI.
 414. WALA SIJIHUKUMU HATA NAFSI YANGU.
 415. USO WAKE ULIKUWA UMEHARIBIWA SANA ZAIDI YA MTU YE YOTE.
 416. VUKA UJE MAKEDONIA UTUSAIDIE.
 417. USIISHI BILA KUIFANYA KAZI YA MUNGU KABISA..
 418. NI KITU GANI PETRO NA YOHANA WALIKIGUNDUA KABURINI?
 419. TUNA JUKUMU LA KWENDA KUTEKA MATEKA.
 420. MALIPO YA UPOTEVU.
 421. IMANI NI KUWA NA UHAKIKA WA MAMBO YATARAJIWAYO.
 422. KWANINI NI LAZIMA TUFE KWA HABARI YA DHAMBI?.
 423. MKUU WA UZIMA AKUWEKE HURU.
 424. UTASIMAMA PEKE YAKO SIKU ILE.
 425. KAMA MMOJA TU NDIO HIVI! SI ZAIDI 153?
 426. USIFIKIRI FIKIRI.
 427. UFALME WAKO UJE.
 428. CHOCHOTE UMFANYIACHO KRISTO KINA THAMANI.
 429. HAPO NDIPO WATU WALIPOANZA KULIITIA JINA LA BWANA.
 430. KILA MMOJA WENU AJUE KUUWEZA MWILI WAKE.
 431. FANYIKA SIPORA WA KRISTO, UNYAKUO UPO KARIBU.
 432. TUPO KATIKA ZAMU YA NNE YA MWISHO.
 433. PALE UNAPOKUWA NA SABABU ZA KUMLAUMU MTU, UFANYE NINI?
 434. USIPUNGUZE MAOMBI.
 435. UHARIBIFU HAUNA KIFUNIKO.
 436. JE! PAKA KULIA USIKU NI ISHARA YA UCHAWI?
 437. NAO WATAKAOUAWA NA BWANA WATAKUWA WENGI.
 438. DAKIKA MOJA TU, INAKUFANYA UMWAMINI SHETANI?
 439. USISUBIRI MPAKA MUNGU AKUAMBIE, NDIO UFANYE!
 440. NA UPEPO WA KUSI ULIPOANZA KUVUMA KIDOGO, WAKIDHANI YA KUWA WAMEPATA WALIYOAZIMU
 441. VITA VYA IMANI NI VITA ENDELEVU.
 442. BWANA AKAMWAMBIA SHETANI, BWANA NA AKUKEMEE EWE SHETANI;
 443. JAPOKUWA AMEOKOKA KATIKA BAHARI,HAKI HAIMWACHI KUISHI.
 444. ZIKIMBIE TAMAA ZA UJANANI! NA MTU YEYOTE ASIUDHARAU UJANA WAKO.
 445. PETRO AKAMWAMBIA YESU “BWANA NA HUYU JE”?
 446. UMEFUMBULIWA MACHO YAKO YA KIROHO?
 447. NYAKATI HIZI NI ZA MWISHO, HII DUNIA INAKWENDA KUISHA.
 448. SHETANI ANAITHAMINI HATA MAITI YAKO.
 449. MAMBO MENGINE HAYATOKI ISIPOKUWA KWA KUFUNGA.
 450. WANA JUHUDI KWA AJILI YA MUNGU, LAKINI SI KATIKA MAARIFA.
 451. UTAPATAJE RAHA NAFSINI?
 452. KWANINI TUNAPASWA TUJIZUIE?
 453. RAFIKI WA KWELI NI YUPI?
 454. MIJI YA MAKIMBILIO.
 455. USITOKE NJE YA HIFADHI YA MUNGU.
 456. WAKAKAA KWAKE SIKU ILE. NAYO ILIKUWA YAPATA SAA KUMI.
 457. WAKATI ULIOKUBALIKA NDIO SASA.
 458. KILA KIUNGO LAZIMA KISHUGHULIKE.
 459. NA YEYE ALIYEKETI JUU YA WINGU AKAUTUPA MUNDU WAKE JUU YA NCHI, NCHI IKAVUNWA.
 460. UUMBAJI BORA WA MUNGU, UPO NDANI YA MWANADAMU.
 461. USIABUDU SANAMU.
 462. MAHALI UNAPOPASWA USIMVUMILIE SHETANI HATA KIDOGO.
 463. JIFUNZE KUELEWA MAANA YA KUOA/KUOLEWA KABLA YA KUINGIA HUKO.
 464. MTANGO WA YONA.
 465. MAJESHI YA PEPO WABAYA.
 466. NEEMA YA MZALIWA WA PILI.
 467. ALIYOKUTANA NAYO YESU, YERIKO.
 468. KUWA WEWE.
 469. UTOE MWILI WAKO KWA BWANA KWASABABU SI MALI YAKO.
 470. OLE WAO WANAOJITAHIDI KUMFICHA BWANA MASHAURI YAO.
 471. FAHAMU JINSI KRISTO ANAVYOPONYA WATU ROHO.
 472. YATOE MAISHA YAKO KWA YESU.
 473. KABLA YA MAANGAMIZI, KRISTO HUWA ANAONYESHA KWANZA NJIA YA KUTOROKEA.
 474. KUMBUKUMBU LA DHAMBI.
 475. MIGUU ILIYO MYEPESI KUKIMBILIA MAOVU, NI CHUKIO KWA BWANA.
 476. USIINGIE MKATABA NA DHAMBI.
 477. JE! TUNAPASWA KUUAMINI UNABII WA SYLVIA BROWNE?
 478. UWEZO WA KIPEKEE.
 479. JINSI DHAMBI INAVYOMGHARIMU MTU SANA.
 480. NAMI NINAZO FUNGUO ZA MAUTI, NA ZA KUZIMU.
 481. USIMWOGOPE YEZEBELI.
 482. BIBLIA INATUASA TUFANYE NINI KATIKA ZAMA HIZI ZA UOVU?
 483. NA MTU MMOJA AKAVUTA UPINDE KWA KUBAHATISHA, AKAMPIGA MFALME
 484. USIHUSISHE HISIA KATIKA KUMTOLEA MUNGU.
 485. KATIKA SIKU HIYO WATASEMA,HUYU NDIYE BWANA TULIYEMNGOJA.
 486. TUNA WAJIBU WA KUOMBEANA KWA KINA.
 487. USIJITAFUTIE KULAMBWA NA MBWA KWA DHAMBI YA KUTAMANI.
 488. NI NANI ATAKAYETUTENGA NA UPENDO WA KRISTO?
 489. NINI NI KILICHOMFANYA IBRAHIMU AKUBALI KUMTOA MWANAWE SADAKA?
 490. FUKUZA TAI WOTE JUU YA SADAKA YAKO.
 491. NI WAPI MAHALI SAHIHI PA KULIPA ZAKA?
 492. NI WAKATI WA KUJIPIMA, WEWE KAMA MTUMISHI WA MUNGU!
 493. KUTUBU SIO KUOMBA REHEMA.
 494. KUMBUKA, VIVUKO VYA YORDANI VINAKUNGOJA MBELENI.
 495. SI KWA FAIDA YA MWENYEZI, BALI KWA FAIDA YETU.
 496. UFANYE NINI KAMA MKRISTO WAKATI HUU WA JANGA LA CORONA?
 497. KWANINI UBATIZO NI WA MUHIMU.
 498. MALAIKA WAPELELEZI WA HUKUMU WANAPITA SASA.
 499. BASI, JIANGALIENI MIOYO YENU ISIJE IKALEMEWA NA ULAFI, NA ULEVI.
 500. TAHADHARI YA NEEMA YA MUNGU.
 501. MOJA YA HIZI SIKU TUTAONA MABADILIKO MAKUBWA SANA.
 502. USIHUZUNIKE
 503. NAO WAKADHANI YA KUWA YUMO KATIKA MSAFARA
 504. JE WEWE NI LAZARO YUPI, WA KWANZA AU WA PILI?
 505. ANGALIA UZURI WAKO, USIGEUKE KUWA KITANZI CHAKO.
 506. IKIMBIE DHAMBI KWA GHARAMA ZOZOTE ZILE!
 507. USITUPE LULU ZAKO MBELE YA NGURUWE.
 508. NIMEOKOKA, ILA MUNGU NDIYE ANAYEJUA NITAKWENDA WAPI.
 509. MKARIBIE BWANA ZAIDI ILI UFANYIKE NGUZO.
 510. JIHADHARI NA UONGO WA SHETANI UNAOKARIBIANA NA UKWELI.
 511. NAO WALIOKUWA WAMEKUSUDIWA UZIMA WA MILELE WAKAAMINI.
 512. BASI TUENDELEE KUMJUA MUNGU,NAYE ATATUJILIA KAMA MVUA YA VULI.
 513. OLE WA NCHI NA BAHARI.
 514. UCHAWI WA BALAAMU.
 515. UKADHANI YA KUWA MIMI NI KAMA WEWE.
 516. MWACHE YESU, NDIO AWE WA KWANZA KUKUHURUMIA.
 517. KUTAKUWA NA MATETEMEKO YA NCHI, NJAA NA TAUNI.
 518. MUNGU WETU, JINSI LILIVYO TUKUFU JINA LAKO DUNIANI MWOTE!
 519. KWANINI YESU KRISTO NI WA MUHIMU KWETU SASA?
 520. USIMZIMISHE ROHO.
 521. JE MOYO WAKO NI MNYOFU MBELE ZA MUNGU
 522. MAMBO MANNE,YANAYODHOOFISHA UOMBAJI WAKO.
 523. USIUZE URITHI WAKO.
 524. KWANINI UNAPASWA UJIWEKE TAYARI SASA, KABLA YA ULE WAKATI KUFIKA?.
 525. NI NANI ALIYEWAONYA KUIKIMBIA HASIRA ITAKAYOKUJA?
 526. USIPOWATAMBUA YANE NA YAMBRE, KATIKA KANISA LA KRISTO, UJUE UMEPOTEA.
 527. JIHADHARI NA DHAMBI YA WIVU/HUSUDA.
 528. KWA HIYO NDUGU, VUMILIENI, HATA KUJA KWAKE BWANA.
 529. UJIO WA BWANA YESU.
 530. MISTARI SHETANI ANAYOITUMIA KUWAANGUSHA WATU
 531. YULE JOKA WA ZAMANI.
 532. KUPATA MAONO YA MBINGUNI SIO KUFIKA MBINGUNI.
 533. LIVUNJENI HEKALU HILI, NAMI KATIKA SIKU TATU NITALISIMAMISHA.
 534. JE! UMEFANYIKA KUWA MWANAFUNZI WA BWANA?
 535. MUONEKANO MPYA WA YESU BAADA YA KUFUFUKA, UNABEBA SOMO GANI?
 536. MAPAMBANO DHIDI YA SHETANI.
 537. CHEMBE YA NGANO ISIPOANGUKA KATIKA NCHI, IKAFA,
 538. USIWE NA HOFU, USHUKAPO CHINI.
 539. WEWE U MWALIMU WA ISRAELI,NA MAMBO HAYA HUYAFAHAMU?
 540. RABI, UNAKAA WAPI?
 541. NI NANI ALIYEWALOGA?
 542. BWANA HUWAJUA HAO WAMKIMBILIAO.
 543. JINSI NEEMA YA MUNGU ILIVYOKUWA KUBWA KWA MKE WA LUTU.
 544. AMEFUFUKA KWELI KWELI.
 545. UTAKUWA MTORO NA MTU ASIYE NA KIKAO DUNIANI.
 546. TUWATAFAKARI NZIGE WA JANGWANI.
 547. USHAURI KWA MWANAMKE WA KIKRISTO.
 548. EWE MKE! HESHIMA YAKO IPO KWA WAKWE ZAKO.
 549. USIKIMBILIE TARSHISHI.
 550. SAA YA KUHARIBIWA IIJIAYO ULIMWENGU WOTE.
 551. JINSI SODOMA NA GOMORA ILIVYOKUWA INAVUTIA SANA.
 552. JILINDE NA UNAJISI, UNA MADHARA MAKUBWA.
 553. KUSUDI LA MIMI KUWEPO DUNIANI NI LIPI?
 554. MAMBO YA KWANZA YAMEKWISHA KUPITA!
 555. KAMA ZILIVYOKUWA SIKU ZA NUHU NA ZA LUTU.
 556. JINSI MUNGU ANAVYOIPIGA NA KUIPONYA AFRIKA.
 557. MJUMBE WA AGANO.
 558. NINI TOFAUTI KATI YA KARAMA, UTENDAJI KAZI NA HUDUMA.
 559. JE UNAMTHAMINI BWANA?
 560. USIJARIBU KUMGEUZA MUNGU MGANGA WA KIENYEJI,UTAKUFA.
 561. CHUKUA MZIGO WA MWINGINE.
 562. UVUMILIVU WA MUNGU ULIPOKUWA UKINGOJA.
 563. IVUMBUE INJILI YA KRISTO KUTOKA KATIKA KILA JAMBO.
 564. NITAPOKEAJE NGUVU YA KUSHINDA DHAMBI?
 565. KWANINI WENGINE WANYAKULIWE,NA WENGINE WAACHWE?
 566. JE! UNAYATUNZA MAVAZI YAKO?
 567. NINI KINAFUATA SIKU ILE ILE YA KUOKOKA!
 568. USIMPE NGUVU SHETANI.
 569. NINI MAANA YA SISI KUWA WATOTO WA MUNGU?
 570. MAONO YA NABII AMOSI.
 571. WANA WA MUNGU, NA BINTI ZA WANADAMU.
 572. DHIKI KUU INAKUJA NA UNYAKUO UPO KARIBU.
 573. KWANINI MUNGU ALIMTUMIA MUSA KWA VIWANGO VINGINE?
 574. ITAFAKARI SIKU YA HUKUMU.
 575. NDUGU,TUOMBEENI.
 576. JE! WEWE NI MWAKILISHI MWEMA?
 577. MUNGU AKIKUPITA LEO, HAIMAANISHI KUWA HAJAKUCHAGUA.
 578. JE KUPONYWA NI UTHIBITISHO WA MUNGU KUWA NA WEWE?
 579. TAZAMA KRISTO YUPO HAPA,AU YUKO KULE MSISADIKI.
 580. JINSI ROHO MTAKATIFU ANAVYOWAFUNULIA WATU MAANDIKO.
 581. KWA VILE ALIVYOKUWA MTU WA HAKI.
 582. WAKAMTUKANA MUNGU, WALA HAWAKUTUBU.
 583. IFANYE KAZI YA MUNGU PASIPO HOFU!
 584. AINA YA MAADUI UTAKAOKUTANA NAO KATIKA SAFARI YAKO YA WOKOVU.
 585. WAKAMCHA BWANA, NA KUITUMIKIA MIUNGU YAO WENYEWE.
 586. WALE WAZEE ISHIRINI NA WANNE (24).
 587. HAKIKISHA UNALIELEWA NENO.
 588. SI KILA KIPENDEZACHO KINATOKA KWA BWANA.
 589. TAZAMA, MWISRAELI KWELI KWELI, HAMNA HILA NDANI YAKE!
 590. KILA MTU ATATOA HABARI ZAKE MWENYEWE.
 591. HATA NA BARNABA PIA AKACHUKULIWA NA UNAFIKI WAO!!
 592. MUUNGANIKO WA MADHEHEBU NI MPANGO WA MPINGA-KRISTO.
 593. JIHADHARI NA KUOSHWA MIGUU ISIVYOPASWA.
 594. NENO LA MUNGU NI DAWA ILIYO TOFAUTI NA DAWA NYINGINE.
 595. MTU ASIYE PAMOJA NAMI YU KINYUME CHANGU.
 596. MTUMWA SI MKUU KULIKO BWANA WAKE.
 597. LOLOTE ATAKALOWAAMBIA FANYENI.
 598. TOA SADAKA ISIYO NA KASORO KWA BWANA.
 599. HERI YULE ATAKAYEKULA MKATE KATIKA UFALME WA MUNGU.
 600. NAKUTAKIA HERI YA MWAKA MPYA!
 601. NI NINI KINAKUPATA UNAPOIPUUZIA INJILI UNAYOHUBIRIWA MWAKA MZIMA?
 602. UMUHIMU WA YESU KWETU.
 603. TUMTOLEE MUNGU VILE VINAVYOTUGHARIMU ZAIDI.
 604. USIPOKUWA MWAMINIFU SASA, NAFASI YAKO ITACHUKULIWA NA MTU MWINGINE.
 605. JIEPUSHE NA MASHINDANO YA DINI.
 606. USILALE USINGIZI WAKATI WA KUMNGOJEA BWANA.
 607. HAPANA HATA MMOJA ATAKAYEIONJA KARAMU YANGU.
 608. USIWE NA HAKI KUPITA KIASI.
 609. MARIAMU AKUTANA NA ELISABETI.
 610. UWEPO WA BWANA HATA KATIKATI YA MATESO.
 611. WINGU KUBWA LA MASHAHIDI.
 612. ALIJARIBIWA SAWASAWA NA SISI KATIKA MAMBO YOTE.
 613. NENO NI LILE LILE, LAKINI UJUMBE NI TOFAUTI.
 614. SIKU YA UNYAKUO ITAKUKUTAJE?
 615. HAJANENA KAMWE MTU YE YOTE KAMA HUYU ANAVYONENA.
 616. MKUU WA ANGA.
 617. WAZAZI WA YOHANA NA YAKOBO.
 618. LAKINI HAITAKUWA HIVYO KWENU.
 619. HALI ZETU JINSI ZINAVYOWEZA KUATHIRI UTOAJI WETU.
 620. NGUVU ILIYOPO KATIKA MAAMUZI.
 621. MADHARA YA KUTOKUIHUBIRI INJILI.
 622. NITAFANYA YERUSALEMU KUWA JIWE LA KUWALEMEA WATU WA KABILA ZOTE.
 623. JE! UMEMVIKA MWANAO KILEMBA CHA NEEMA?
 624. BIRIKA LA SILOAMU.
 625. BWANA ANAPOTUKASIRIKIA, ANA LENGO ZURI NA SISI.
 626. WAMNGOJEAO BWANA WATAPATA NGUVU MPYA.
 627. NENO HILI NI GUMU,NI NANI AWEZAYE KULISIKIA?
 628. USILETE UJIRA WA KAHABA, NYUMBANI KWA MUNGU.
 629. MTINI, WENYE MAJANI.
 630. HERI NINYI MLIAO SASA, KWA SABABU MTACHEKA.
 631. KWANINI AWE PUNDA NA SI MNYAMA MWINGINE?
 632. BONDE LA KUKATA MANENO.
 633. DHAMBI INAZAA KIFO.
 634. MSIJISUMBUE KWA NENO LOLOTE.
 635. SIKUJA KULETA AMANI DUNIANI, BALI MAFARAKANO.
 636. ALIKUWAKO NAYE HAYUKO, NAYE YU TAYARI KUPANDA KUTOKA KUZIMU.
 637. KISIMA CHA MAJI YA UZIMA NI KILE KILE CHA ZAMANI.
 638. USITUMAINISHWE NA MANENO YA UONGO.
 639. SAUTI NI SAUTI YA YAKOBO, LAKINI MIKONO NI YA ESAU.
 640. TUNA WAJIBU WA KUOMBEA MAHALI TULIPO.
 641. USISIKILIZE DHIHAKA ZA SHETANI, ZITAKUKWAMISHA.
 642. NI KIPI MUNGU ANACHOKITAZAMA ZAIDI, MOYO AU MWILI?
 643. JE! MTUMISHI KUTOKUWA NA FEDHA NI ISHARA KUWA KUNA TATIZO KATIKA IMANI YAKE?
 644. UWE MWAMINIFU HATA KUFA.
 645. KARAMA YA MUNGU NI UZIMA WA MILELE.
 646. NITAFUNGUAJE MILANGO ILIYOFUNGWA MBELE YANGU?
 647. NAMNA YA KUMTAMBUA BIBI ARUSI WA KWELI WA KRISTO.
 648. INGIENI KWA KUPITIA MLANGO ULIO MWEMBAMBA.
 649. JE NI KWELI MTU ANAWEZA KUTOKA NJE YA MWILI WAKE?.
 650. MTUMAINIE YESU ASIYEISHA MATUKIO.
 651. ZIKUMBUKE SIKU ZIJAZO ZA GIZA, KWA MAANA ZITAKUWA NYINGI.
 652. WATAMTAZAMA YEYE AMBAYE WALIMCHOMA; NAO WATAMWOMBOLEZEA.
 653. BUSTANI YA NEEMA.
 654. INJILI YA KRISTO HAITANGAZWI KWA HATI MILIKI.
 655. USIZITEGEMEE NGUVU ZAKO KUKUSAIDIA!
 656. HATUTAACHA KUJIFUNZA NENO KILA INAPOITWA LEO.
 657. KWA KUWA NGUVU ZA MBINGUNI ZITATIKISIKA.
 658. SIKU ILE NA SAA ILE.
 659. JE! KUNA UMUHIMU WOWOTE WA KULIPA ZAKA?
 660. TUUTAZAME PIA MWISHO WA UJENZI WETU.
 661. SADAKA YA MALIMBUKO.
 662. KWANINI DAUDI ALIKUWA NI MTU ALIYEUPENDEZA MOYO WA MUNGU?
 663. KIWANGO CHA TATU CHA IMANI.
 664. USIFE NA DHAMBI ZAKO!
 665. KAMA MUNGU ANABORESHA KAZI ZAKE, KWANINI WEWE USIBORESHE ZA KWAKO?
 666. YUDA ISKARIOTE! MTUME ALIYECHAGULIWA NA BWANA YESU.
 667. USIPOLITENDEA KAZI NENO LA MUNGU.
 668. UNATAKA KUBARIKIWA? BASI USIKWEPE GHARAMA ZAKE.
 669. JE ! BWANA YESU ALIKUJA DUNIANI KUAMUA NINI?
 670. UMEPATANISHWA NA MAADUI ZAKO?
 671. HATARI YA KUHUBIRI INJILI TOFAUTI NA ILIYOANDIKWA KWENYE BIBLIA.
 672. KUWA MAKINI NA MITANDAO, NI SHIMO REFU.
 673. ROHO HUTUOMBEA KWA KUUGUA KUSIKOWEZA KUTAMKWA!
 674. JISHUSHE ILI MUNGU AKUHUDUMIE.
 675. TUNAMHITAJI SANA ROHO MTAKATIFU KATIKA KUYAELEWA MAANDIKO.
 676. NIKUPE WEWE URITHI WA BABA ZANGU?
 677. NILIMWONA SHETANI, AKIANGUKU KUTOKA MBINGUNI.
 678. UKITAKA KUMFUATA YESU NI SHARTI UACHE VYOTE!
 679. NG’OMBE MWEKUNDU ALIYEZALIWA ISRAELI, ANAFUNUA NINI?
 680. HAMJAFAHAMU BADO?
 681. UPENDO NI NINI NA JE! KUNA AINA NGAPI ZA UPENDO?
 682. JE! UMEOKOKA?
 683. JE! UNATAMANI KUMJUA MUNGU, NA HUJUI PA KUANZIA?
 684. FREEMASONS NI NINI? NA MTU ATATOKAJE HUKO?
 685. SAA YA KIAMA.
 686. KUSAMBAA KWA ROHO YA MPINGA-KRISTO.
 687. KWANINI MOTO NA UPEPO VINAWAKILISHA TABIA ZA MUNGU?
 688. JIEPUSHE NA MANENO YA MANABII WA UONGO.
 689. KIELELEZO CHA MWANAMKE KATIKA NYUMBA.
 690. KWANINI MAHUSIANO YA JINSIA MOJA NI DHAMBI?
 691. ZIFAHAMU HOJA SABA ZENYE NGUVU MBELE ZA MUNGU.
 692. KALAMU YA CHUMA.
 693. TOBA IGUSAYO MOYO WA BWANA.
 694. CHAGUA UPANDE WA UZIMA.
 695. MWAKA WA BWANA ULIOKUBALIWA.
 696. JE! UNAYO NAFASI MBINGUNI?
 697. NI KWANINI MUNGU HAONEKANI?
 698. KWANINI YESU KRISTO NI MWANA WA DAUDI?
 699. KAZI YA UZURURAJI WA SHETANI.
 700. SIKU YA HUKUMU ITAKUWAJE?
 701. NYOTA ZIPOTEAZO.
 702. KUONGEZEKA KWA MAARIFA.
 703. UMUHIMU WA ROHO MTAKATIFU KATIKA KUZAA MATUNDA.
 704. MAFUMBO YA MUNGU.
 705. TOFAUTI KATI YA SHERIA YA ROHO WA UZIMA NA SHERIA YA DHAMBI NA MAUTI!
 706. KUWAHUDUMIA MALAIKA PASIPO KUJUA.
 707. WAISRAELI WENGI SANA WANARUDI KWAO SASA.
 708. NIFANYE NINI ILI NIIKWEPE HUKUMU.
 709. NITASHINDAJE HALI YA KUUMIZWA NA MANENO YA WATU!
 710. UPUMBAVU WA MUNGU.
 711. MADHARA YA DHAMBI YA UASHERATI.
 712. WALIO NA HEKIMA NDIO WATAKAOELEWA.
 713. MUNGU NDIYE ANAYEISHAWISHI MIOYO.
 714. KISASI NI JUU YA BWANA.
 715. MWENDO UNAOSHANGAZA SANA!
 716. IPO NGUVU ITUVUTAYO KWA KRISTO, ITHAMINI!
 717. NJIA SAHIHI YA KUFUNGA.
 718. KIFAA BORA CHA MATUMIZI.
 719. SEHEMU ISIYO NA MAJI.
 720. MANENO YA MUNGU YANAPINDULIWAJE?
 721. HATUA ZA ROHO MTAKATIFU KATIKA KUTUONGOZA
 722. ACHENI MJUE YA KUWA MIMI NI MUNGU.
 723. DHAMBI ISIYO NA MSAMAHA.
 724. MIISHO YA ZAMANI.
 725. MATUMIZI YA DIVAI.
 726. ROHO I RADHI, LAKINI MWILI NI DHAIFU.
 727. TOA HUDUMA ILIYO BORA.
 728. KWA KUVUMILIA AKAIPATA ILE AHADI.
 729. WALIOITWA NI WENGI, ILA WATEULE NI WACHACHE.
 730. TUKAZE MWENDO ILI TUUFIKILIE UTIMILIFU.
 731. YAKUMBUKE YA NYUMA.
 732. JINSI ROHO MTAKATIFU ANAVYOKUJA JUU YA MTU.
 733. USITAFUTE FAIDA YAKO MWENYEWE BALI YA WENGINE.
 734. UDHAIFU WA SADAKA!
 735. MZEITUNI HALISI UTAKAPOPACHIKWA.
 736. MUNGU MWENYE HAKI.
 737. MWISHO WA HAO WAMSAHAUO MUNGU.
 738. ALIFANYIKA SADAKA KWA AJILI YETU!
 739. MAVAZI YA NDANI NA YA NJE.
 740. UNALITUMIA KWA HALALI NENO LA KWELI?.
 741. HATA ILIPOTIMIA SIKU YA PENTEKOSTE.
 742. NJAA ILIYOPO SASA.
 743. MTEGEMEE MUNGU, NA SI MWANADAMU.
 744. MUNGU KUSEMA NA WEWE PEKEE, HAITOSHI KUKUPA USHINDI.
 745. JE! NI LAZIMA WATU WOTE WANENE KWA LUGHA?
 746. UTALIPWA KATIKA UFUFUO WA WENYE HAKI.
 747. FAIDA ZA MAOMBI.
 748. HATARI YA KUTOKUITAFAKARI BIBLIA VIZURI?
 749. EPUKA KUTOA UDHURU.
 750. DAMU YA ZAKARI BIN BARAKIA.
 751. MKATAE SHETANI NA MAWAZO YAKE YA KIBINADAMU.
 752. MTI UANGUKAPO, PAPO HAPO UTALALA.
 753. SI SHETANI BALI NI WEWE. (CHAGUA MEMA)
 754. SIKU YA TAABU YA YAKOBO.
 755. JE! KUBET NI DHAMBI?
 756. MLINZI, NI HABARI GANI ZA USIKU?
 757. JIKANE NAFSI MTEULE WA MUNGU.
 758. WEWE SI MALI YAKO MWENYEWE!
 759. BIDII YA MFALME YOSIA.
 760. SIFA TATU ZA MUNGU.
 761. UTAJI ULIOKUWA JUU YA USO WA MUSA.
 762. JINSI WATU WANAVYOZAMA KATIKA USHIRIKINA NA UCHAWI.
 763. FIMBO YA HARUNI!
 764. MUNGU WANGU,MBONA UMENIACHA?
 765. USIWE SABABU YA WATU KUMKUFURU MUNGU.
 766. LAANA YA YERIKO.
 767. PEPETO LA MUNGU.
 768. USIPIGE MATEKE MCHOKOO!
 769. ROHO YA ELIYA KATIKA AGANO JIPYA INATENDAJE KAZI?.
 770. AGIZO LA UTUME.
 771. JE! UKRISTO UNAMPA MTU DHAMANA YA KUWA TAJIRI?
 772. MPENDEZE MUNGU ZAIDI.
 773. AGANO LAKO LINABEBWA NA NANI?.
 774. MUUNGANO WA DINI NA MADHEHEBU YOTE, UMEKARIBIA.
 775. UKIAMINI NA UKIMKIRI YESU KWA KINYWA CHAKO, UTAOKOKA.
 776. RAHABU
 777. IMANI NI KAMA MOTO.
 778. NAMNA GANI NITAPOKEA NGUVU ZA BWANA YESU?.
 779. SIKUKUU 7 ZA KIYAHUDI ZINAFUNUA NINI KWETU?
 780. MWE NA HASIRA, ILA MSITENDE DHAMBI.
 781. TAFUTA KUMJUA MUNGU ZAIDI YA SHETANI
 782. KWANINI YESU ALIMUITA BABA YAKE “ABA”?
 783. UMEITIKIA WITO INAVYOPASWA?
 784. MFALME ANAKUJA.
 785. SHUKURU KWA KILA JAMBO.
 786. DHAMBI ZINAZOTANGULIA NA ZINAZOFUATA.
 787. LILE TUMAINI LILILO NDANI YETU LINAPOULIZIWA.
 788. MPENDE JIRANI YAKO KAMA NAFSI YAKO.
 789. NITAONGEZAJE NGUVU ZANGU ZA ROHONI?
 790. JINA LA MUNGU NI LIPI?
 791. UKWELI UNAOPOTOSHA.
 792. MADHARA YA KUPUUZIA MAAGIZO YA MSINGI MUNGU ANAYOKUPA.
 793. JE! KARAMA NI UTHIBITISHO WA KUWA NA MUNGU?
 794. JIPE MOYO.
 795. TAZAMA, NASIMAMA MLANGONI.
 796. RUDIA, TENA NA TENA KUMWOMBA MUNGU USIKATE TAMAA.
 797. MATUNDA YAPATANAYO NA TOBA!
 798. NINAJUA MAWAZO NIKUWAZIAYO:
 799. JE! UNA MASIKIO YANAYOSIKIA?
 800. NINI MAANA YA KUISHI KWA KUUKOMBOA WAKATI?
 801. CHANZO CHA MAMBO.
 802. WATAMTAZAMA YEYE AMBAYE WALIMCHOMA.
 803. MAANDALIZI YA UJENZI WA HEKALU LA TATU YAPO TAYARI.
 804. NGUVU YA UPOTEVU.
 805. JINSI EDENI ILIVYOKUWA.
 806. UTAWALA WA MIAKA 1000.
 807. JINSI BWANA ALIVYOWACHAGUA MITUME WAKE.
 808. MBINGUNI YUPO NANI SASA?
 809. MELKIZEDEKI NI NANI?.
 810. MWEZI NI ISHARA GANI KWETU?.
 811. SEHEMU YA MAANDIKO ILIYOFICHWA.
 812. MAVAZI YAPASAYO.
 813. CHACHU YA MAFARISAYO NA CHACHU YA HERODE.
 814. BWANA YESU ALIKUWA ANAONYESHA KUWA MUNGU NI MUNGU MWENYE AKILI TIMAMU.
 815. NEHUSHTANI (NYOKA WA SHABA).
 816. MAANA YA KUISHI NA MKE KWA AKILI.
 817. TABIA YA KIPEKEE USIYOIJUA KUHUSU NENO LA MUNGU.
 818. OKOA BADALA YA KUANGAMIZA!
 819. USILITAJE BURE JINA LA BWANA!
 820. UTEKA ULIOGEUZWA.
 821. ZIFAHAMU HUDUMA KUU (10) ZA SHETANI DUNIANI.
 822. MAMBO (2) YATAKAYOKUTENGA NA IMANI SIKU HIZI ZA MWISHO.
 823. SWALI LA KUJIULIZA!
 824. CHAKULA CHA ROHONI.
 825. TABIA ZA ROHONI.
 826. UBATILI.
 827. WANA WA MAJOKA.
 828. NGUVU YA HEKIMA NA AKILI
 829. MADHARA YA KUTAFUTA ISHARA.
 830. TULICHUNGUZE UMBO LA YESU NA MWENENDO WAKE.
 831. NOTI YA UFALME WA MBINGUNI
 832. NJONI, NUNUENI MLE NA MNYWE.
 833. NI WAKATI GANI SHETANI ANAPENDA KUMSHAMBULIA MWAMINI?
 834. JIWE LA KUKWAZA
 835. TUJIFUNZE JAMBO KWA WANAWAKE HAWA WAWILI:
 836. JE NI HALALI KUOA WAKE WENGI AU KUTOA TALAKA?
 837. KWANINI NABII ISAYA ALIAGIZWA KUHUBIRI UCHI?
 838. AMEFANYIKA BORA KUPITA MALAIKA!
 839. CHUJIO HILI NI LA AJABU SANA!.
 840. MAOMBI KWA WENYE MAMLAKA.
 841. KAMA MHUBIRI NI WOKOVU UPI UNAUPELEKA KWA WATU?
 842. MWAMUZI WA KWELI:
 843. RACA
 844. KWANINI AWE NI PUNDA NA MWANA-PUNDA?
 845. MSHAHARA WA DHAMBI:
 846. MWAMUZI WA KWELI
 847. KWA MUNGU ASIYEJULIKANA.
 848. KANUNI RAHISI YA KUFANIKIWA.
 849. MADHAIFU
 850. RABONI!
 851. MWILI NA DAMU YA YESU KRISTO.
 852. HADITHI ZA KIZEE.
 853. UFUFUO WA UZIMA NA WA HUKUMU.
 854. MADARAKA YA WAKATI MKAMILIFU.
 855. LULU YA THAMANI.
 856. NI NANI ANAYEUFUNGA MLANGO WA MAARIFA?.
 857. UPONYAJI WA YESU.
 858. NDOA NA HARUSI TAKATIFU.
 859. JE! UNA MHESHIMU MUNGU?
 860. NI NANI ALIYEIDHARAU SIKU YA MAMBO MADOGO?
 861. IMANI “MAMA” NI IPI?
 862. UTENDAJI KAZI WA MPINGA-KRISTO.
 863. SIKU YA HASIRA YA BWANA.
 864. SIRI YA MUNGU.
 865. MKUU WA GIZA.
 866. NGUVU ZA ZAMANI ZIJAZO:
 867. JINSI YA KUITUMIA VYEMA NEEMA YA MUNGU ILIYO JUU YANGU.
 868. BABA YANGU ANATENDA KAZI HATA SASA!.
 869. MLIMA WA BWANA.
 870. MJI WENYE MISINGI.
 871. HUDUMA YA UPATANISHO.
 872. USIMWABUDU SHETANI!
 873. SIRI YA KUASI KATIKA KANISA LA MUNGU.
 874. UTAMBUE UJUMBE WA SAA UNAYOISHI.
 875. ROHO ZILIZO CHINI YA MADHABAHU:
 876. MWANZI ULIOPONDEKA.
 877. MWINUE YESU KRISTO KATIKA MAISHA YAKO.
 878. WATU WASIOJIZUIA.
 879. JE! UMECHAGULIWA KABLA YA KUWEKWA MISINGI YA ULIMWENGU?
 880. PENGINE MUNGU ALISHASEMA NAWE KWA NJIA HII.
 881. FUATILIA NDOTO HII, UTAJIFUZA KITU.
 882. NI JAMBO LINALOMTAMANISHA SANA BWANA TUMWOMBE BILA KUKATA TAMAA?
 883. TUMEPEWA, SI KUMWAMINI TU KRISTO, ILA NA KUTESWA KWA AJILI YAKE;
 884. VITA DHIDI YA MAADUI
 885. “WOKOVU WETU U KARIBU NASI KULIKO TULIPOANZA KUAMINI”
 886. NATAKA REHEMA, WALA SI SADAKA!
 887. NITAIFAHAMU VIPI KARAMA YANGU?
 888. MAOMBI YA YABESI.
 889. USHUHUDA WA RICKY:
 890. MTAIFAHAMU KWELI NAYO HIYO KWELI ITAWAWEKA HURU.
 891. UNYAKUO.
 892. KARAMU YA MWANA-KONDOO.
 893. KAENI NDANI YANGU NAMI NDANI YENU.
 894. KUNDI LA MALAIKA WALETAO MABAYA.
 895. JE! ULEVI NI DHAMBI?.
 896. JIANGALIENI BASI JINSI MSIKIAVYO.
 897. IMANI YENYE MATENDO;
 898. MWAMBA WETU.
 899. JIFANYIE RAFIKI KWA MALI YA UDHALIMU.
 900. HISIA YA MUNGU ILIYO MBAYA KULIKO ZOTE.
 901. HERI, WALE MUNGU ASIOWAHESABIA MAKOSA YAO.
 902. IELEWE SAUTI YA MUNGU.
 903. VITA BADO VINAENDELEA.
 904. WACHUNGAJI WA BWANA MAKONDENI.
 905. UHARIBIFU WA MTU.
 906. FAHAMU ZA WATU HUWA ZINAONDOLEWA NA NINI?
 907. SIKUKUU YA VIBANDA.
 908. USIISHIE KUTAZAMA JUU, ENDELEA MBELE.
 909. MAMBO AMBAYO MALAIKA WANATAMANI KUYACHUNGULIA.
 910. UCHUNGU WA KUIBIWA.
 911. UAMSHO WA ROHO.
 912. WAKINYAMAZA HAWA, MAWE YATAPIGA KELELE.
 913. KARAMA ILIYO KUU.
 914. MOYO ULIOELEKEA KWA MUNGU.
 915. ROHO MBAYA KUTOKA KWA BWANA.
 916. NI KWASABABU YA YESU KRISTO.
 917. JE! SISI KAMA WAKRISTO NI DHAMBI KUSHEHEREKEA KRISMASI?.
 918. TABIA YA WAZI INAYOWATOFAUTISHA MANABII WA UONGO NA WALE WA UKWELI.
 919. DAMU YA YESU INANENAJE MEMA KULIKO YA HABILI?
 920. UMEFUNULIWA AKILI?
 921. VIFUNGO VYA GIZA VYA MILELE.
 922. TUSIFUNGWE NIRA PAMOJA NA WASIOAMINI.
 923. KWANINI TUWE WENYE BUSARA KAMA NYOKA?
 924. DHAMBI YA ULIMWENGU.
 925. NADHIRI.
 926. MCHE MWORORO.
 927. TUKAZE MWENDO KWA TULIYOANDALIWA.
 928. KANUNI JUU YA KANUNI.
 929. YESU MPONYAJI.
 930. MWANA WA MUNGU.
 931. ANGUKO LA UFALME WA SHETANI:
 932. JIWE LA KUSAGIA
 933. HUDUMA YA MALAIKA WATAKATIFU.
 934. SIKU ZA MAPATILIZO.
 935. WEWE NI HEKALU LA MUNGU.
 936. MARIAMU
 937. UHURU WA ROHO.
 938. HUIJUI KAZI YA MUNGU, AFANYAYE MAMBO YOTE.
 939. NYOTA YA ASUBUHI.
 940. IKIWA MWENYE HAKI AKIOKOKA KWA SHIDA, MWENYE DHAMBI ATAONEKANA WAPI?
 941. BARUA INAYOSOMWA
 942. JAWABU LA MAISHA YA MTU.
 943. FANYA MAAMUZI KABLA HAZIJAKARIBIA SIKU ZA HATARI.
 944. UPENDO
 945. NJIA YA MSALABA
 946. NJIA YA BWANA INATENGENEZWA WAPI?
 947. UMEFUNGWA KATIKA GIZA NA UVULI WA MAUTI?
 948. MAFUNDISHO YA MASHETANI
 949. JE! UMEFUNDISHWA?
 950. UPEPO WA ROHO.
 951. NUHU WA SASA.
 952. FAHAMU KINACHOMGHARIMU MUNGU, KUTOA URITHI WAKE.
 953. UTIMILIFU WA TORATI.
 954. NJAA IPO?, USIACHE KULA ASALI.
 955. UNAMFAHAMU MUNGU WA KWELI?
 956. MAMBO YATAKAYOTOKEA ISRAELI SIKU ZA HIVI KARIBUNI.
 957. MAFUNUO YA ROHO.
 958. ITAFAKARI VEMA KAZI YA MUNGU
 959. SADAKA ILIYOKUBALIKA.
 960. NI WAKATI UPI UTAUONA USO WA KRISTO?
 961. JE! UNAMPENDA BWANA?
 962. KITENDAWILI CHA SAMSONI
 963. SIRI YA KUFANIKIWA KWA MTUME PAULO.
 964. JINA LAKO NI LA NANI?
 965. TUNAYE MWOMBEZI.
 966. MJUE SANA YESU KRISTO.
 967. DALILI ZIPI ZITAMTAMBULISHA MTU KUWA AMEFANYIKA KIUMBE KIPYA?
 968. TAWI LIZAALO HULISAFISHA ILI LIZIDI KUZAA.
 969. NGUVU YA MUNGU YA UUMBAJI
 970. IKO NJIA IONEKANAYO KUWA SAWA MACHONI PA MTU.
 971. MNGOJEE BWANA
 972. SAMEHE KUTOKA NDANI YA MOYO WAKO.
 973. TAFUTA KUJUA MAMBO YAJAYO:
 974. MSHIKE SANA ELIMU.
 975. TUZIJARIBU HIZI ROHO.
 976. MAISHA YETU NI MILKI YA YESU KRISTO.
 977. ITAMBUE KARAMA YA MUNGU.
 978. UMEPATA UHAKIKA WA KUTOKUINGIA HUKUMUNI KATIKA SIKU ILE?
 979. MTETEZI WAKO NI NANI?
 980. BADO KITAMBO KIDOGO HAMNIONI
 981. VIUNO VYENU VIWE VIMEFUNGWA NA TAA ZENU ZIWE ZINAWAKA
 982. TUSIPOUTHAMINI WOKOVU TUTAPATAJE KUPONA?
 983. DHAMBI ILIYOMKOSESHA SHETANI:
 984. JINSI MWISHO ULIVYOKARIBIA.
 985. MANA ILIYOSHUSHWA KUTOKA MBINGUNI.
 986. VIGEZO VYA KUWA KARIBU NA YESU KRISTO KATIKA ULIMWENGU UJAO.
 987. VITA VYA KIFIKRA BAADA YA KUZALIWA MARA YA PILI
 988. MAWE YALIYOKWISHA KUCHONGWA MACHIMBONI.
 989. MNARA WA BABELI
 990. UZAO WAKO UTAMILIKI MALANGO YA KUZIMU;
 991. MADHARA YA KUKOSA MAJI YA UZIMA BAADA YA KIFO.
 992. NENO LA MUNGU KATIKA UTIMILIFU WOTE.
 993. ALIPO NA ATAKAPOKUWEPO BIBI-ARUSI WA YESU KRISTO.
 994. JE! NYWELE ZAKO ZINAOTA AU ZIMESIMAMA?
 995. UNAFANYA NINI HAPO?
 996. UMETEKWA NA UPENDO WA KRISTO?
 997. WAKATI WA JIONI KUTAKUWAKO NA NURU.
 998. TUZO UTAPEWA KULINGANA NA NAFASI YAKO.
 999. NJIA KUU YA KUINGIA KATIKA ULE MJI.
 1000. ILI TUONEKANE WAKAMILIFU MBELE ZA MUNGU.
 1001. TWEKA MPAKA VILINDINI.
 1002. NINI MAANA YA KUTOKA KATIKA MADHEHEBU?
 1003. AGENDA KUBWA YA SHETANI KWA KANISA HILI LA LAODIKIA.
 1004. NAMNA YA KUITAMBUA SAUTI YA MUNGU INAPOZUNGUMZA NA WEWE
 1005. JINSI ITAKAVYOKUWA KATIKA SIKU ILE
 1006. LENGO LA SHETANI KWA WATOTO WA KIZAZI HIKI.
 1007. UKOMA NA UJANE ULIO NDANI YAKO, UMEUPATIA TIBA?
 1008. MKUMBUKE MKE WA LUTU.
 1009. USIACHE KUJIFUNZA NENO LA MUNGU
 1010. KAMA UNAPENDA MAISHA, NA KUTAKA SIKU YAKO IWE NJEMA.
 1011. KWANINI USIICHAGUE TUZO ISIYOHARIBIKA?
 1012. KITABU CHA UKUMBUSHO
 1013. INJILI YA MILELE.
 1014. JE UMEYABATILISHA MAMBO YA KITOTO 
 1015. HUDUMA YA (ELIFAZI, BILDADI, NA SOFARI).
 1016. CHUKIZO LA UHARIBIFU
 1017. JE! WEWE NI MWANA WA IBRAHIMU?.
 1018. UMUHIMU WA KUZALIWA MARA YA PILI.
 1019. JIRANI YAKO NI NANI?
 1020. UMUHIMU WA KUISHI MAISHA YAMPENDEZAYO MUNGU SASA.
 1021. JIHADHARI NA ROHO ZIDANGANYAZO.
 1022. UTHABITI WA AGANO LA MUNGU KWA MKRISTO.
 1023. ALAMA KATIKA VIPAJI VYA NYUSO.
 1024. CHAGUA NI JIWE LIPI LITAKALO KUFAA KWA UJENZI.
 1025. USIONDOE ALAMA YA MPAKA ILIYOWEKWA NA MABABA.
 1026. UFALME WA MUNGU HAUPATIKANI KIRAHISI.
 1027. AYUBU 28 : HEKIMA NI NINI? NA UFAHAMU UNAPATIKANA WAPI?
 1028. ‘’MOTO HUFA KWA KUKOSA KUNI’’..NA NDIVYO ILIVYO KWA UASHERATI
 1029. JE! WEWE NI MBEGU HALISI?
 1030. YATAFUTE YALIYO JUU SIKU ZOTE.
 1031. USIMFANYIE JEURI ROHO WA NEEMA.
 1032. WALIPO WAWILI AU WATATU KWA JINA LANGU
 1033. ZIKUMBUKE FADHILI ZA MUNGU
 1034. NI MAONO YAPI HAYO UNAYOSUBIRIA?
 1035. TABIA YAKO NI YA MNYAMA GANI?
 1036. MPAKA UTIMILIFU WA MATAIFA UTAKAPOWASILI.
 1037. MAAGIZO YA BWANA YESU NI BORA KULIKO MAAGIZO YA DAKTARI:
 1038. SAUTI AU NGURUMO?
 1039. NJIA YA ‘UTAJIRI MKUU’ KWA KIJANA.
 1040. UMEIZALIA MATUNDA MIAKA 4 YA NEEMA ULIYOPEWA?
 1041. JE! NI KWELI UMEMFUATA YESU?
 1042. UNAMCHUKULIA YESU KWAKO KAMA NANI?
 1043. MAISHA ULIYOPITIA NYUMA NI USHUHUDA TOSHA WA WEWE KUMTUMIKIA MUNGU:
 1044. NJIA MUNGU ALIYOIWEKA KWA KILA JAMBO:
 1045. FUVU LA KICHWA.
 1046. ANGALIA JINSI USIKIAVYO:
 1047. KAMA MWIZI USIKU WA MANANE:
 1048. BEI YA UFALME WA MBINGUNI:
 1049. JE! UMECHAGULIWA TANGU ASILI?
 1050. NI KWA NAMNA GANI TUTASHINDA MAJARIBU?
 1051. JE! DAMU INA UMUHIMU WOWOTE KATIKA MAISHA??
 1052. MAJI YA UZIMA.
 1053. EDENI YA SHETANI:
 1054. KIKOMBE CHA GHADHABU YA MUNGU KINAJAA…TUBU UMGEUKIE MUNGU
 1055. NINI TOFAUTI KATI YA MATENDO YA SHERIA NA MATENDO YA IMANI?:
 1056. UWEZA WA MUNGU UNAONEKANA WAPI?
 1057. ALIYE MKUU KATIKA UFALME WA MBINGUNI.
 1058. DHAMBI YA MAUTI
 1059. BASI MUNGU AKAMUADHIMISHA SANA..
 1060. TUTAWEZAJE KUMZALIA MUNGU MATUNDA?:
 1061. NDOA NA TALAKA:
 1062. MTU MWENYE KUSITA-SITA KATIKA MAWAZO MAWILI.
 1063. KITABU CHA UZIMA
 1064. SIKU YA BWANA INAYOTISHA YAJA!
 1065. HISTORIA YA WILLIAM BRANHAM
 1066. MPINGA-KRISTO
 1067. UAMSHO MKUU UMEKARIBIA!!
 1068. EPUKA MUHURI WA SHETANI
 1069. UNAWAFAHAMU MANABII WA UONGO?
 1070. KWANINI YESU KRISTO ALIKUJA DUNIANI?
 1071. FASHION! NI DHAMBI KWA BINTI ZA MUNGU.
 1072. MEZA YA BWANA, NA KUTAWADHANA MIGUU.
 1073. AMIN! NAWAAMBIA KIZAZI HIKI HAKITAPITA!
 1074. MAJARIBU MATATU YA YESU KRISTO
 1075. SAUTI NYUMA YA ISHARA.
 1076. WITO WA MUNGU
 1077. CHAPA YA MNYAMA NI NINI?
 1078. TUMEFANYIKA KUWA WANA WA MUNGU!
 1079. NGURUMO SABA
 1080. INJILI KULINGANA NA TEKNOLOJIA
 1081. JUMA LA 70 LA DANIELI
 1082. UNYAKUO.
 1083. NAFASI YA MWANAMKE KATIKA KANISA
 1084. JE! UMEPOKEA KWELI ROHO MTAKATIFU?
 1085. MIHURI SABA
 1086. UBATIZO SAHIHI
 1087. MVUTO WA TATU!
 1088. ROHO YA MPINGA KRISTO IKITENDA KAZI SIKU HIZI ZA MWISHO
 1089. NYAKATI SABA ZA KANISA NA WAJUMBE WAKE.
 1090. KIMBIA! KIMBIA! KIMBIA!
 1091. MASOMO MAALUMU KWA WANAWAKE
 1092. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 1 (Mwanzo, Kutoka, M/walawi, Hesabu)
 1093. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 2 (Kumbukumbu, Yoshua, Waamuzi, Ruthu)
 1094. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 3 (kitabu cha 1Samweli)
 1095. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 4 (Kitabu cha 2Samweli)
 1096. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 5 (1Wafalme, 2Wfalme,  1Nyakati, 2Nyakati)
 1097. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 6 (Kitabu cha Ezra)
 1098. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 7 (Yeremia, Maombolezo)
 1099. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 8 (Kitabu cha Ezekieli)
 1100. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 9 (Kitabu cha Ayubu).
 1101. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 10 (Kitabu cha Zaburi).
 1102. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 11 (Mithali, Wimbo ulio bora, Mhubiri)
 1103. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 12 (Kitabu cha Isaya)
 1104. VITABU VYA BIBLIA: Sehemu ya 13 (Kitabu cha Hosea).
 1105. MAMBO YA KUJIFUNZA KATIKA KITABU CHA RUTHU.
 1106. ESTA: Mlango wa 1 & 2
 1107. ESTA: Mlango wa 3
 1108. ESTA: Mlango wa 4
 1109. ESTA: Mlango wa 5, 6 & 7
 1110. ESTA: Mlango wa 8, 9 & 10. (SIKU KUU YA PURIMU)
 1111. YONA: Mlango 1
 1112. YONA: Mlango wa 2
 1113. YONA: Mlango wa 3
 1114. YONA: Mlango wa 4
 1115. KITABU CHA WARAKA WA PILI WA YOHANA.
 1116. KITABU CHA WARAKA WA TATU WA YOHANA.
 1117. KITABU CHA YUDA: SEHEMU YA 1
 1118. KITABU CHA YUDA: SEHEMU YA 2
 1119. KITABU CHA YUDA: SEHEMU YA 3
 1120. DANIELI – Mlango wa 1
 1121. DANIELI: Mlango wa 2
 1122. DANIELI: Mlango wa 3
 1123. DANIELI: Mlango wa 4
 1124. DANIELI: Mlango wa 5
 1125. DANIELI: Mlango wa 6
 1126. DANIELI: Mlango wa 7
 1127. DANIELI:Mlango wa 8
 1128. DANIELI: Mlango wa 9
 1129. DANIELI: Mlango wa 10
 1130. DANIELI: Mlango wa 11
 1131. DANIELI: Mlango wa 12.
 1132. UFUNUO: Mlango wa 1
 1133. UFUNUO: Mlango wa 2 part 1
 1134. UFUNUO: Mlango wa 2 part 2
 1135. UFUNUO: Mlango wa 2 part 3
 1136. UFUNUO: Mlango wa 2 part 4
 1137. UFUNUO: Mlango wa 3 part 1
 1138. UFUNUO: Mlango wa 3 part 2
 1139. UFUNUO: Mlango wa 3 part 3
 1140. UFUNUO: Mlango wa 4
 1141. UFUNUO: Mlango wa 5
 1142. UFUNUO: Mlango wa 6
 1143. UFUNUO: Mlango wa 7 & 11
 1144. UFUNUO:Mlango wa 8
 1145. UFUNUO: Mlango wa 9.
 1146. UFUNUO: Mlango wa 10.
 1147. UFUNUO: Mlango wa 11
 1148. UFUNUO: Mlango wa 12
 1149. UFUNUO: Mlango wa 13
 1150. UFUNUO: Mlango wa 14
 1151. UFUNUO: Mlango wa 15
 1152. UFUNUO: Mlango wa 16
 1153. UFUNUO: Mlango wa 17
 1154. UFUNUO: Mlango wa 18
 1155. UFUNUO: Mlango wa 19
 1156. UFUNUO: Mlango wa 20
 1157. UFUNUO: Mlango wa 21
 1158. UFUNUO: Mlango wa 22

KARIBU KATIKA MAFUNDISHO YA NENO LA MUNGU, MAHUBIRI YA NENO LA MUNGU YANAPATIKANA BURE MUNGU AKUBARIKI.

 Pia kama utapenda kuyapata kwa njia ya Whatsapp  bofya hapa chini kujiunga>

https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
https://chat.whatsapp.com/GBX2lWIcoCq8zmlnXJgaWQ
WhatsApp

Source URL: https://wingulamashahidi.org/masomo-mapya/